spesialisering sykepleie

Utdanningsstillingene i spesialsykepleie gir studenter og veiledere nyttige erfaringer. På bildet til venstre er student Ida Sjøwall som har hatt sin praksis på medisinsk intensiv ved UNN Breivika, under veiledning av intensivsykepleier Stina Olsen og med intensivsykepleier Håkon Stokvold som "pasient". På bildet til høyre er studentene Siri Råum Fiskum (anestesisykepleie), Helljar Klæboe Juliussen (anestesisykepleie), Sissel Myrnes Karlstad (operasjonssykepleie) og Natalia Hivand (operasjonssykepleie). I bakgrunnen sitter Rita Stenseth (høgskolelærer anestesisykepleie), mens "pasient" er Unni Igesund (universitetslektor operasjonsykepleie). Foto: Per-Christian Johansen

Anbefaler utdanningsstillinger ved UNN

spesialisering sykepleie
Utdanningsstillingene i spesialsykepleie gir studenter og veiledere nyttige erfaringer. På bildet til venstre er student Ida Sjøwall som har hatt sin praksis på medisinsk intensiv ved UNN Breivika, under veiledning av intensivsykepleier Stina Olsen og med intensivsykepleier Håkon Stokvold som "pasient". På bildet til høyre er studentene Siri Råum Fiskum (anestesisykepleie), Helljar Klæboe Juliussen (anestesisykepleie), Sissel Myrnes Karlstad (operasjonssykepleie) og Natalia Hivand (operasjonssykepleie). I bakgrunnen sitter Rita Stenseth (høgskolelærer anestesisykepleie), mens "pasient" er Unni Igesund (universitetslektor operasjonsykepleie). Foto: Per-Christian Johansen

Har du vært sykepleier i minimum to år, og ønsker nye utfordringer? UNN hjelper til, og tilbyr lønn under videreutdanningen ved UiT, Norges arktiske universitet.

spesialistutdanning
Student Maret Eira (til venstre på det øverste bildet) har hatt praksis under veiledning av barnesykepleier Sissel Jansen på nyfødt intensiv ved UNN Breivika. På bildet under er studentene i kreftsykepleie Tina Båtstrand (fra høyre) og Katarzyna Prus sammen med kreftsykepleier og praksisveileder Åshild Fossmark. Foto: Per-Christian Johansen
Til høsten starter et nytt kull på spesialutdanningen innen fagområdene anestesi, barn, intensiv, kreft og operasjon (ABIKO) ved UiT, Norges arktiske universitet. Søknadsfrist ved UiT er 1. mars, og for utdanningsstillingene ved UNN 6. mars.

Sistnevnte sikrer deg lønn etter gjeldende overenskomster under den halvannet år lange utdanningen. Dette mot en bindingstid ved sykehuset på 2,5 år (2 år for kreftutdanningen).

Positivt

Ida Sjøwall er blant studentene som akkurat nå er i sluttfasen av sin intensivutdanning. Hun har i tredje og siste semester praksis ved medisinsk intensiv.

– Jeg har bare gode erfaringer å dele. Lønn under utdanningen gir en ekstra trygghet, sier Sjøwall.

Maret Eira har hatt praksis under videreutdanningen i barnesykepleie på nyfødt intensiv.

– Det har vært veldig lærerikt, og jeg ser frem til å jobbe videre her fra sommeren av, sier Eira.

Bak dørene på operasjonsavdelingen har blant andre Siri Fiskum fått erfaring med anestesisykepleie sammen med studiekollega Helljar Klæboe Juliussen og operasjonssykepleierstudentene Sissel Myrnes Karlstad og Natalia Hivand.

– Å jobbe på operasjonsavdelingen er litt ekstra spennende og utfordrende, fastslår kvartetten i grønt.

Ny kunnskap

Ved kreftavdelingen har Tina Båtstrand og Katarzyna Prus hatt sin praksis.

– Erfaringen herfra har gitt meg mye ny kunnskap om kreftbehandling, sier Tina Båtstrand.

Katarzyna Prus har sin bakgrunn som sykepleier i Tromsø kommune, og har ikke hatt utdanningsstilling ved UNN. Men praksisen på sykehuset har gitt mye lærdom som hun tar med seg tilbake til Sør-Tromsøya sykehjem til sommeren.

– Her på sykehuset handler det mye om avansert behandling, blant annet i form av cellegift. Ute i kommunene er det mer oppfølging av bivirkninger, håndtering av palliativ fase, samt lindrende oppfølging via hjemmetjeneste, forklarer Katarzyna og veileder Åshild Fossmark.

 Åpen dag i Harstad og Tromsø

I nåværende studieperiode er rundt 70 personer ansatt i utdanningsstillinger ved UNN. Fordelingen av utdanningsstillinger innenfor de fem fagområdene avgjøres ut fra UNNs behov.

Som et ledd i å profilere utdanningstilbudet ved UNN, vil det i neste uke avholdes Åpen dag både i Harstad (mandag 15. februar) og i Tromsø (torsdag 18. februar). Begge steder mellom kl. 11.00 og 15.00.

– Det er første gang vi har Åpen dag i Harstad, så det ser vi frem til. Vi ønsker å synliggjøre tilbudet litt ekstra der i år, og håper flere vil finne ABIKO-tilbudet interessant.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.