Angriper de vanligste svulstene

Prosjektet «LOGGIC – behandling av lavgradige gliomer hos barn» har som mål å utvikle en bedre og mer målrettet behandling av den vanligste hjernesvulst-typen som rammer barn.

Ole Mikal Wormdal ved barneavdelingen på UNN skal lede den norske delen av forskningsprosjektet «LOGGIC – Behandling av lavgradige gliomer hos barn». Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

‒ Barn rammes av mange ulike kreftformer, men relativt sett er lavgradige gliomer den mest vanlige svulst-typen hos barn. Svulsten angriper sentralnervesystemet, som hjernen og ryggmargen. Hvert år får rundt 20 norske barn denne sykdommen, og midlene fra Barnekreftforeningen gjør at vi nå kan la disse ta del i et stort internasjonalt prosjekt for å få mer kunnskap om svulsten, forklarer barnelege og prosjektleder Ole Mikal Wormdal ved UNN.

Finner «fingeravtrykket»

Han forteller at det i det siste er gjort mange framskritt innenfor forskning på denne sykdommen. Blant annet skal arvestoffet i svulsten analyseres, og forskerne finner da det individuelle «fingeravtrykket» til hver enkelt svulst.

Dermed er mulig å få mer kunnskap om hvordan svulsten har oppstått – hvilke prognoser barnet har for å bli kvitt den, og ikke minst: Hva som vil være de mest målrettede angrepspunktene for å behandle akkurat denne svulsten.

‒ På generelt grunnlag har denne sykdommen forholdsvis god prognose, men vi ønsker selvsagt å komme dit at forventet overlevelse er 100 prosent! Dette understreker viktigheten av å kunne delta i slike studier, sier Wormdal.

Første fase er å samle inn vevsprøver fra svulsten, ta blodprøver og hente inn kliniske opplysninger.

100 norske barn

‒ Avanserte analyser av svulsten og de øvrige prøvene, gjør at vi i større grad kan persontilpasse behandlingen. Etter planen skal vi på sikt gjøre utprøving av tre ulike behandlingsalternativer. To er kjente fra før, og den tredje er en moderne molekylærbiologisk medikamentell behandling. Disse forskningsmidlene betyr at også norske barn får tilgang til det aller siste og den aller beste behandlingen som finnes. LOGGIC er en internasjonal multisenterstudie som ledes fra Tyskland, forteller Wormdal.

En rekke land over hele verden deltar i studien for å sikre stor nok bredde og dokumentasjon. Statistisk er det sannsynlig at rundt 100 norske barn får mulighet til å delta i løpet av de årene den skal pågå, før ny behandling er utviklet.

Involverer alle

‒ Den norske delen av studien blir ledet her fra Tromsø, men for å nå alle de aktuelle pasientene i landet, vil vi samarbeide med de tre andre barnekreftsentrene i Norge. Disse ligger ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen og Trondheim. På den måten blir alle som jobber med kreft hos barn her til lands, involvert i denne studien de neste fire-fem årene. Barna følges opp og får behandling ved sine barnekreftsentre, og så har vi egne kontaktpersoner hvert sted som hjelper til med å registrere og inkludere hver enkelt i studien.

Målet er å finne ut hva hver enkelt pasient vil ha mest nytte av, og dermed tilby en bedre og mer persontilpasset behandling.

‒ Disse 800.000 kronene gjør at vi kan komme i gang med forskningsprosjektet, og håpet er at vi er i gang om ikke så altfor mange måneder, sier Wormdal.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.