Seksjonsleder Merete Andreassen i RSDB gir skryt for flott prosjekt under lansering av rapporten i spiserommet på Grønnegata 83 i Tromsø. Foto: Roy-Morten Østerbøl

Å spille på hverandres strenger

Seksjonsleder Merete Andreassen i RSDB gir skryt for flott prosjekt under lansering av rapporten i spiserommet på Grønnegata 83 i Tromsø. Foto: Roy-Morten Østerbøl

En ny prosjektrapport om betydningen av musikkaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet ble lansert før jul.

Marte Lie Noer (til venstre) og Livchristin Klefstad har samarbeidet om den nye prosjektrapporten. Foto: Roy-Morten Østerbøl
Leder for prosjektet, som ble presentert i november, har vært rådgiver og spesialpedagog Livchristin Klefstad ved Regionsenteret for døvblinde i Tromsø (RSDB). Hun har samarbeidet nært med Marte Lie Noer, som er musikkterapeut ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

I over ett år har de gjennomført kurs for fagpersoner, veiledning i nærmiljø og nettverk, ikke minst workshops for partnere og døvblinde selv. De mener at musikkaktiviteter åpner muligheten for at personer med medfødt døvblindhet kan dele opplevelser og kommunisere i en annen «språklig» form. Sang og musikk kan gi rom for sosial tilhørighet og nye måter å være sammen på.

– Å tenke musikkterapi som tilnærming var basert på vår erfaring med at mange personer med døvblindhet har vist motivasjon for kontakt gjennom musikk. Basert på dette, ønsket vi å drøfte hvordan Lie Noers kunnskap og erfaring kunne bidra til at de gode samværene i musikk kunne bli en del av hverdagen til døvblinde personer.

Rapporten «Å spille på hverandres strenger – Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon» kan du laste ned fra Dovblindhet.no under fanen Kunnskapsbank – Prosjektrapporter.

Denne artikkelen er skrevet av Roy-Morten Østerbøl, rådgiver for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.