weber

Erfaringskonsulent Astrid Weber i Psykisk helse- og rusklinikken i hyggelig samtale med Helse- og omsorgsminister Bent Høie utenfor UNN Åsgård etter åpningen av bygg 7 tirsdag ettermiddag. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Astrids tale begeistret ministeren

weber
Erfaringskonsulent Astrid Weber i Psykisk helse- og rusklinikken i hyggelig samtale med Helse- og omsorgsminister Bent Høie utenfor UNN Åsgård etter åpningen av bygg 7 tirsdag ettermiddag. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Åpningstalen til erfaringskonsulent Astrid Weber var så interessant at Helse- og omsorgsminister Bent Høie etterpå ba om å få den oversendt.

Det nyrenoverte bygg 7 på Åsgård ble offisielt åpnet tirsdag ettermiddag. Helseministeren klippet snoren, og lot seg begeistre over både nye fargerike omgivelser – og ikke minst talen til Astrid Weber.

Erfaringskonsulenten ansatt i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge var direkte i sin beskrivelse av behandlingen av psykisk syke. Hun touchet også innom den ferske rapporten til Sivilombudsmannen som tar for seg kritikkverdig pasientoppfølging ved akuttpsykiatrien ved Åsgård.

bygg 7
Astrid Weber (øverste bilde) holdt en tankevekkende tale ved åpning av bygg 7 på Åsgård. Også de ansatte som viste frem lokalene til helseminister Bent Høie, representert ved Ann-Rita Gjertzen og Liv Ingrid Sollied (bilde nummer to), tror på en bedre pasienthverdag, De to nederste bildene viser nye kontorer til de ansatte ved akuttpost Tromsø, samt ett av de nye fargerike samtalerommene. Alle foto: Jan Fredrik Frantzen
– Talen berørte nettopp det som er min bestilling til Pasientens helsetjeneste, fortalte helseminister Bent Høie da han møtte Weber i etterkant av åpningen av bygg 7.

Komplisert behandling

Bygget skal huse akuttpost, ambulant akutteam og en døgnpost i psykisk helsevern Tromsø, som til sammen mottar rundt 400 pasienter årlig.

– Det handler om å styrke rettighetene til pasientene. Det skjer ikke bare gjennom lovverket, men måten behandlingen praktiseres på. Det er et komplisert farvann å manøvrere i. Å gi hjelp kan også medføre overtramp. forklarer Astrid Weber, selv tidligere pasient innen psykisk helse.

I åpningstalen trakk hun frem behovet for å gi drømmer farge igjen gjennom å lytte til behov, økt brukermedvirkning, samt brukerstyring. Og at psykisk helsevern dreies fra å beskrive, til å forstå.

– Pasientperspektivet må tas på alvor. Og behandlingen ivareta verdighet, sier Weber.

Ensomhet – vennskap – selskap

Hun brukte et bilde av tre stoler til å illustrere hva pasientene trenger og hvordan det psykisk helsetilbudet må henge sammen.

– Én stol gir ensomhet, to stoler gir rom for vennskap, og den tredje gir rom for selskap.

De nye, moderne og fargerike lokalene ved bygg 7 tror hun er et godt utgangspunkt for å oppnå det mange ønsker seg.

– Lokalene kan bidra til økt motivasjon, en annen atmosfære og bedre romslighet som kan gjøre både ansatte og pasienter mer bekvem. Det gir mer verdige forhold, og et bedre utgangspunkt for behandlingen. Men det er selvfølgelig ikke svaret alene. Samarbeid, der brukerkunnskapen ligger til grunn, er fremtiden. Slik det er gjort i forhold til planlegging og ved etablering av ny medisinfri behandlingsenhet, sier erfaringskonsulenten.

Ansatte: – Stor betydning

De ansatte som nå tar i bruk bygg 7 på Åsgård er langt på vei enige. De ser frem til det som rett og slett vil bli en triveligere hverdag til å behandle de 400 akuttpasientene i året – nettopp med bedre verdighet.

– Det har jo ikke alltid vært like hyggelig tidligere. Så for oss er denne renoveringen av stor betydning. Forskning viser også at miljø og omgivelser betyr noe for psykisk helse. Vi har allerede hatt pasienter som tidligere har uttrykt redsel, men som nå føler at forholdene er blitt hjemmekoselige. Egne bad på rommene er i seg selv en viktig forbedring. Nå kan vi også ta pårørende med til samtaler på egne, fine rom, sier familieterapeut Ann-Rita Gjertzen i ambulant akutteam og seksjonsleder ved døgnposten Liv Ingrid Sollied.

Styrking av pasientrettigheter

Helseministeren ser også positivt på utbedringene for en sterk belastet pasientgruppe.

– Det er viktig at pasientens rettigheter styrkes, og her er forutsetningene nå gode til å komme i gang med dette, oppsummerte Bent Høie.

– Lokalene er modernisert og tilrettelegger for de krav og forventinger som er til dagens og morgendagens psykiatriske sengeposttilbud. I tillegg finnes det ambulante akutteam lokalisert i samme bygg, noe som gir gode forutsetninger for nært samarbeid for den aktuelle pasientgruppen, fastslår konstituert klinikksjef Siren Hoven ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.