18.000 skritt og en spennende hverdag

I løpet av en arbeidsdag kan portør Pernille Karlsen gå så mye som 18.000 skritt.

Portør Pernille Karlsen triller opp mot 20 pasienter om dagen og går 18.000 skritt i korridorene på UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Portørene er en sosial gjeng. Fra venstre: Pernille Karlsen, Andrea Nilsen, Cathrine Hansen, Tor Gudmundsen, Morten Sørbøe, Eva Kopala og Marit Sørensen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Pernille Karlsen trives i jobbensomportør ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tekst, foto og video: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Denne jobben er langt mer variert enn jeg trodde den skulle være da jeg begynte for halvannet år siden, sier hun.

Pernille er en av ni portører som til daglig jobber ved UNN Tromsø i Breivika. To har vakt på natta – og to er på jobb i helgene.

– Jeg trives veldig godt i denne jobben, og noe av det viktigste for å trives er at det er en sosial gjeng her. Og så er det selvsagt viktig at vi viser at vi bryr oss om de pasientene vi triller rundt, sier hun.

Ansvar for flytting av pasienter

Mens Pingvinavisa er på besøk i pauserommet i B5 er det ikke så veldig mye pause å få der. En av portørene må stadig ut for å trille pasienter mellom avdelingene. Enten er noen ferdig på røntgen og skal tilbake til avdelingen de ligger på, eller så er det andre som skal til røntgen eller andre undersøkelser. Og hver gang pasientene skal flyttes, er det portørene som gjør jobben.

Og ikke bare flytter de inneliggende pasienter mellom avdelingene; de kjører også ut medisiner fra apoteket, går med blodposer dit det trengs, eller med kurer til kreftpasienter. Portørene henter pasienter fra legevakta, de kjører døde til kjølerommet, og de hjelper til når det skal være syning.

Morten Sørbøe og Tor Gudmundsen er to godt erfarne portører. Denne dagen driver de med pasienttransport, noe de gjør ved hjelp av den hvite ambulansen.

– Den hvite ambulansen brukes til hjemkjøring av pasienter, både i Tromsø og pasienter i distriktet, forteller seksjonsleder Johannes Minde.

– Ambulansen brukes til pasienter som ikke trenger medisinsk behandling, men som likevel må ligge. Portørene har opplæring om bruk av hjertestarter, men hensikten med den hvite ambulansen er å avlaste de vanlige ambulansen, slik at beredskapen ikke svekkes ved oppdrag til hjemkjøring av pasienter, forklarer han.

130 pasienter daglig

I løpet av én arbeidsdag kan hver portør trille rundt med omlag 20 pasienter, og totalt kan portørtjenesten i løpet av en dag ha hjulpet 100-130 pasienter med å komme seg frem til riktig sted. Om behandlingen gjennomføres raskt, kan portøren vente på avdelingen og deretter trille pasienten tilbake igjen, men som regel må portøren vende tilbake på avdelingen for å hente pasienten – enten i seng eller rullestol.

– Noe av det som virkelig er spennende, er at vi også er med og hjelper til i akuttmottaket når det kommer inn pasienter med helikopter eller ambulanse, forteller Pernille, mens seksjonsleder Johannes Minde forteller at portørene er en del av traumeteamet som blir tilkalt når alvorlig skadde ankommer sykehuset.

– Portørene har over tid fått stadig større ansvar, og de får mer spesialiserte arbeidsoppgaver. Om ikke så lenge får vi en bedre formalisert utdanning på plass for portørene. Dette blir et tilbud i den videregående opplæringen, der elevene kan velge mellom ambulansefag, helsearbeiderfag og helseservicefag. De som har praktisk erfaring, og som har jobbet som portør, vil få tilbud om å ta fagbrevet som privatist, forteller Minde, og er glad for denne utviklingen.

Angående et liknende tilbud ved UNN i Harstad og Narvik, har direktørens ledergruppe nylig vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som gis i mandat å utarbeide et forslag til etablering av portørtjeneste i både Harstad og Narvik fra 2020. Hensikten vil være å oppnå bedre pasientlogistikk og pasientforløp inhospitalt gjennom å sikre tilstrekkelig pleiefaglig kapasitet i avdelingene og riktig bruk av ressurser. Nærmere oppfølging vil driftslederne i Harstad og Narvik være kjent med.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.