Hotellsjef Astrid Ronesen viser frem gaven fra Helse Nord i forbindelse med dagens åpning. Bak fra venstre: Helseminister Bent Høie, tidligere sykehusdirektør Knut Schrøder, assisterende UNN-direktør Marit Lind, UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, direktør i Helse Nord, Lars Vorland, styreleder i Helse Nord Bjørn Kaldhol og Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort. Til høyre står Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef ved UNN og kommunikasjonssjef ved UNN Hilde Annie Pettersen. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Sikrer økt kvalitet for pasientene

Hotellsjef Astrid Ronesen viser frem gaven fra Helse Nord i forbindelse med dagens åpning. Bak fra venstre: Helseminister Bent Høie, tidligere sykehusdirektør Knut Schrøder, assisterende UNN-direktør Marit Lind, UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, direktør i Helse Nord, Lars Vorland, styreleder i Helse Nord Bjørn Kaldhol og Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort. Til høyre står Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef ved UNN og kommunikasjonssjef ved UNN Hilde Annie Pettersen. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Med pomp og prakt ble Pingvinhotellet formelt åpnet. Det er godt nytt for pasienter fra hele landsdelen, ifølge hotellsjef Astrid Ronesen, UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og helseminister Bent Høie.

Her er et utvalg bilder fra dagens åpning, som også inneholdt underholdning fra kulturavdelingen ved Råger Ellingsen og Marte Lie Noer (øverst). De ansatte sto klar i sine nye flotte antrekk, mens rundt 150 gjester overvar åpningen i restaurantområdet. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Det nye pasienthotellet ble tatt i bruk allerede 1. juli. I dag var det endelig klart for offisiell åpning, med Helse- og omsorgsminister Bent Høie i spissen.

– Dette hotellet er godt nytt for pasientene. Og for meg er det litt spesielt, siden jeg også fikk legge ned grunnsteinen for ganske nøyaktig to år siden. Det sier ikke mest om hvor lenge jeg har vært helseminister, men hvor effektivt byggingen er unnagjort, sier Bent Høie.

Han mener flotte og romslige omgivelser, god og variert mat, samt nærheten til sykehuset vil være til stor glede for både pasienter og pårørende.

– For mennesker som kanskje har en slitsom hverdag med sykdom, vil de kunne oppleve at god behandling blir enda bedre. Pingvinhotellet har ”mest gjest” som sin visjon. Det er et godt utgangspunkt for måten man tar imot og behandler pasienter og pårørende på. Jeg tror de vil få stor glede av hotellet, sa Høie.

Bedre kvalitet

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen er glad for at Helse Nord gjennom sitt langsiktige strategiske arbeid har bidratt til å prioritere det nye hotellet.

– Det er avgjørende for å kunne gi et likeverdig tilbud i hele landsdelen, og hotellet vil bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Det understøtter arbeidet med en dreining fra døgn- til dagbehandling, reduserer risikoen for infeksjoner og øker mulighetene for tidlig oppstart av rehabilitering, forklarte Ingebrigtsen.

For hotellsjef Astrid Ronesen var det en ekstra spesiell dag. Hun er naturligvis stolt over det nye hotellet.

– Da jeg startet ved det gamle pasienthotellet ble jeg advart mot å reise til Bergen for å se det flotte pasienthotellet der. Det ville bare ende med misunnelse. Nå er det de som bør være misunnelig, mener Ronesen.

Hun er tydelig på at visjonen ”mest gjest” skal ha høy prioritet også etter åpningen.

– Og det gjelder både pasienter og pårørende. Her får de en helt ny hverdag sammenlignet med tidligere, bær hverandre fordi vi nå har plass til dem, sier Ronesen.

Ønsker eget møterom

På vegne av pasientene fortalte Jarlfryd Hennie Konstanse Sletvold om sine første erfaringer med det nye hotellet.

– Det er flott å kunne treffe likesinnede og kunne gi hverandre omsorg her på hotellet. Men vi har også et stort ønske; nemlig et eget rom for å samles for oss selv, sa Sletvold.

Her kan du lese mer om Pingvinhotellet UNN Tromsø.

 

Pingvinhotellet UNN Tromsø:

Grunnarbeidet startet oktober 2013. Nytt pasienthotell er bygget sør for UNN Tromsø. Hotellet er på nesten 12.000 m2 brutto areal med 17 etasjer (inkl. kjeller). Hotellet er litt over 52 meter høyt. 243 hotellrom og 488 hotellsenger. Sørvendt restaurant med 220 sitteplasser på bakkeplan. Møteromskapasitet for 80 personer. Tegnet av BC Arkitektur. Bygget av Consto. Tas i bruk 1. juli 2015. Offisiell åpning 1. september 2015. Budsjett på 400 millioner kroner, og kostnadsestimat pr juli 2015 er på 380 millioner kroner.

Formålet med byggingen:
Hotellet skal gi et bedre tilbud til pasienter fra Nord-Norge og øvrige deler av landet som er til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hotellet er et godt og trygt tilbud til pasienter som har sitt sykehusopphold ved UNN Tromsø. I tillegg skal hotellet bidra til pasientvennlig, moderne og økonomisk lønnsom sykehusdrift.

Hvem flytter inn?
Heldøgnspasienter samt dag- og polikliniske pasienter. Pasienter som skal opereres, eller er blitt operert. Pasienter som mottar stråleterapi. Barselmødre og nyfødte babyer. God varsling og kommunikasjon mellom pasient og avdelingene. Tilrettelegging for funksjonshemninger og redusert egenomsorg (teleslynge, tiltak for synshemmede, rullestolbrukere, toalettforhøyere, tilrettelagt kosthold). Fortere frisk på hotell.

Pingvinhotellet, UNN Tromsø – mest gjest!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.