Norsk-russisk samarbeid om folkehelse

Folkehelse er mer enn bare klinisk medisin. Det fikk en gruppe besøkende fra Arkhangelsk erfare da de besøkte Tromsø nylig.

Her er noen av deltakerne som var samlet i Tromsø nylig. Bak fra venstre: Mona Kiil, seniorrådgiver i Senter for arktisk og global helse, Anders Ärnström, Frisklivssentralen, Olga Ignatova, dekan ved avdeling for kompetanseutvikling ved Northern State Medical University. Foran fra venstre: Larisa Mensjikova, dekan ved avdeling for folkehelse ved Northern State Medical University, Svetlana Popkova, koordinator i RASSVET, Nadezjda Pysjnograeva, leder av Arkhangelsk forening for sykdomsforebygging, Konstantin Grigorov, sykehusdirektør ved Novodvinsk sykehus.
Henrik Romsaas (til høyre) i prosjekt Tromsømarka fortalte om helsegevinsten som ligger i en aktiv hverdag i friluft, gjerne på veien mellom hjem og jobb.
Utfordringer knyttet til livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, røyking, sittestilling og overvekt finnes i både Russland og i Norge, og i begge land jobbes det for å bekjempe helseplager knyttet til faktorene. I Norge har arbeidet med forebygging av livsstilssykdommer gjennom ikke-medisinske tiltak kommet lenger enn i Russland.

I Russland finnes det på sin side alternative løsninger på de samme problemene det norske helsevesenet jobber med, og det er derfor nyttig for begge land å utveksle erfaringer. Det forklarer Mona Kiil, seniorrådgiver i Senter for arktisk og global helse ved UNN og UiT.

Hun fortsetter:

– Vi har vist våre russiske partnere forskjellige aspekter ved arbeidet som skjer for å bedre folkehelsen i Norge, ikke bare de rent kliniske. Vi har blant annet møtt Frisklivssentralen i Tromsø, som lærer pasienter med livsstilsrelaterte plager om fysiske aktivitet og godt kosthold. Videre hadde vi møte med representanter fra Tromsøundersøkelsen, og lærte om hvordan denne typen befolkningsundersøkelser er med på å bedre folkehelsen gjennom kartlegging av helsen til befolkningen, sier Kiil.

Helsekroner i friluft

Gruppen fikk også se hvordan Tromsø kommune jobber for å legge til rette for fysiske aktivitet for sine innbyggere gjennom Tromsømarka-prosjektet. Henrik Romsaas, prosjektleder hos Tromsø kommune, tok imot gruppen på Charlottenlund der han snakket om hvordan denne typen investeringer kan omregnes i utgifter spart i helsekroner.

– Men dette er egentlig ikke det viktigste. Det som virkelig betyr noe er at folk setter pris på Tromsømarka og det den fører med seg av muligheter for rekreasjon og transport. Tilbakemeldinger vi får viser at folk i Tromsø verdsetter Tromsømarka og benytter seg av mulighetene som finnes der, sa Romsaas.

Dette budskapet ble tatt videre av Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef i UNN. Etter at UNN i samarbeid med Tromsø kommune startet arbeidet med å tilrettelegge for syklende og gående blant sine ansatte, har antall UNN-ansatte som sykler eller går til jobb økt med mer enn 20 prosent.

– Dette viser hvor viktig det er å ha en holistisk tilnærming til helse, sier rådgiver ved Senter for arktisk og global helse Turid Austin Wæhler.

– Vi synes dessuten at det er ekstra viktig å opprettholde et godt samarbeid med Russland og utvikle nye prosjekter mellom russiske og norske partnere, selv om forholdet mellom landene ikke er det beste på bilateralt nivå. Denne typen samarbeid er med på å opprettholde det tradisjonelt gode forholdet mellom folk i grenseområdene i nord, og vi er takknemlige for at Barentssekretariatet, som finansierer prosjektet, legger til rette for denne typen samarbeid, sier Wæhler.

Til Russland

Samarbeidet innen folkehelse fortsetter, og til høsten reiser en gruppe fra Tromsø på besøk til Arkhangelsk for å ta prosjektet videre. Prosjektgruppen på russisk side består av representanter fra helsemyndighetene i Arkhangelsk fylke og ansatte fra både helsevesenet og universitetssektoren, i tillegg til representanter fra de frivillige organisasjonene RASSVET og Arkhangelsk forening for sykdomsforebygging.

På norsk side er det Senter for arktisk og global helse som koordinerer prosjektet. Senter for arktisk og global helse er en nettverksplattform som gir støtte til nettverksaktiviteter og grenseoverskridende samarbeid innen fagfeltet global helse for forskere og praktikere med base i Nord-Norge. Senteret representerer Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), UiTs helsevitenskaplige fakultet og Helse Nord RHF, og tar sikte på å stimulere til internasjonale og tverrfaglige aktiviteter og for å holde våre fagmiljøet informert og oppdatert på viktige funn, arrangementer og forskningsmuligheter.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.