Ansatte og brukere ble byggmestere for nytt sykehus

Uten hammer og spiker, men med hjelp av legoklosser i mange ulike farger, brukte nesten 100 personer én arbeidsdag på å bygge et forslag til hvordan nye UNN Narvik kan utformes.

Det var god stemning blant deltakerne på workshopen om nytt sykehus i Narvik, samtidig som det var mange grundige og konstruktive diskusjoner. Her er "finalebordet", der blant andre overlege Anne Marthe Foshaug Jenssen (mørk genser) og brukerdeltaker Sverre Håkon Evju satt som byggmestere for sluttresultatet (nederste bilde). Bak til høyre står rådgiver Harald Lind som ledet workshopen. Foto: Per-Christian Johansen
Deltakerne lekte seg med legoklosser i "byggeprosjektet" og gjorde nøye vurderinger rundt nytt sykehuset i Narvik. Foto: Per-Christian Johansen
Driftsleder Gry Andersen ved UNN Narvik sto igjen med mange positive inntrykk etter workshopen. Foto: Per-Christian Johansen

Bakgrunnen var en workshop som samlet UNN-ansatte fra Narvik og Tromsø, lokale brukere av sykehuset, samt representanter fra Narvik kommune. I løpet av drøyt syv timer diskuterte de, argumenterte for og imot, bygde opp og rev ned igjen, for så å sitte igjen med et endelig forslag til nytt sykehusbygg.

Det vil si: Det var de 27 mest sentrale funksjonene – av 57 totalt – som ble plassert i denne omgang.

– Hovedmålet er å se på de viktigste funksjonene, og tenkte nærhet i forhold til hver andre. Hva gir god pasientflyt og hva gir god logistikk? Utgangspunktet er hva som vil være best for pasientene og hva som vil bidra til god faglig behandling, forklarte rådgiver Harald Lind ved Kvalitetsavdelingen i UNN før legoklossene ble sluppet løs.

Inkluderer rus og psykiatri

Og deltakerne gikk grundig til verks. Først gjennom arbeid i åtte grupper, som resulterte i åtte forslag til nytt sykehus. Disse ble deretter jobbet ned til fire forslag, før finalerunden der fire «byggmestere» dro i trådene. Etter nye diskusjoner med øvrige deltakerne sto gruppa igjen med et foreløpig sluttresultat.

Størst diskusjon underveis og i sluttfasen ble det rundt rus og psykiatri, som etter planen skal bli en del av det nye sykehuset i Narvik. Tema rundt dette var behov for ekstra skjerming av denne pasientgruppen, felles eller eget akuttmottak, samt hensiktsmessig plassering med tanke på opphold og lett tilgang til friområder (natur) i forbindelse med pasientbehandlingen.

– Det ble en spennende og intens dag med mange interessante diskusjoner. Jeg er spesielt glad for at det ble fokusert på faglig samhandling, og sett på mulighetene for å inkludere rus og psykiatri i det nye sykehuset. Nå skal vi forvalte alle inntrykkene og tilbakemeldingene fra dagens workshop godt, og se det opp mot skisseprosjektet som ble gjennomført i 2010. Så vil vi gå langt mer i detaljer når forprosjektet starter til høsten. Også i det videre arbeidet vil ansatte og brukere bli involvert, sier utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen i UNN.

Samlokalisering

Blant engasjerte deltakere var overlege ved kirurgisk avdeling UNN Narvik, Anne Marthe Foshaug Jenssen. Hun satt igjen med gode opplevelser etter workshopen, og ser frem til den videre planleggingen av nytt sykehus.

– Det som har viktig i arbeidet har vært å samlokalisere funksjonene slik at sykehuset er logisk oppbygd og at fagmiljøer og funksjoner kommer nært hverandre. Så får vi håpe at vi som har vært her i dag vil kjenne oss igjen i visse elementer når det nye sykehuset står ferdig, sier Foshaug Jenssen.

For øyeblikket er målet at det nye sykehuset i Narvik skal stå ferdig i løpet av 2022.

– Dagen har vært vellykket. Det har vært stort engasjement, og alle virker å ha bidratt med kreative ideer og fått frem hva som er bra for pasientene med det nye sykehuset i Narvik, sier Harald Lind.

Samarbeid og involvering

Også den nye driftslederen ved UNN Narvik, Gry Andersen, satt igjen med positive inntrykk.

– Det har vært mange meninger og innspill som er nyttig å ta med seg videre. Nå blir det viktig å holde trykket oppe med tanke på videre involvering. Vi skal i gang med et unikt prosjekt, der rus og psykiatri skal fungere sammen med somatikken. Da blir virksomhetsutviklingen – hvordan vi jobber sammen – sentral, sier Gry Andersen.

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.