Det var denne kvartetten som i første rekke representerte ungdomsrådet i UNN på ledersamlingen 2017. Fra venstre: Oda Kjærvik (Tromsø), Helene Antonette Westgaard (Salangen), Regine Elvevold (Tromsø) og Magnhild Elise Hjelme (Harstad). Foto: Per-Christian Johansen

Ungdomsrådet engasjerte med egne erfaringer

Det var denne kvartetten som i første rekke representerte ungdomsrådet i UNN på ledersamlingen 2017. Fra venstre: Oda Kjærvik (Tromsø), Helene Antonette Westgaard (Salangen), Regine Elvevold (Tromsø) og Magnhild Elise Hjelme (Harstad). Foto: Per-Christian Johansen

Det nyetablerte ungdomsrådet ved UNN begynner å bli varm i trøya. Det fikk rundt 500 ledere ved sykehuset føle på under direktørens årlige ledersamling.

Representantene fra ungdomsrådet fortalte både om sin bakgrunn, samt fremtidsplaner med valg av nye representanter i løpet av 2017. Fra venstre: Oda Kjærvik (Tromsø), Helene Antonette Westgaard (Salangen), Regine Elvevold (Tromsø) og Magnhild Elise Hjelme (Harstad). Foto: Per-Christian Johansen
Cathrin Carlyle, leder for brukerutvalget ved UNN, er glad for at sykehuset nå også har fått et velfungerende ungdomsråd som presenterte seg under den pågående ledersamlingen i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Ungdomsrådet ble etablert i 2015, og har som oppgaver å blant annet fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, gi råd til helsepersonell for forbedring av tjenester til ungdom på UNN, samt dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom.

Under den pågående ledersamlingen i Tromsø delte de så absolutt av sine egne erfaringer. Dette var ungdomsrådets første store møte med de fleste ansvarlige ledere ved sykehusets virksomheter.

– Utgjøre en forskjell

Blant annet viste de til utfordringer som når ungdom går fra å bli behandlet i barne- og ungdomsklinikk, til behandling på avdelinger for voksne. Helene Westgaard uttrykte at ungdommer ofte er usikre personer i en sårbar alder som trenger ekstra oppmerksomhet, og få en opplevelse av å bli både sett og hørt.

– Jeg synes det gikk helt greit å snakke foran så mange ledere i UNN. Jeg liker å dele mine opplevelser og erfaringer som bruker av UNN direkte til fagfolkene, sier Regine Elvevold fra Tromsø.

– Det er lærerikt å få prate her. Da føler vi å være en del av noe større, og kan utgjøre en forskjell. Mye engasjement kommer gjennom egne historier, men vi finner også hjertesaker som engasjerer gjennom blant annet media, sier leder i rådet Magnhild Hjelme fra Harstad.

Vil bli hørt

Medlemmene av ungdomsrådet har selv erfaring med helsevesenet, både i somatikken, psykisk helsevern og habilitering. Historiene delte de med lederne i UNN, blant annet for å bevisstgjøre om forbedringsområder.

Men aller viktigst er jobben med å tale ungdommers sak i helsevesenet. Og det begynner medlemmene å få erfaring med, etter snart to års deltakelse og arbeid i ungdomsrådet.

– Vi ønsker å være der som representanter for alle de som ikke har mulighet til å si fra, eller ikke blir hørt. Være deres stemme, på en måte. Vi skal ikke løse enkeltsaker, men ta opp generelle problemstillinger. Gjennom deltakelsen i ungdomsrådet deler vi erfaringer, representert både gjennom somatikken, habilitering og psykiatrien, sier Oda Kjærvik fra Tromsø.

Stolt

Ungdomsrådet er også et rådgivende organ for brukerutvalget i UNN. Til stede i salen onsdag formiddag var leder for brukerutvalget, Cathrin Carlyle.

– Jeg er stolt over at UNN har fått et engasjert ungdomsråd som supplement til brukerutvalget. I dag fikk vi blant annet høre at det er store utfordringer knyttet til kommunikasjon, og det må alle som er ledere bidra til å gjøre noe med, oppfordret Carlyle.

Ungdommene selv håper avslutningsvis at flere engasjerer seg for unges helserettigheter, og gjerne ta kontakt om aktuelle saker eller andre bidrag. Ved UNN skal det i løpet av 2017 gjennomføres nytt valg av ungdomsråd.

Du kan lese mer om ungdomsrådet på unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

Din e-post: