lean gastro

Seksjonsoverlege Jan Magnus Kvamme og sykepleier Hilde Rognli har sammen med sine kollegaer ved Gastrolab gjennomført 34 prosent flere endoskopier i 2015 sammenliknet med 2014. Bedre planlegging gir økt aktivitet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Gastroprosjekt vekker nasjonal oppsikt

lean gastro
Seksjonsoverlege Jan Magnus Kvamme og sykepleier Hilde Rognli har sammen med sine kollegaer ved Gastrolab gjennomført 34 prosent flere endoskopier i 2015 sammenliknet med 2014. Bedre planlegging gir økt aktivitet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ved å kartlegge alle deler av sin virksomhet, og deretter innføre en mer smidig arbeidsflyt, har gastrolab ved Medisinsk klinikk i Breivika økt antallet pasientundersøkelser med 34 prosent fra 2014 til 2015. Samtidig har de null fristbrudd, og har fått antallet pasienter på venteliste betydelig ned.

Dermed ble GastroAktiv-prosjektet ved UNN nominert til Årets Norske Leanprosjekt i en nasjonal kåring. Totalt var det ti nominerte fra ulike sektorer i hele landet, og da avgjørelsen falt var det Oslo Universitetssykehus som stakk av med seieren.

– En svært hyggelig nominasjon, men det viktigste for oss er resultatene vi oppnår hver dag. Enkelt forklart har vi har gått over fra å planlegge aktiviteten ut fra tilgjengelige legeressurser til å planlegge ut fra pasientenes behov for undersøkelser og behandling. I tillegg har vi forsøkt å få til en mest mulig optimal bruk av endoskopirom og samlede ressurser forklarer fagansvarlig for GastroAktiv-prosjektet og seksjonsoverlege for gastrolab, Jan-Magnus Kvamme.

gastro
Lean-konsulent Inghild Nerland (til venstre) har sammen med Cecilie Hansen og de øvrige helsesekretærene ved gastrolab UNN Breivika bidratt til de gode resultatene med GastroAktiv-prosjektet.
gastrolab
Dette er blant bidragsyterne ved gastrolaben som har sørget for positiv utvikling i pasientforløpene ved avdelingen. Fra venstre: Ingvild Skogstad, Kay-Martin Johnsen, John Yobuta, Hilde Rognli, Jan-Magnus Kvamme, Ragnhild Gjertsen, Katrine Arnesen. Foto: Privat
Gastrolab har et stort antall pasienter som henvises, og mange av de som kommer undersøkes med mistanke om kreftsykdom. Kravene til kortere frister for behandling øker, og Gastrolab er fra i år involvert i to pakkeforløp: Tykk- og endetarmskreft, og kreft i spiserør og magesekk.

Det å se på kapasitet og ressursbruk for å optimalisere driften var helt nødvendig for å klare å imøtekomme både eksisterende og framtidige behov.

Planlegger bedre

Kartlegging av arbeidsprosessene viste at en ujevn tilgang på legeressurser var hovedårsaken til at den planlagte aktiviteten har variert mye. Av og til har det vært nødvendig å hente seg inn ved å sette opp dager med kveldsåpent for å ta unna flere undersøkelser og unngå fristbrudd.

– UNN har ikke felles verktøy for legeplanlegging som gir oversikt på tvers av seksjoner og klinikker. Legene roterer mellom ulike enheter, og det er ulik praksis for når arbeidsplanene godkjennes og låses i hver enhet. Dette bidro til høy variasjon på antall leger som var til stede hver dag, forklarer Kvamme.

Større forutsigbarhet

Nå har Gastrolab definert hva tilgangen av legeressurser må være for å ta unna undersøkelsene innen fristen. Dette koordineres bedre med samarbeidende leger og enheter i sykehuset, samt helsesekretærer, sykepleiere og assistent internt i Gastrolab. Bedre tverrfaglig planlegging var det som skulle til. Kvamme har til nå ikke fått melding om negative konsekvenser som følge av omrokkeringene.

– Arbeidshverdagen blir som regel bedre etter slike prosjekt, fordi den blir mer forutsigbar, sier leankonsulent Inghild Nerland ved UNN.

– Dette er virkelig formidable resultater, og helsevesenet er normalt ikke de som er flinkest til å slå seg på brystet i slike sammenhenger, sier Nerland, som har hjulpet seksjonen med den metodiske delen av arbeidet.

Lagseier

Leankonsulenten skryter av at de ansatte har involvert seg i forbedringsarbeidet. Det handler både om å identifisere problemene som avdelingen hadde, og komme med forslag til løsninger.

– Dette er virkelig en lagseier. Før vi gikk i gang hadde man en antakelse om at begrensningen hadde en annen årsak enn den man faktisk fant. Løser du feil problem, får du det ikke til å virke. Kartlegging av arbeidsprosessene er vesentlig slik at man finner rotårsaken til de utfordringene man står i. Først da får man til forbedring, sier hun.

GastroAktiv-prosjektet:

* Lean-prosjektet GastroAktiv har vært tilknyttet Aktivprosjektet i regi av SINTEF og DIPS ASA. Dette er et innovativt prosjekt som har som mål å utvikle et verktøy for helhetlig aktivitetsplanlegging i sykehus, og nye moduler i forhold til inntaksplanlegging i programvaren DIPS Arena.

* Samarbeidet resulterte enkelt forklart i en prototyp av en «regnemaskin» som hjelper til med å beregne hvor mage pasienter som kan undersøkes hver dag. Den tar for eksempel hensyn til hvor lang reisetid pasientene har, og hvor stor legekapasitet GastroLab er satt opp med.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.