Debatt: Etterlyser synlige resultater ved UNN innen psykisk helsevern for barn og unge

Førsteamanuensis Børge Mathiassen, også psykologspesialist ved UNN, har skrevet debattinnlegget knyttet til UNNs prioritering av psykisk helse. Foto: Jan Fredrik Frantzen
«I Oppdragsdokument 2015 fikk Helse Nord RHF og UNN HF følgende oppdrag : «Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barn og unge prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet.». I følge Helse Nord sin virksomhetsrapport for februar 2015 har det så langt i år vært tre ganger høyere økonomisk vekst i somatikk enn i psykisk helsevern. Aktivitetstallene viser 18% nedgang i poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern for voksne, mens det er 25% nedgang i poliklinisk BUP aktivitet. Antall liggedøgn i psykisk helsevern for barn og voksne viser samme utvikling. I psykisk helsevern for barn og unge er det 10% fristbrudd i Helse Nord. Ved Universitetssykehuset Nord Norge er det nå 22% fristbrudd for barn og unge med psykiske vansker. Den kan virke som om UNN sin visjon om at det er resultatet for pasienten som teller ikke inkluderer mennesker med psykiske vansker. Hva har UNN tenk å gjøre for å følge opp Oppdragsdokumentet 2015?»

(Har du et innspill til innlegget? Send inn din mening i kommentarfeltet nedenfor).

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.