Leder jobben med å få ned ventetida i poliklinikkene

Turid Røkenes Kristiansen (49) har fått permisjon fra avdelingslederjobben i K3K-poliklinikkene. Det neste året skal hun jobbe med å lage felles rutiner for lederopplæring, drift og planlegging av poliklinikkene.

Turid Røkenes Kristiansen leder prosjektgruppa som skal få ned ventetidene i poliklinikkene. Foto: Jørn Resvoll
En kartlegging har vist at ventetida er for lang, og det er for mange fristbrudd i de somatiske poliklinikkene i UNN. En arbeidsgruppe skal derfor det neste året lage felles rutiner og lederverktøy som skal bidra til bedre og mer effektiv drift i poliklinikkene.

Turid Røkenes Kristiansen er pekt ut til å lede denne gruppa.

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for å jobbe med ledelse og endringer av rutiner eller måter å jobbe på, som forbedrer tilbudet til brukerne. Og i denne forbindelse å øke tilgjengeligheten av våre tjenester. Det å hele tida dreie virksomheten mot måltall og nye lovpålagte oppgaver syns jeg er veldig spennende. Jeg har sett at det er mulig å få det til, men det krever kontinuitet, sier Kristiansen.

Naturlig kandidat

Med 14 års ledererfaring fra UNN, de fleste av dem fra nettopp poliklinikker, var 49-åringen fra Godfjorden i Vesterålen en naturlig kandidat for jobben.

– De ønsket noen med klinisk erfaring inn i jobben. I poliklinikkene i K3K (Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken) har vi gjort noen av disse endringene som mange andre sliter med. Vi har fått ned ventetid og fristbrudd, så her har jeg erfaring jeg kan bidra med inn i prosjektet. Samtidig er det ikke slik at vi skal tre noen nye retningslinjer ned over hodene på folk. Vi skal rundt og høre hvilke erfaringer poliklinikkene har, og så skal vi i samarbeid lage nye retningslinjer og verktøy.

Turid Røkenes Kristiansen var ferdig utdannet sykepleier i 1997, og har senere tatt master i helseledelse og studier i prosjektledelse. På UNN startet hun som sykepleier og leder i gastrokirurgisk avdeling, før turen gikk videre til anestesiavdelingen. Siden 2010 har hun vært tilknyttet poliklinikkene i K3K.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.