Åpenhet og engasjement

Den nye digitale Pingvinavisa skal videreføre en lang tradisjon i UNN. Det handler om å fortelle gode historier, presentere resultater, løfte frem kvalitetsarbeid, forskningsnyheter og utviklingsprosjekter som skaper stolthet og engasjement blant medarbeidere, ansatte og tillitsvalgte i UNN.

En uformell og avgrenset ”brukerundersøkelse” om papiravisen Pingvinen blant 200 medarbeidere høsten 2012, viste at 64 prosent av de spurte savnet flere kritiske artikler knyttet til det som foregår i UNN. I samme undersøkelse ble det også etterlyst muligheter for å debattere åpent om forhold som medarbeiderne er engasjert i.

Dette samsvarer godt med tilbakemeldinger jeg selv fikk i samme periode. I forlengelse av undersøkelsen i Pingvinen er temaet åpenhet – og mangel på åpenhet, diskutert i mange sammenhenger i UNN. I pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen fra 2014 finner vi noen trekk som tilsier at vi ikke har klart å skape nok åpenhet og engasjement. Det tar vi tak i både gjennom oppfølging i de enkelte avdelinger basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, og gjennom endret møtestruktur i direktørens ledergruppe. Det siste gir meg muligheter for å være mer ute i organisasjonen for å snakke med medarbeidere og ledere.

I vår levende organisasjon står UNNs medarbeidere for all verdi som skapes for pasientene. At det internt er takhøyde for å ta opp både faglige uenigheter og positive forbedringstiltak, er avgjørende for at UNN skal gi pasientene den beste behandling. I tillegg til ”small talk” ved kaffemaskinen og faglige diskusjoner ved møtebordet, er det en ambisjon at Pingvinavisa skal bli en kanal for frie ytringer.  UNN er også aktiv i sosiale medier gjennom Facebook, Twitter og YouTube. Dette er etablerte kanaler hvor medarbeidere og ledere i UNN kan dele saker (Facebook) og tilkjennegi sitt syn (Twitter) om aktuelle forhold som man er opptatt av.

Redaktøren av Pingvinavisa har fått i oppdrag å etablere en redaksjonell profil preget av åpenhet hvor redaksjonen også våger å ta tak i saker som kan fremstå som kritiske mot UNNs ledelse. Med regler for god presseskikk som ramme, skal nettavisa fremstå med respekt for kilder og lesernes personvern, og arbeide etter retningslinjer om at ingen skal krenkes gjennom det redaksjonelle innholdet. Pingvinavisa skal tilrettelegge for åpen debatt med moderering fra redaksjonen.

Når Pingvinavisa nå er etablert på nett, er dette gjort ved bruk av UNNs egne ressurser i Kommunikasjonssenteret. UNN har selv utviklet den teknologiske løsningen og vi skal hovedsakelig bruke interne redaksjonelle krefter til drift. Pingvinavisa presenteres på en plattform som møter folks nye vaner når det gjelder å tilegne seg informasjon og nyheter på nett. Pingvinavisa leses like godt på nettbrett og mobiltelefon som på datamaskinen. UNNs grønne miljøprofil og -mål tilsier også at bruk av teknologi er mer gangbar vare enn å trykke avisa på papir.

Jeg håper Pingvinavisa vil engasjere og synliggjøre positivt engasjement fra våre medarbeidere, men også gi rom for uenighet og gode diskusjoner når det er viktig!

Tor Ingebrigtsen
Adm. direktør

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.