Å spille på hverandres strenger

En ny prosjektrapport om betydningen av musikkaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet ble lansert før jul.

[su_bilde1]Leder for prosjektet, som ble presentert i november, har vært rådgiver og spesialpedagog Livchristin Klefstad ved Regionsenteret for døvblinde i Tromsø (RSDB). Hun har samarbeidet nært med Marte Lie Noer, som er musikkterapeut ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

I over ett år har de gjennomført kurs for fagpersoner, veiledning i nærmiljø og nettverk, ikke minst workshops for partnere og døvblinde selv. De mener at musikkaktiviteter åpner muligheten for at personer med medfødt døvblindhet kan dele opplevelser og kommunisere i en annen «språklig» form. Sang og musikk kan gi rom for sosial tilhørighet og nye måter å være sammen på.

– Å tenke musikkterapi som tilnærming var basert på vår erfaring med at mange personer med døvblindhet har vist motivasjon for kontakt gjennom musikk. Basert på dette, ønsket vi å drøfte hvordan Lie Noers kunnskap og erfaring kunne bidra til at de gode samværene i musikk kunne bli en del av hverdagen til døvblinde personer.

Rapporten «Å spille på hverandres strenger – Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon» kan du laste ned fra Dovblindhet.no under fanen Kunnskapsbank – Prosjektrapporter.

Denne artikkelen er skrevet av Roy-Morten Østerbøl, rådgiver for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

[wysija_form id="1"]