2.000 nye «UNN-babyer»

I løpet av 2015 ble det født 1.972 babyer på sykehusene i UNN.

barsel
Kari Fiske (til venstre), seksjonsleder ved barselavdelingen i Narvik og kollega Maria Normann ved UNN Harstad kan registrere relativt stabile fødselstall de siste årene. Foto: Stig Everth Johannessen
Ved fødeavdelingen i Tromsø kom 1.429 barn til verden i løpet av fjoråret. Det betyr en økning sammenliknet med de foregående årene. Sist det ble registrert mer enn 1.400 fødsler i Tromsø var i 2011. Rekorden de 10 siste årene skriver seg fra 2010 med 1.525 fødsler.

Økningen i 2015 kan blant annet relateres til en heftig fødselsuke som ga babyboom i april i fjor. Da tok jordmødrene i Tromsø i mot 42 nye verdensborgere på én uke.

– Det har også med at seleksjonskriteriene i fødselsomsorgen styrer noe av  pasientstrømmen innen Helse Nord mot Tromsø, sier jordmor Inger Helene Langås

Sommeråpent ga økning

UNN Harstad hadde på sin side 339 fødsler i 2015. Økningen på 37 fødsler fra 2014 har først og fremst sammenheng med at UNN Narvik holdt sommerstengt i fjor.

– Vi hadde 29 fødsler sist sommer som normalt ville vært håndtert av UNN Narvik, sier Maria Normann, seksjonsleder ved føden i Harstad.

Av de 339 fødslene i 2015 ble 10 gjennomført som vannfødsler, et tilbud som blir gitt gravide som ønsker det både i Harstad, Narvik og Tromsø.

– Dette er et tilbud som enkelte gravide ønsker, og en metode som noen av våre jordmødre har kompetanse til å gjennomføre, legger Normann til.

«Naturlig» nedgang

Ved UNN i Narvik ble det registrert 204 fødsler i 2015, mot 232 i 2014.

– Endringen har sammenheng med at vi hadde sommerstengt i fjor, mens vi i 2014 mottok rundt 30 fødende som normalt ville født i Harstad, forklarer seksjonsleder Kari Fiske ved UNN Narvik.

Der ble det gjennomført fem vannfødsler i 2015, mot 13 i 2014.

– Vannfødsel kan gjennomføres dersom den aktuelle jordmoren har kompetanse til å gjøre dette. I tillegg er det en del kriterier hos den fødende som må ligge til rette for å kunne føde i vann, sier Kari Fiske.

Ved fødeavdelingen i Tromsø ble det gjennomført 14 vannfødsler i fjor.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.