UNN Narvik – nytt sykehus åpner høsten 2024

UNN Narvik – nytt sykehus åpner høsten 2024

Høsten 2024 skal Nye UNN Narvik stå klart på Furumoen mellom sentrum og Hålogalandsbrua. Vi skal samle og gi et tilbud innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal erstatte det nåværende på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene for psykisk helse i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling har vært førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Nedenfor finner du aktuelle saker om utviklingen av Nye UNN Narvik.

Nå får Narvik sykehusapotek

Nå får Narvik sykehusapotek

Når det nye sykehuset åpner i Narvik, får de et moderne sykehusapotek med egen publikumsavdeling, sykehusekspedisjon og laboratorier for produksjon. Samtidig kan de bidra med legemidler og kompetanse til både sykehus, det nye helsehuset og sykehjemmet på Furumoen.
Les mer
Nybygg skaper stolthet i Narvik

Nybygg skaper stolthet i Narvik

17. oktober erklæres Nye UNN Narvik som "tett bygg". Knappe to år før innflyttingen fikk toppledere i UNN og Helse Nord en omvisning i det som blir et unikt sykehusbygg, vegg i vegg med det nye Helsehuset i Narvik.
Les mer
Rekrutteringen skyter fart

Rekrutteringen skyter fart

Bekymringen har innimellom vært stor. Men med nytt sykehus under bygging opplever UNN Narvik nå stor interesse for å bli spesialsykepleiere. Det reduserer også behovet for kostbar vikarleie.
Les mer
Ny milepæl for Nye UNN Narvik

Ny milepæl for Nye UNN Narvik

Med grunnsteinen symbolsk på plass, kan arbeidet med Nye UNN Narvik fortsette for full maskinkraft frem til planlagt åpning i 2024.
Les mer
Vibeke-formasjonen

Vibeke-formasjonen

Den nye driftslederen ved UNN Narvik er ikke født på Narvik sykehus, men hun er vokst opp her. Da jobben som driftsleder ble ledig i den spennende fasen mellom gammelt og nytt bygg, kjente Vibeke Haukland på at hun ikke kunne la være å legge seg først i V-formasjonen.
Les mer
Blir et sykehus for hele mennesket

Blir et sykehus for hele mennesket

Nye UNN Narvik blir et sykehus hvor det skal handle om hele mennesket, ikke enkeltdiagnosene. For første gang i Norge bygger kommune og stat, somatikk, rus og psykiatri sin helsetjeneste sammen.
Les mer
Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom peker i samme retning når de blir spurt om den viktigste suksessfaktoren ved Nye UNN Narvik. De peker begge på brukerrepresentant Esben Haldorsen.
Les mer
– Vi skal fjerne unødvendige grenser

– Vi skal fjerne unødvendige grenser

Det nye sykehuset i Narvik skal sette pasientene i sentrum i langt større grad enn det som har vært vanlig ved norske sykehus. - Vi skal fjerne unødvendige grenser, sier UNN-direktøren.
Les mer
Ansatte og brukere ble byggmestere for nytt sykehus

Byggmestere for nytt sykehus

Uten hammer og spiker, men med hjelp av legoklosser i mange ulike farger, brukte nesten 100 personer én arbeidsdag på å bygge et forslag til hvordan nye UNN Narvik kan utformes.
Les mer