Fikk pris for "Årets beste forskningsartikkel":
Vardesenteret i nye lokaler:
Intensivsykepleier ved UNN Tromsø: