Avslørende kartlegging

Undersøkelser gjort av drop out-teamet ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN viser at 3 av 10 ikke stiller til planlagt rusbehandling. Av de som starter et behandlingsforløp, hopper en tredjedel av underveis.

dropout
​Dropout-teamet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge tror på mer lagarbeid rundt behandlingen. Fra venstre: Erfaringskonsulent Vidar Hårvik, prosjektmedarbeider Marita K. Eilertsen, prosjektleder Vanja Brox og prosjektmedarbeider Tom Jakobsen. Foto: Tone Øiern

Drop out-teamet ble etablert høsten 2014. Nå er den første kartleggingen gjennomført.

Resultatene, presentert av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), bekrefter inntrykket som lå til grunn for undersøkelsene.

– Rapporten bærer tydelig bud om hvilke betydning drop-out har for sykehuset.  At så mange behandlingsplasser som kunne vært brukt av andre, i perioder blir stående ubrukte, bør få det til å lyse rødt, sier Marita Eilertsen, som har deltatt i drop out-temaet ved UNN.

Jakter svar på årsaker

Neste skritt i prosjektet handler om å finne årsakene til avbrutt behandling eller manglende oppmøte. Så langt er 17 pasienter og 11 behandlere intervjuet.

Spørsmålene til pasientene tar sikte på å finne fram til hva som er mest avgjørende for oppmøtet: Er det endringer i pasientens motivasjon, skorter det på oppfølging fra hjelpeapparat i forkant eller er ventetiden for lang? Hvilken rolle spiller risiko for å miste førerkortet eller at du må betale for timen på poliklinikk?

Dette arbeidet vil fortsette i tiden som kommer.

Les mer om erfaringene til drop out-teamet så langt, og planene videre, i artikkelen presentert av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De har en koordinerende rolle for totalt seks team som på Helse- og omsorgsdepartementets initiativ er opprettet i alle helseregionene.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.