Martin Sørensen, barnelege ved UNN og en "glad laks", har forsket på allergier mot ulike fiskesorter hos barn og ungdom. Funnene er interessante. Foto: Per-Christian Johansen

Kan barn og ungdom likevel tåle fisk?

Martin Sørensen, barnelege ved UNN og en "glad laks", har forsket på allergier mot ulike fiskesorter hos barn og ungdom. Funnene er interessante. Foto: Per-Christian Johansen

Fisk er fisk, tenker nok de fleste med fiskeallergi. Men ny forskning avslører forskjeller mellom ulike fiskeslag. Kanskje kan du spise noe fisk likevel?

Barnelege Martin Sørensen ved UNN har de siste årene forsket på fiskeallergi hos barn. Resultatene er interessante, tross et noe begrenset antall deltakere (35 barn i alderen 6-18 år).

– Vi måtte avgrense det litt av hensyn til økonomi og tidsbruk. Likevel ble det gjort interessante og troverdige funn. En tredjedel av deltakerne viste seg faktisk å tåle minst én type fisk, sier Martin Sørensen, som 29. september skal forsvare doktorgraden på forskningen sin.

Skjult i sjokolademousser

Utgangspunktet har vært å avdekke om fiskeallergi er ensartet, eller om det finnes et mer nyansert bilde. Tidligere har «gullstandarden» for testing vært å «gi én type fisk og se hva som skjer».

Martin Sørensen har de siste årene forsket på barn og allergier mot ulike fiskesorter. Her i forbindelse med oppstart av studiet. Foto: Tommy Hansen, UiT
Nå har UNN-legen, sammen med to kolleger fra Luxembourg, gjennomført tester med ulike fiskeslag; torsk, laks og makrell. For å skjule innholdet for deltakerne i forskningsprosjektet, ble det utviklet fiskepulver av nevnte sorter. Dette ble blandet inn i sjokolademousser. I tillegg ble det laget og servert én mousse uten fiskepulver (placebo).

– På den måten visste ikke deltakerne at de ble eksponert for fisk, sier Sørensen.

De deltakerne som ikke fikk allergiutslag på én eller flere av fiskesortene, ble fulgt opp med økende doser. Av disse viste det seg altså at en tredjedel tålte minst ett av fiskeslagene.

– Barn er ofte utsatt for mange allergier. Derfor er det viktig å unngå unødvendige kostrestriksjoner av sunn mat, som fisk er. Mange har nok også angst for å prøve ulike fisketyper fordi de er redde for hva som kan skje, sier Martin Sørensen.

Ta kontakt for testing

Han oppfordrer likevel alle til å gå forsiktig frem, og med testhjelp fra lege.

– Personer med lave allergiverdier bør vurdere å teste seg. Kanskje kan de likevel spise noe fisk, og det vil være sunt. Men ingen bør prøve det ut hjemme. De bør ta kontakt via egen fastlege, sier Sørensen.

Forskningsinstituttet Nofima og forskere ved Universitetet i Manchester har bistått i prosjektet gjennom å utvikle og produsere de aktuelle fiskepulverne som er benyttet. Resultatene fra fiskeallergiforskningen publiseres for øvrig i det høyest rangerte tidsskrift for allergiforskning i oktober: Jounal of Allergy and clinical Immunology.

Forsvarer oppgaven

Disputasen fredag 29. september inneholder også resultater fra forskning gjort i forbindelse med ungdomsdelen «Fit Futures» i Tromsøundersøkelsen. Her avdekker Martin Sørensen at nesten halvparten av befolkningen har eller har hatt astma, allergi eller eksem innen de blir 18 år, samt en interessant sammenheng mellom det å ha gule stafylokokker i nesen og å utvikle allergiske sykdommer/astma.

På disputasen har Sørensen også fått i oppgave å holde en prøveforelesning om ernæringsmessige konsekvenser for barn som må eliminere viktige matvarer som eksempelvis melk og gluten fra sitt kosthold.

– Dette er svært aktuelt da det blir stadig mer vanlig med slike restriksjoner i kosthold.

Prøveforelesningen finner sted kl 10.15, mens disputasen er kl 12.15. Begge deler i Store auditorium på MH-bygget ved UiT, Norges arktiske universitet. 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.