UNN Narvik – nytt sykehus i 2024

UNN Narvik – nytt sykehus i 2024

Vi er i gang, og i 2024 skal «Nye UNN Narvik» stå klart på Furumoen mellom sentrum og Hålogalandsbrua. Vi skal samle og gi et tilbud innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal erstatte det nåværende på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene for psykisk helse i Håkvik.

«Nye UNN Narvik» skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Nedenfor finner du aktuelle saker om det nåværende sykehuset, og ikke minst utviklingen av «Nye UNN Narvik».

Nybygg skaper stolthet i Narvik

Nybygg skaper stolthet i Narvik

17. oktober erklæres Nye UNN Narvik som "tett bygg". Knappe to år før innflyttingen fikk toppledere i UNN og Helse Nord en omvisning i det som blir et unikt sykehusbygg, vegg i vegg med det nye Helsehuset i Narvik.
Les mer
Helhetlige team gjør hverdagen bedre for pasientene

Helhetlige team gjør hverdagen bedre for pasientene

UNN har de siste årene gått i spissen med etablering av pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) i samarbeid med kommunene. Nå er ordningen også rullet ut i Narvik, med mål om å jobbe helhetlig og forebyggende rundt pasienter med mange samtidige diagnoser.
Les mer
Stort engasjement sikrer mer simulering

Stort engasjement sikrer mer simulering

Ved UNN Narvik forsterkes nå fokuset på simulering av livskritiske situasjoner som kan oppstå i arbeidshverdagen. Nylig gjennomgikk ansatte fra flere fagområder et fasilitatorkurs som sikrer kompetanse til å drive simulering i egen avdeling.
Les mer
Ny milepæl for Nye UNN Narvik

Ny milepæl for Nye UNN Narvik

Med grunnsteinen symbolsk på plass, kan arbeidet med Nye UNN Narvik fortsette for full maskinkraft frem til planlagt åpning i 2024.
Les mer
Vibeke-formasjonen

Vibeke-formasjonen

Den nye driftslederen ved UNN Narvik er ikke født på Narvik sykehus, men hun er vokst opp her. Da jobben som driftsleder ble ledig i den spennende fasen mellom gammelt og nytt bygg, kjente Vibeke Haukland på at hun ikke kunne la være å legge seg først i V-formasjonen.
Les mer
Blir et sykehus for hele mennesket

Blir et sykehus for hele mennesket

Nye UNN Narvik blir et sykehus hvor det skal handle om hele mennesket, ikke enkeltdiagnosene. For første gang i Norge bygger kommune og stat, somatikk, rus og psykiatri sin helsetjeneste sammen.
Les mer
Nyutdannet ekspertise i ny seksjon

Nyutdannet ekspertise i ny seksjon

I løpet to hektiske år har Stine Kruhaug Bjørkmo (37) og Lena Olsen (52) utdannet seg til sterilforsyningsteknikere. Den nye kompetansen skal sikre mer kvalitet i arbeidet med rengjøring og sterilisering av operasjonsutstyr ved UNN i Narvik.
Les mer
Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom peker i samme retning når de blir spurt om den viktigste suksessfaktoren ved Nye UNN Narvik. De peker begge på brukerrepresentant Esben Haldorsen.
Les mer
Navnetrekk til 1,4 milliarder

Navnetrekk til 1,4 milliarder

Her signerer UNN-direktør Anita Schumacher og prosjektleder i HENT, Hans Marcus Wennesland, avtalen om oppstart av bygging av nye UNN Narvik. Allerede i neste uke begynner arbeidet.
Les mer
Service på høyt nivå ved UNN Narvik

Service på høyt nivå ved UNN Narvik

De ansatte på teknisk drift ved UNN Narvik er stolte etter å ha blitt evaluert. Seksjonsleder Trond Reinholdtsen har en idé om hvorfor de scorer så høyt.  
Les mer
Juvelen fra Finland stortrives i Narvik

Juvelen fra Finland

Sykepleier Jade Niskakangas (30) har en ektemann som er profesjonell idrettsutøver. Derfor havnet paret i Narvik for tre år siden.
Les mer
UNN Narvik i norgestoppen

UNN Narvik i norgestoppen

Legeforeningen har bedt legene som har hatt sin første tjeneste på et sykehus (LIS1) om å sette karakterer på sine opplevelser. UNN Narvik endte opp som nest beste sykehus i landet!
Les mer
– Vi skal fjerne unødvendige grenser

– Vi skal fjerne unødvendige grenser

Det nye sykehuset i Narvik skal sette pasientene i sentrum i langt større grad enn det som har vært vanlig ved norske sykehus. - Vi skal fjerne unødvendige grenser, sier UNN-direktøren.
Les mer
Nå ser det lyst ut for føden i Narvik

Sikrer tilbud til gravide i Narvik

Etter mange års rekrutteringstørke av gynekologer til UNN Narvik, begynner brikkene nå å falle på plass. Det sørger blant andre Ali Ashournia (55) og Johanna Andersson (37) for som nyansatte det siste halvåret.
Les mer
Ansatte og brukere ble byggmestere for nytt sykehus

Byggmestere for nytt sykehus

Uten hammer og spiker, men med hjelp av legoklosser i mange ulike farger, brukte nesten 100 personer én arbeidsdag på å bygge et forslag til hvordan nye UNN Narvik kan utformes.
Les mer