Nils Vollstad og Vibeke Waage Nybakken er enhetsleder og koordinator for det nye akutt-tilbudet ved Avrusning Tromsø. De er glade for det nye tilbudet, men håper på utvidelse i Helse Nord så snart som mulig. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Åpner utvidet akutt-tilbud for rusavhengige

Nils Vollstad og Vibeke Waage Nybakken er enhetsleder og koordinator for det nye akutt-tilbudet ved Avrusning Tromsø. De er glade for det nye tilbudet, men håper på utvidelse i Helse Nord så snart som mulig. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har åpnet et nytt akutt-tilbud i Tromsø. Her får pasientene et avrusningstilbud i inntil 72 timer, og kan legges inn både på dag, kveld, natt og i helgene. Noen er så dårlige at de kommer inn på båre.

– Vi tar imot mennesker fra alle mulige samfunnslag. Vi har både storbrukere av tjenesten og de som er her for aller første gang. For noen blir en innleggelse her en øyeåpner på at man har et alvorlig rusmiddelproblem. Dette kan være tilstrekkelig til å ta tak og jobbe videre med sykdommen sin, sammen med for eksempel fastlegen. For andre er akutt-tilbudet en døråpner inn til videre hjelp i spesialisthelsetjenesten. Den yngste pasienten vi har hatt her var 17, den eldste over 70, men hovedvekten av pasientene er nok midt i livet, forteller Nils Vollstad, som er enhetsleder ved Avrusningsenheten, Tromsø.

En kvinnelig pasient har vært innlagt til akutt rusbehandling, og skryter av hjelpen hun har fått. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Pingvinavisa møter en akutt innlagt pasient under vårt besøk ved det nye akutt-tilbudet. Hun er en middelaldrende dame med komplekse utfordringer som hun prøver å få kontroll over. Nå har hun blitt edru og er på vei å finne formen igjen, og er i dialog med behandlerne om hva som kan skje videre for henne.

‒ Det har vært godt å være her. Det er en veldig ro over stedet. Pasientene her er slitne og mange sover bare. De ansatte er veldig snille, skryter hun.

Hun ble først brakt til Helsehuset i Tromsø. Der ble det bestemt at hun skulle sendes til det nye akutt-tilbudet ved UNN på Åsgård. Hun sier hun jobber med alkoholavhengigheten både sammen med fastlegen og en psykolog.

Offisiell åpning

Siden mars 2018 har Avrusningsenheten ved UNN på Åsgård hatt et tilbud om akutt-senger. I starten med to sengeplasser, men fra juni i år ble tilbudet utvidet til fire senger. Da ble det også mulig å legge inn utenfor ordinær arbeidstid.

Denne uken, 10. oktober, åpnes den nye tilbudet offisielt. De aktuelle pasientene har tidligere enten blitt innlagt i vanlig somatisk sengeavdeling, eller ved et av sykehusets akuttpsykiatriske tilbud.

‒ Ingen andre enn Rusavdelingen adresserer rusbruken. Når du plukker vekk alt annet, er det kanskje rusmiddelavhengigheten som forårsaker mange andre helseproblem. Her behandler vi hele mennesket, forklarer enhetslederen.

Mange av pasientene som trenger akutt avrusning kan ha somatiske, psykiske og sosiale helseplager. De kan ha sår som bør pleies, eller andre somatiske lidelser ved siden av. Noen kan også ha selvmordstanker som følge av rusmiddelbruken.

‒ Det skinner litt gjennom at tverrfaglig spesialisert rusbehandling står ganske langt nede på lista når nytt utstyr og tiltak skal prioriteres. Vi ønsker oss bedre senger og utstyr. Vi har søkt om å få det, men ting tar tid, sier Vollstad med et oppgitt lite smil.

‒ Det er bare disse fire sengene i hele regionen. Det skal opprettes åtte sengeplasser til akutt rusbehandling, fire i UNN og fire i Nordlandssykehuset. Foreløpig er det bare Avrusning i Tromsø som har fått opprettet senger, disse skal dekke hele Helse Nord. Vi venter spent på at Nordlandssykehuset også får opprettet sine plasser, for dette er et tilbud som er viktig også for pasienter i Nordland.

Lang fødsel

I 2007 ble det et krav fra Helsedirektoratet at alle helseregioner skal ha et akutt avrusningstilbud. I 2018 ble det vedtatt at dette skulle plasseres ved Avrusningsenheten, Rusavdelinga Tromsø.

Enhetsleder Nils Vollstad må benytte ordinære pasientrom til behandling av akutt rusavhengige. Det er ennå en del utstyr og sikring som mangler på avdelingen ved Åsgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Ved enheten ble det tidligere kun gitt elektiv (planlagt) behandling, og de har tidvis hatt lange ventelister. Da akutt-tilbudet ble startet opp var ventelistene nede i 35 dager.

‒ I forprosjektet har vi hatt to akuttsenger, som nå er økt til fire. Vi har økt bemanning med fire nye turnusstillinger, en forvaktsordning med leger i spesialisering (LIS), pluss en ekstra psykolog. Alt dette er finansiert med midler fra Helse Nord, forteller Vollstad.

‒ Det å jobbe innenfor tverrfaglig rusbehandling er spennende og allsidig, og vi må ha fokus på både rusbehandling, men også somatikk, psykiatri og sosialfaglige problemstillinger som pasientene måtte ha. Vi har som tidligere nevnt fått tilført ekstra midler, men vi ønsker oss fortsatt noe mer personellressurser.

Tøff prioritering

‒ Vi vet ikke helt ennå, svarer koordinator Vibeke Waage Nybakken på spørsmålet om akutt-tilbudet kan komme til å skape enda større ventelister på elektiv behandling.

‒ Noen pasienter fortsetter ved TSB i poliklinisk behandling eller døgnbehandling, mens vi også har de som kommer inn i pakkeforløp hvor vi i samarbeid med hjemkommunen skal koordinere tjenester mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, forklarer Nybakken.

De har allerede ofte sprengt kapasitet siden akutt-tilbudet er så begrenset.

‒ Vi må prioritere ut fra hvem som trenger oss mest. Det er for så vidt en ny situasjon for pasientene. Til nå har det vært vanlig å ha plass her så lenge man trenger den. Men nå har du den kun til noen andre trenger den mer. Vi jobber mye sammen med kommunene for å koordinere med tilbud i hjemkommunen. Men mange har flyttet fra et lite sted til et stort for å bedre skjule problemet sitt. De vil ikke hjem igjen, forklarer hun.

Både enhetslederen og koordinatoren er tydelig på at det er viktig å gi et tilbud til pasientene som trenger akutt rusbehandlling.

‒ Dette er kanskje den lidelsen som mest er forbundet med stigma og skam. Vi har hatt pasienter som har snudd i døren når de får et tilbud på avrusning. De kan takle å bli innlagt i psykiatrien, men ikke som rusavhengig. Dette ønsker vi å endre på, slik at pasienter som har et behov for akutt rusbehandling føler seg sett og møtt på en forsvarlig og verdig måte, sier Vollstad.

For mange av pasientene kan en innleggelse ved Avrusningsenheten fungere som starten på et viktig endringsarbeid.

Les også: - UNN HF svikter psykisk helsevern

- Situasjonen for psykisk helsevern (PHV) UNN HF er på et kritisk punkt. Det kan stilles spørsmål på flere fagområder om vi leverer faglig forsvarlige psykiske helsetjenester. Trolig har situasjonen vært slik lenge. Fra 2008-2018 var det 10 tilsyn fra Helsetilsynet med PHV og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Samtlige tilsynsrapporter viser avvik, altså lovbrudd, noe som neppe kan sies å være faglig forsvarlig, fastslår fire leder i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN.

Les mer her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.