Her er noen av deltakerne fra psykisk helse og somatikken som deltok på felles fagdager nylig. Fra venstre: Herman Tvete (psykiater), Marita Silåmo (fagkonsulent/pedagog team Sørslettveien, VPP Tromsø) , Inger Eli Malm (psykiatrisk sykepleier team Sørslettveien, VPP Tromsø), Elisabeth Hole (klinisk spesialist ved VPP Tromsø og psykiatrisk sykepleier), Toril Elisabeth Kjelstrup (fagutviklingssykepleier gastro/nyremedisinsk sengepost), Marita Botnen (sykepleier gastro/nyremedisinsk sengepost), Elisabeth Pedersen (sykepleier gastro/nyremedisinsk sengepost). Foto: Per-Christian Johansen

Samarbeider om suicidale pasienter

Her er noen av deltakerne fra psykisk helse og somatikken som deltok på felles fagdager nylig. Fra venstre: Herman Tvete (psykiater), Marita Silåmo (fagkonsulent/pedagog team Sørslettveien, VPP Tromsø) , Inger Eli Malm (psykiatrisk sykepleier team Sørslettveien, VPP Tromsø), Elisabeth Hole (klinisk spesialist ved VPP Tromsø og psykiatrisk sykepleier), Toril Elisabeth Kjelstrup (fagutviklingssykepleier gastro/nyremedisinsk sengepost), Marita Botnen (sykepleier gastro/nyremedisinsk sengepost), Elisabeth Pedersen (sykepleier gastro/nyremedisinsk sengepost). Foto: Per-Christian Johansen

Usikre ansatte i somatikken har slitt med oppfølgingen av pasienter fra psykisk helse etter eksempelvis selvmordsforsøk. Nå får de hjelp fra kolleger i psykiatrien.

På gastro- og nyremedisinsk sengepost har de bare positive erfaringer etter at samarbeidet med kolleger i psykisk helse ble innledet. Fra venstre: Mona Elisabeth Olsen (seksjonssykepleier), Toril Elisabeth Kjelstrup (fagutviklingssykepleier) og Marita Botnen (sykepleier). Foto: Per-Christian Johansen
Ved gastro- og nyremedisinsk avdeling i Breivika mottar de årlig i overkant av 350 pasienter som får livreddende behandling etter selvpåførte intoksikasjoner, eksempelvis overdoser. Da har det vært en utfordring for avdelingen å møte disse pasientene på en måte som best mulig ivaretar både pasientenes og avdelingens sikkerhet.

– Derfor etterspurte vi råd fra fagmiljøet i psykiatrien. Vi har tidligere jobbet under litt diffuse rammer og med begrenset kunnskap om pasientene. Nå får vi bedre informasjon og opplæring, og ser allerede positive resultater, forklarer sykepleier Maria Botnen ved gastro- og nyremedisinsk sengepost.

Økt forståelse

Samarbeidet om å øke forståelsen for denne pasientgruppen har pågått et års tid, og skjedde etter initiativ fra seksjonssykepleier Mona Elisabeth Olsen. Hun tok kontakt med fagutviklingskonsulent Njål Bjørhovde i psykisk helse, og det ble startskuddet på et så langt vellykket prosjekt.

Nylig er det avviklet fagdager, der representanter fra gastro- og nyremedisin har deltatt sammen med et team fra voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tromsø. De ansatte ved VPP kjenner den aktuelle pasientgruppen godt, da mange også mottar langvarig psykisk helsehjelp. Ved gastro/nyre er pasientene innlagt i alt fra timer til dager for akutt oppfølging, blant annet i forbindelse med medikamentoverdoser eller høyt alkoholinntak.

– Nå har vi fått en økt forståelse for denne pasientgruppen. Det finnes ingen konkret oppskrift å følge, men det må utøves skjønn og gjøres individuelle vurderinger av pasientene. I tillegg er det et lovverk å forholde seg til, sier sykepleier Elisabeth Pedersen ved gastro- og nyremedisin.

Fagutviklingssykepleier Toril Elisabeth Kjelstrup har hatt en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av fagdagene.

– Nå er det mye lettere å ta kontakt med og be om hjelp fra ansatte i psykisk helse, forteller Kjelstrup og seksjonssykepleier Mona Elisabeth Olsen.

– Viktig samarbeid i UNN

Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk merker de også effekt av samarbeidet. Teamet ved VPP Tromsø gir dagbehandlingstilbud til personer med ovennevnte utfordringer og har opparbeidet en særskilt kompetanse på den aktuelle pasientgruppen.

Å forstå psykologien i tilstandene, slik at man klarer å gi individuelt tilpasset helsehjelp på en best mulig måte har vært en målsetning for de UNN-ansatte i somatikken.

– Vi prøver å formidle aktuell bakgrunnskunnskap slik at det øker forståelsen for hvorfor mennesker i gitte situasjoner skader seg selv, forklarer psykiatrisk sykepleier Inger Eli Malm ved VPP Tromsø.

– Dette samarbeidsprosjektet har gitt større forståelse for hverandres oppgaver og utfordringer, og gjør det lettere å ta kontakt mellom ansatte i somatikken og i psykisk helse, fastslår psykiater Herman Tvete.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.