Det er laget mye mat ved felleskjøkkenet tilknyttet UNN Harstad de første 20 årene. Kjøkkensjef Solfrid Lyså har vært med hele veien. Foto: Jan Frode Kjensli

20 år med smak og behag

Det er laget mye mat ved felleskjøkkenet tilknyttet UNN Harstad de første 20 årene. Kjøkkensjef Solfrid Lyså har vært med hele veien. Foto: Jan Frode Kjensli

I april 1997 inngikk sykehuset i Harstad og Harstad kommune en avtale om felles kjøkkendrift.  Sameiets navn ble Harstad Felleskjøkken, og Solfrid Lyså har vært med hele veien.

Denne artikkelen er skrevet av Jan Frode Kjensli, bibliotekar ved UNN Harstad og tilknyttet kommunikasjonsavdelingen i UNN.

Slik ser det ut "foran kjøkkenet", der ansatte handler i kantina ved UNN Harstad. Foto: Jan Frode Kjensli
Felleskjøkkenet er godt utstyrt og renholdet prioriteres høyt av hensyn til smittefare. Foto: Jan Frode Kjensli

Harstad kommune hadde for 20 år siden ca. 185 institusjonsplasser fordelt på Sama sykehjem, Harstad sykehjem, Fagerlia sykehjem og Kveldssol sykehjem. I tillegg hadde de 115 hjemmeboende brukere som ble betjent. I tillegg ble sykehusets pasienter (130 plasser), betjent.

I midten av juni 1997 var betjeningen på plass på kjøkkenet på sykehuset i Harstad. Deler av arbeidsstokken var overflyttet fra kommunen, i tillegg til de som arbeidet på kjøkkenet fra før, totalt drøyt stillinger i 100 prosent virke.

Viktige endringer

Solfrid Lyså, kjøkkensjef på sykehuset fra 1985 og Felleskjøkkenets sjef fra begynnelsen, forteller :

– I 2006 åpnet vi vår første avdelingskafé, på sykehusets medisinske avdeling, Kaféen på kirurgisk avdeling ble åpnet våren 2010, og driften her ble en like stor suksess som på medisinsk avdeling.

I samme periode begynte Felleskjøkkenet med å betjene flere nye institusjoner i Harstad kommune. Opprinnelig ble det produsert og sendt varm mat ut til alle brukere i varmevogner (kok-/servérprinsippet).

For å kunne tilby et større sortiment og gi fleksibilitet med henhold til spisetidspunkt – både til sykehjemsbrukere og hjemmeboende – ble det etter hvert bestemt at maten skulle produseres og kjøres ut kald i poser og beger og varmes opp på nytt (kok-/kjølprinsippet).

– Denne produksjonsmetoden gir lang holdbarhet på maten og er svært hygienisk. Nytt kjøkken måtte realiseres for å få dette til. Parallelt med dette startet vi med å jobbe frem planer, og skisser på et nytt kjøkken, forklarer Lyså.

Kjøkkensjefen nevner også at det var en svært fornøyd arbeidstokk som våren 2012 fikk gjennomslag for nytt kjøkken.

Midlertidig drift

– I ombyggingsperioden la vi opp til å betjene sykehuset fra kjøkkenets gamle grovkjøkken, og betjene sykehjemmene fra befalskantina på Trondenes leir.  Dette opplevde vi som svært utfordrende, med begrenset utstyr og plass. Etter ett år i «utlendighet» føltes det fantastisk da det nye kjøkkenet endelig var ferdig i 2014, forteller Solfrid Lyså.

Harstad Felleskjøkken består i dag av produksjonskjøkken, to avdelingskaféer og Kafé Solan, samt distribusjonen. 21 stillinger er fordelt på kokker, assistenter, kostverter, sjåfører, kantinepersonell og lederteam.

– I dag dekker Harstad Felleskjøkken et distrikt fra Bjarkøy i nord til Sandtorg i sør. Vi produserer mat til 220 personer ved institusjonene i Harstad kommune, 190 registrerte hjemmeboende og bofellesskap, og ca. 100 pasienter ved UNN Harstad. Vi betjener i tillegg pasienthotellet, og Kafe Solan i første etasje, samt kurs/møteaktiviteten ved UNN Harstad, sier Lysø.

Drivkraften og tanken bak vårt konsept ved Harstad Felleskjøkken er god service, og prøver å implementere UNNs visjon i den daglig driften:

KVALITET – TRYGGHET – RESPEKT – OMSORG

Gratulere med 20-årsjubileet, Harstad Felleskjøkken!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.