vakt og sikkerhet

Vekter Even Berger (fra venstre), nestleder for vakt og sikkerhet Trond Ivar Isaksen og seksjonsleder Jonny Svendsen sørger sammen med øvrige ansatte ved vakt, sikkerhet og informasjon for sikkerheten ved UNN i Breivika. 12. september rundet vektertjenesten 25 år ved sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen

Alltid på vakt for din sikkerhet

vakt og sikkerhet
Vekter Even Berger (fra venstre), nestleder for vakt og sikkerhet Trond Ivar Isaksen og seksjonsleder Jonny Svendsen sørger sammen med øvrige ansatte ved vakt, sikkerhet og informasjon for sikkerheten ved UNN i Breivika. 12. september rundet vektertjenesten 25 år ved sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen

Etter at en avdeling på gamle RiTØ ble utsatt for økseran, og med økende kriminalitet i byen på 80-tallet, var tiden inne for å øke sikkerheten for pasienter og ansatte. Denne måneden rundet vektertjenesten ved UNN 25 år.

vakt og sikkerhet
Seksjonsleder Jonny Svendsen (til venstre) og vekter Bård Pettersen har jobbet ved vakt og sikkerhetsavdelingen siden oppstarten i 1990. Her i luka der det skrives ut id-kort til alle ansatte. Foto: Per-Christian Johansen
Jonny Svendsen og Bård Pettersen har vært ansatt siden oppstarten i 1990, året før sykehuset ble flyttet fra Strandveien til Breivika. Den gang ble de ansatt i transport og vaktseksjon. Nå jobber de for vakt- og sikkerhet, en enhet som ble opprettet i 1998 og som Jonny Svendsen har ledet siden den gang.

I 2005 fikk de også ansvaret for informasjonstjenesten ved sykehuset, og i år utvidet de med pasientverter (prøveordning).

– Den økende kriminaliteten i Tromsø på 80-tallet rammet også sykehuset, og bidro til at personalet følte behov for et økt sikkerhetsnivå. Dermed ble vekterordningen innført, forteller Jonny Svendsen og Bård Pettersen.

«Sykkel- og røykepoliti»

Å bygge opp en egen vektertjeneste i forkant av etableringen i Breivika i 1991 hadde også sitt utgangspunkt i skjerpede krav til brannsikkerhet. Her har vekterne hatt en nøkkelrolle i vaktberedskapen.

Men arbeidsoppgavene er blitt mange underveis. I tillegg til ordinært vakthold på de rundt 100.000 kvadratmeterne i Breivika, har de blant annet ansvar for å brøyte utendørsområdet vinterstid, strø sand, overvåke parkeringsplassene og lage id-kort til ansatte.

For øyeblikket har de også fått ekstraordinære oppgaver som å opptre som ”røykepoliti” og ”sykkelpoliti”. Dette som en konsekvens av endringer rundt hovedinngangen i kjølvannet av byggeaktivitet med ny A-fløy.

– Det er mye som skal håndteres av oss, ja. Vi har på et vis blitt en egen serviceavdeling. Men det gjør også jobben interessant. Det er sjelden noen dager som er like, og vi har mange utfordringer som må håndteres, forklarer Even Berger, Trond Ivar Isaksen og Bård Pettersen.

– Ja, jeg fikk høre begrepet ”sykkelpoliti” utenfor hovedinngangen i morges, legger Even Berger til.

Sikkerhet viktig

Blant de mest utfordrende oppdragene i hverdagen er håndteringen av psykiatriske pasienter som legges inn for somatiske sykdommer. Disse kan på bakgrunn av sin lidelse opptre utagerende overfor ansatte, som da ønsker ekstra sikkerhet i arbeidshverdagen.

– Dette er krevende oppdrag som krever mye ressurser av oss, sier Jonny Svendsen.

– Hva med tyveriproblematikken?

– Faktisk opplever vi ikke så veldig mye av dette. Men her kan det være store mørketall som vi ikke kjenner til, legger lederen for vakt og sikkerhet til.

Totalt omfatter avdelingen 16 stillinger, fordelt på 20 personer. I 2012 ble også vekterne godkjent som eget vekterselskap.

– Grunnstammen på avdelingen har vært her i mange år. Det er kanskje et tegn på at vi trives i jobben, slutter nestleder Trond Ivar Isaksen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.