Fra poliklinikk til Kvalitetsavdelingen

Turid Røkenes Kristiansen (50) startet 1. juni som ny leder for Kvalitetsavdelingen. Det siste året har hun ledet poliklinikkprogrammet.

Turid Røkenes Kristiansen er glad for at poliklinikkprosjektet skal videreføres i to nye år. Men selv har hun skiftet jobb, og er nå leder for Kvalitetsavdelingen. Foto: Jørn Resvoll.
I 2022 fikk Turid Røkenes Kristiansen permisjon fra avdelingslederjobben i K3K-poliklinikkene for å lede jobben med å lage felles rutiner for lederopplæring, drift og planlegging av poliklinikkene.

Da poliklinikkprogrammet ble startet for et drøyt år siden var det fordi ei kartlegging hadde vist at ventetida er for lang og det er for mange fristbrudd i de somatiske poliklinikkene i UNN. Ei arbeidsgruppe ble derfor nedsatt for å bruke året på å lage felles rutiner og lederverktøy som skal bidra til bedre og mer effektiv drift i poliklinikkene.

Da Kristiansen i fjor ble pekt ut til å lede gruppa sa hun følgende til Pingvinavisa:

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for å jobbe med ledelse og endringer av rutiner eller måter å jobbe på, som forbedrer tilbudet til brukerne. Og i denne forbindelse å øke tilgjengeligheten av våre tjenester. Det å hele tida dreie virksomheten mot måltall og nye lovpålagte oppgaver syns jeg er veldig spennende. Jeg har sett at det er mulig å få det til, men det krever kontinuitet, sier Kristiansen.

Naturlig kandidat

Med 14 års ledererfaring fra UNN, de fleste av dem fra nettopp poliklinikker, var Kristiansen fra Godfjorden i Vesterålen en naturlig kandidat til å lede poliklinikkprogrammet.

– De ønsket noen med klinisk erfaring inn i jobben. I poliklinikkene i K3K (Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken) har vi gjort noen av disse endringene som mange andre sliter med. Vi har fått ned ventetid og fristbrudd, så her har jeg erfaring jeg kan bidra med inn i prosjektet. Samtidig er det ikke slik at vi skal tre noen nye retningslinjer ned over hodene på folk. Vi skal rundt og høre hvilke erfaringer poliklinikkene har, og så skal vi i samarbeid lage nye retningslinjer og verktøy.

Turid Røkenes Kristiansen var ferdig utdannet sykepleier i 1997, og har senere tatt master i helseledelse og studier i prosjektledelse. På UNN startet hun som sykepleier og leder i gastrokirurgisk avdeling, før turen gikk videre til anestesiavdelingen. Siden 2010 har hun vært tilknyttet poliklinikkene i K3K.
Nå er Turid på plass i ny lederjobb.

Glad i å være leder

– Hva var det med jobben i Kvalitetsavdelingen som frista?

– For det første er jeg veldig glad i å være leder. Som prosjektleder kjente jeg at jeg savnet å være personalleder og ha ansvaret for ei gruppe. Jeg hadde også lyst til å lære noe nytt og utvikle meg. Jeg jobba med med kvalitet og pasientsikkerhet i klinikken også, men nå er det i et litt annet perspektiv, mer fra system- strukturnivået, så det trigga lysten til å skifte jobb.

– Hvem er du som leder?

– Det å være tilstedeværende er veldig viktig for meg, å inkludere. Teamet er viktig for meg som leder, det å bli kjent med de ansatte og oppgavene deres, så vi i lag kan jobbe fram noe.

Hvordan bistå klinikkene

– Hva jobber ei kvalitetsavdeling med?

– Det er egentlig et godt spørsmål, for jeg har vært leder i klinisk miljø og jeg var ikke så godt kjent med hva noen av stab-støttefunksjonene kunne bistå klinikkene med. Så det håper jeg vi kan markedsføre mer framover. Vi driver blant annet mye med hendelsesanalyse, interne revisjoner og risikovurderinger. Avdelinga har 15 ansatte, og medarbeiderne er både i Tromsø og Harstad.

– Hva blir det viktigste for deg og avdelinga i tida framover?

– For meg handler det om å beholde pasientperspektivet. Jeg håper vi skal få til et enda bedre samarbeid med klinikkene, for vi klarer ikke å få til noe alene.

– Hva liker du å gjøre i fritida – hvis du har fritid?

– Jeg begynner å få store unger, så jeg har absolutt fritid. Jeg er veldig glad i å gå på tur i fjellet og å være i lag med venner og familie – og så er jeg fotballmamma! Og så går jeg på ski om vinteren.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.