19 år med luftig arbeidshverdag

I 1995 debuterte Ole Magnus Filseth (53) som helikopterlege ved UNN. At han fortsatt trives i jobben, er ikke tilfeldig.

Stor variasjon i oppdragene gjør vaktukene på helikopterbasen i Tromsø til et spennende avbrekk fra den ordinære jobben som anestesilege inne på sykehuset.

Som én av nærmere 10 leger i turnus har Filseth seks vaktuker i året med helikopteret som base. Sammen med pilot og redningsmann dekker de et område fra Vest-Finnmark i nord, Tysfjord og Vesterålen i sør, og til grensetraktene mot Finland og Sverige i øst.

Hver vaktuke byr på i snitt 15-20 oppdrag.

Store endringer

– Jobben er variert, med alle typer pasienter, og med ny destinasjon hver gang. Det kan være alt fra veiløst terreng, til åsteder for ulykker langs E6 eller til faste landingsplasser i kommunene rundt om kring, sier Ole Magnus Filseth.

I løpet av sine 19 år ”i luften” har han opplevd stor endring og utvikling i rollen som helikopterlege. Tidligere ble leger kalt ut ved hvert enkelt oppdrag fra sine ordinære jobber på sykehuset. Nå er altså ordningen etablert med faste team på helikopterbasen.

– Det gjør at vi som jobber sammen kjenner hverandre godt, og kan fungere som et team med egenskaper som supplerer hver andre. I løpet av en vaktuke har vi faste treningsoppgaver inne på basen, og sørger for å være godt forberedt hele tiden, sier Filseth.

Han kan trygt anbefale jobben til andre. Og selv om det for øyeblikket ikke er noen kvinnelige helikopterleger i Tromsø, er det ingen problem å oppfordre også kvinnelige leger til å søke.

– Det er mange kvinnelige anestesileger, så de må gjerne søke på denne type jobber, sier Filseth.

Avhengig av lokal innsats

Om jobben i felten, som naturlig nok er annerledes enn inne på sykehuset, har han dette å si:

– Vi kan ikke sløse med tiden, og må jobbe effektivt fra oppdraget er mottatt. Når vi ankommer det aktuelle stedet, gjør vi nødvendige tiltak med pasienten(e) ferdig på bakken så langt vi kan. Vi som jobber i luftambulansen er opptatt av at vi utgjør et supplement i den prehospitale akuttmedisinske kjeden. Mesteparten av denne behandling gjøres lokalt av primærlege og ambulansearbeidere i fellesskap. Uten denne lokale innsatsen, og uten lokale akuttsykehus, får heller ikke luftambulansen gjort noen god jobb, avslutter Ole Magnus Filseth.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.