Ansetter driftsledere for lokalsykehusene

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, er det nå lyst ut stillinger som driftsledere ved UNN Narvik og UNN Harstad.

UNN Narvik.
UNN Harstad.
Driftslederne vil få en administrativ, overordnet og koordinerende rolle for den totale driften på lokalsykehusene, samt ha ansvar for representasjon innad og utad i saker som gjelder hele lokalisasjonen.

De nye driftslederne vil inngå i direktørens stabsmøter og delta på de ukentlige tavlemøtene i ledergruppa.

– Dette vil være sentrale stillinger å få på plass. Driftslederne skal være lokale drivere som binder sammen driften så smidig som mulig. Så vil det praktiske i hvordan funksjonen konkret skal utøves, måtte utformes i et nært samarbeid med linjelederne og de aktuelle driftsledere når disse er tilsatt, sier viseadministrerende direktør Marit Lind i UNN.

Lederegenskaper

Hun vil bli nærmeste leder for de nyansatte, og har også ledet den interne prosjektgruppen som har fulgt opp vedtaket i Nasjonal helse- og sykehusplan rettet mot ivaretakelse av stedlig ledelse ved lokalsykehusene.

Prosjektgruppens anbefaling ble overlevert direktøren i februar 2017 og er senere styrebehandlet i UNN og i Helse Nord RHF.

Les mer om prosjektarbeidet på unn.no

– I ansettelsesprosessen vil vi vektlegge personlig egnethet, gode lederegenskaper, ledererfaring og lederutdanning. Det kreves høy faglig og etisk standard og gode evner til strategisk tenking og utvikling, sier Marit Lind.

Teamarbeid

God kjennskap til spesialisthelsetjenesten generelt, UNN som helhet og lokale forhold i henholdsvis Narvik og Harstad, er også ønskelig.

– UNNs lederstruktur er basert på team-ledelse og erfaring fra teamarbeid og gode samarbeidsevner er derfor nødvendig, legger Lind til.

Driftslederne skal bidra til at foretaket realiserer og oppnår fastsatte mål gjennom kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling av foretaket som helhet.

Oppdatert 3. oktober -17: Hun er ansatt som driftsleder for UNN Harstad.

Oppdatert 29. november -17: Nå er driftsleder ved UNN Narvik ansatt.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.