helsefagarbeidere

Assisterende avdelingsleder Marit Bergh ved Medisinsk klinikk (til venstre) skryter av helsefagarbeiderne og hjelpepleierne ved klinikken. Her representert ved helsefagarbeider Roy Bjarne Iversen, helsefagarbeider Alice Karlsen Myrseth (bak til venstre) og hjelpepleier Hilde U. Bjørnstad. Foto: Per-Christian Johansen

Bærebjelkene som ivaretar pasientene

helsefagarbeidere
Assisterende avdelingsleder Marit Bergh ved Medisinsk klinikk (til venstre) skryter av helsefagarbeiderne og hjelpepleierne ved klinikken. Her representert ved helsefagarbeider Roy Bjarne Iversen, helsefagarbeider Alice Karlsen Myrseth (bak til venstre) og hjelpepleier Hilde U. Bjørnstad. Foto: Per-Christian Johansen

- Helsefagarbeiderne har kanskje den beste oversikten over pasientene på sengeposten. De er bærebjelkene våre, forteller Marit Bergh i Medisinsk klinikk.

Bergh er utdannet sykepleier og har jobbet med hjelpepleiere og helsefagarbeidere på medisinsk avdeling helt siden hun begynte på UNN for 14 år siden. De siste seks årene har hun jobbet som leder og er ikke i tvil om verdien av å ha ansatt helsefagarbeidere på sengeposten, i tillegg til sykepleiere.

Mer tid hos pasientene

– Mye av det viktigste vi gjør på sengeposten er å sørge for at pasientenes grunnleggende behov blir dekket. Helsefagarbeiderne er gode på dette. De har også god oversikt over de ulike pasientgruppene, de er gode på samhandling, og de bruker mer tid på direkte pasientkontakt, forteller hun.

Og nettopp fordi helsefagarbeiderne får brukt mer tid hos hver pasient er det lettere for dem å fange opp variasjoner i helsetilstanden til de inneliggende pasientene. Det er ikke alltid sykepleierne har kapasitet til det med alle sine oppgaver, forklarer Bergh.

Stabil arbeidskraft

For UNN som sykehus og arbeidsgiver har Bergh også notert seg en annen viktig fordel.

– Vi har ikke nok sykepleiere i Norge og det er mye gjennomtrekk av sykepleiere som bytter til andre jobber. Med helsefagarbeiderne får vi rekruttert stabil arbeidskraft med god kompetanse til å ta vare på pasientene.

”Når jeg går hjem fra jobben på sykehjemmet er det med en god følelse av at jeg har gjort noe godt for noen”  (ekstern lenke til utdanning.no)

Blir gode på veiledning

Et annet viktig poeng er at de som veileder nye helsefagarbeidere får et avbrekk fra de vanlige arbeidsrutinene i sykehuset.

– Det er fint for de som er veiledere, det er kjærkomment å få muligheten til å bryne seg på andre ting og komme seg litt ut av den vante tralten. De øker også veiledningskompetansen sin og det kommer godt med i andre deler av jobben, sier Marit Bergh.

– Du vil altså anbefale andre sengeposter å bruke helsefagarbeidere?

– Ja absolutt!

På sensommeren ble for øvrig Jenny-Marlen Fossan kåret til verdens beste helsefagarbeider, blant annet etter å ha forberedt seg på UNN i Breivika.

Fakta om helsefagarbeidere:

* En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

* Arbeidsoppgavene varierer avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du kan hjelpe pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du skal også kunne utføre grunnleggende sykepleiebehandling som for eksempel sårstell.

* Helsefagarbeideren jobber også med forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak til kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg vil du ofte ha noe administrativt arbeid som rapportskriving og journalføring.

* Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. For å bli helsefagarbeider tar du to års utdanning i helsearbeiderfag på videregående skole og går ett år som lærling.

Kilde: utdanning.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.