Søker utvidet kompetanse

Inspirert av fem år som sykepleier griper Tina Båtstrand (28) nå muligheten til å søke en av utdanningsstillingene som UNN tilbyr.

Båtstrand, opprinnelig fra Mosjøen, har for det meste jobbet ved hematologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Her har hun funnet seg godt til rette, og trives med å hjelpe kreftpasienter over 16 år som er rammet av blant annet leukemi.

Nå søker hun videreutdanning innen kreftsykepleie gjennom studietilbudet ABIKO ved UiT, Norges arktiske universitet, som utdanner spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie.

– Den tette pasientoppfølgingen er inspirerende. Man får god kontakt med pasientene, som ofte er her over lang tid. Nå ønsker jeg påfyll gjennom videreutdanning, slik at man lærer enda mer om jobben vi gjør, forklarer Tina Båtstrand.

Flott tilbud

Hun håper å komme gjennom nåløyet slik at hun kan starte på videreutdanningen i januar 2015. Muligheten UNN gir, gjennom utdanningsstillingene, sikrer lønn etter tariff og samme rettigheter som en ordinær arbeidstaker under utdanningen, mot en bindingstid ved UNN på 2,5 år (2 år for kreftutdanningen).

– Jeg synes det er et flott tilbud UNN gir. Det gjør at man også har en jobb å forholde seg til etter utdanningen. Selv håper jeg å få bindingstiden ved hematologen, om jeg kommer inn på studiene da, sier Båtstrand.

Studiene ved UiT starter opp i januar og varer halvannet år. For kreft er det et deltidsstudium som gir 60 studiepoeng. Dermed vil studiet la seg kombinere med jobbvakter slik at hun holder kontakten med miljøet ved hematologen.

– Det er mange ulike skjebner for de som rammes av kreft. Det handler uansett om å gjøre en best mulig jobb for pasienten hele tiden, sier Tina Båtstrand.

Ønsker flere

Hun er én av nærmere 300 som har søkt opptak til det neste kullet spesialsykepleiere. Men av disse er det en hel del som så langt ikke har benyttet seg av muligheten til å sikre seg en av de rundt 80 utdanningsstillingene som UNN tilbyr.

– Vi håper flere vil gripe muligheten til å melde sin interesse for utdanningsstillingene. Det er spesielt behov innen kreft-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie, sier fagrådgiver Unni Kåsereff ved Klinisk utdanningsavdeling, Fag og forskningssenteret på UNN.

Fristen for å søke utdanningsstillingene er 31. august.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.