- Vi må lytte til pasientenes erfaringer. Det sier leder Hege Andersen (t.v) og erfaringskonsulent Siri Engstad i Kontinuerlig forbedring. Foto: Per-Christian Johansen

Å lytte til pasienter og pårørende gjør oss bedre

- Vi må lytte til pasientenes erfaringer. Det sier leder Hege Andersen (t.v) og erfaringskonsulent Siri Engstad i Kontinuerlig forbedring. Foto: Per-Christian Johansen

Mer informasjon, bedre involvering av pårørende og tettere oppfølging av pasienter innen psykisk helse. Det er nøkkelen til forbedring i koronatider, ifølge de første tilbakemeldingene fra pasienter, brukere og pårørende ved UNN.

Brukerundersøkelsen om erfaringer i koronatiden har vært åpen i et par måneder. Erfaringskonsulent Siri Engstad har sett på svarene og funnet noen klare trender for hva folk ønsker at UNN skal forbedre:

Involvering og informasjon til pårørende

– En hel del tilbakemeldinger kommer faktisk fra pårørende. Pasientene som er innlagt blir ivaretatt, mens mange pårørende som står på utsida er kjempefortvilte. De som er pårørende til alvorlig syke pasienter, har hatt en tøff situasjon, og det fremkommer her.

Både innenfor somatisk og psykisk helse merker pårørende en sterkere belastning.

Oppfølging innen psykisk helse

Flere har opplevd ekstra vanskeligheter med sin psykiske helse under pandemien. For noen pasienter har de store endringene skapt utrygghet og økt belastning. Også her har pårørende fått ekstra bekymringer og «trøkk» fordi tilbudet til deres nærmeste har blitt endret. Flere bemerker at pasientene har fått for dårlig oppfølging de siste månedene.

Videokonsultasjoner og utsatte avtaler

UNN har også fått tilbakemeldinger om erfaringer med videokonsultasjoner. For noen har det fungert veldig bra, mens andre syns det blir helt feil. Engstad ser mange mulige forklaringer og forhold å undersøke.

– Vi må finne ut hva som egentlig er problemet: Er det formen? Går det på det tekniske? Blir det plunder for pasienten? Plunder for behandleren? Og hva med dem som absolutt ikke vil – får de et annet tilbud, eller må de vente på bedre tider? Her er det mye å ta fatt i, sier hun.

En annen tilbakemelding gjelder informasjon. UNN har i likhet med andre sykehus måttet utsette svært mange pasientavtaler, og flere pasienter melder at de ikke har fått god nok informasjon om ny time ved utsettelser av operasjoner eller undersøkelser.

Hva skal vi bruke resultatene til?

Erfaringskonsulentens jobb er blant annet å få inn brukerperspektivet i tjenestene og være pasientenes stemme inn i sykehuset. Derfor har Siri Engstad og kollegene i avdelingen Kontinuerlig forbedring en viktig oppgave med å bringe resultatene fra spørreundersøkelsen videre.

– Vi forteller sykehusledelsen og styret hvor det «lugger», hvor våre forbedringsområder er. Konkrete tilbakemeldinger og forbedringsforslag tas videre til ledere i UNN slik at de kan starte forbedringsarbeid. Det er viktig å bruke tilbakemeldingene til å forbedre tjenestene og fortsette å spørre: Hvordan oppleves dette for våre pasienter? Greit at vi har tilbud om videokonsultasjon, for eksempel, men vi kan ikke bare si «check» – vi må faktisk finne ut hvordan det erfares.

Ønsker flere svar på spørreundersøkelsen

Brukerundersøkelsen er fortsatt åpen en god stund framover, og Siri Engstad håper enda flere svarer på den.

– Jo mer konkrete forslag, desto bedre. Det er bare å komme med det. Vi savner blant annet erfaringer fra pasienter i rusbehandling. Alle erfaringer er viktige! smiler hun.

Her kan du svare på brukerundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen er anonym og tar fem minutter. Du må ikke skrive sensitive opplysninger om deg selv eller andre. Hvis du ønsker kontakt etterpå, kan du legge igjen epostadressen din.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.