Hilde Skredtveit Moen (fra venstre) fra Helsedirektoratets Pasientsikkerhetsprogram, Mette Fredheim (pasientsikkerhetskoordinator i UNN) og Mona Helen Knudsen (brukerutvalget i Sykehuset Vestfold) deltok på årets læringsnettverk i Psykisk helse- og rusklinikken. Foto: Elisabeth Klæbo Reitan

60 deltakere på læringsnettverk om kontinuerlig forbedring

Hilde Skredtveit Moen (fra venstre) fra Helsedirektoratets Pasientsikkerhetsprogram, Mette Fredheim (pasientsikkerhetskoordinator i UNN) og Mona Helen Knudsen (brukerutvalget i Sykehuset Vestfold) deltok på årets læringsnettverk i Psykisk helse- og rusklinikken. Foto: Elisabeth Klæbo Reitan

Psykisk helse- og rusklinikken i UNN har 33 enheter og de fleste av disse deltar på klinikkens arena for kontinuerlig forbedringsarbeid.

Læringsnettverket er en systematisk måte å jobbe med forbedringsarbeid på der vi deler erfaringer og lærer av hverandre. 6. mars 2018 deltok også medisinerstudentene fra ForBedring.

Det er spesielt morsomt å legge merke til økt eierskap til grunnideen med læringsnettverk og kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette bidro til en innholdsrik dag med mange spennende foredrag og innlegg.

Varierende tema

Vinnere av Beste Poster 2018 ble Akuttpost Sør, her representert av Yvonne Larsen (til venstre) og Trine Holm. De presenterte arbeidet sitt med fokus på Fysisk helse. Foto: Elisabeth Klæbo Reitan
Blant foredragsholderne snakket Erlend Bugge om systematisk forbedring i en travel hverdag. Prosjektet «Bedre Psykosebehandling» la frem noen av sine erfaringer fra prosjektet som har vært gjennomført det siste halvannet året. Her hørte vi fra prosjektledelsen ved Tordis Høifødt, implementeringsstøtterne Yvonne Larsen, Ingvild Dahl og Sissel Høgmo, samt enheten senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord Troms. Sistnevnte har mottatt implementeringsstøtte i prosjekttiden.

Vi hadde også besøk av Hilde Skredtveit Moen som er seniorrådgiver i Helsedirektoratets Pasientsikkerhetsprogram og Mona Helen Knudsen fra brukerutvalget i Sykehuset Vestfold. De snakket inspirerende om brukermedvirkning i forbedringsarbeid.

Mette Fredheim,  pasientsikkerhetskoordinator i UNN, hjalp oss atter en gang. Nå med fokus på måling av medikamentsamstemming.

Posterutstilling

Etter lunsj jobbet hver enhet i grupper med det forbedringsarbeidet de ønsker å fokusere på fremover og hvordan de skal gå frem for å nå disse målene. Og hvordan de kan måle og hva de skal måle for å sjekke ut om de gjør det de har sagt at de skal gjøre, og om tiltaket har ønsket effekt.

Til hvert læringsnettverk på vinteren/våren oppfordres alle til å lage postere på det arbeidet de har gjort og gjør i enhetene. Det ble presentert mange flotte postere som avspeiler at det foregår masse flott arbeid rundt om i enhetene.

Vi takker alle for godt oppmøte og en flott arbeidsøkt med forbedringsarbeid og oppfordrer samtidig enhetene til å bruke læringsnettverket som en arena og et verktøy til å jobbe videre med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Denne teksten er skrevet av Sissel Høgmo og Elisabeth Klæbo Reitan i Psykisk helse- og rusklinikken.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.