barneansvarlige

Denne gjengen med barneansvarlige fra Narvik, både innen somatikk og psykiatri, deltok på fagdagen for Barn som pårørende i Tromsø tidligere denne måneden. Fra venstre: Sara Klevstad, Tone Fagermo Heiving, Åse Nilsen, Tove Lund, Henrik Johansen, Lise Danielsen Holmer, Trude Kristensen og Rigmor Botnmark. Foto: Per-Christian Johansen

Barnas viktige hjelpere

barneansvarlige
Denne gjengen med barneansvarlige fra Narvik, både innen somatikk og psykiatri, deltok på fagdagen for Barn som pårørende i Tromsø tidligere denne måneden. Fra venstre: Sara Klevstad, Tone Fagermo Heiving, Åse Nilsen, Tove Lund, Henrik Johansen, Lise Danielsen Holmer, Trude Kristensen og Rigmor Botnmark. Foto: Per-Christian Johansen

Blant rundt 100 barneansvarlige ved UNN tar denne gjengen ansvar for oppfølgingen i Narvik. Og oppgavene engasjerer dem.

Nylig var de ansvarlige for «Barn som pårørende» ved UNN samlet til fagdag i Tromsø. Blant deltakerne var ansatte i Narvik godt representert, både fra somatikken og psykiatrien. Som ellers i UNN blir jobben med å ivareta barna gjennomført med stort engasjement.

– Jeg har alltid vært opptatt av at barn skal ha det bra, også fra min tidligere jobb i barnevernet. Derfor har jeg engasjert meg som barneansvarlig. Innen psykiatrien er dette ekstra viktig. Her var barn som pårørende et forsømt område tidligere. Men heldigvis er dette nå lovpålagt, sier Rigmor Botnmark, som jobber ved Psykisk helse og rusklinikken, avdeling Sør.

Deler kunnskapen

Hun hadde tatt turen til Tromsø tidligere denne måneden sammen med en rekke kolleger fra Narvik. På fagdagen fikk de blant annet høre forfatter og psykiater Anne Kristine Bergem dele erfaringer om kommunikasjon mellom voksne og barn. Bergem er også medforfatter til en ny fagbarnebok om rus, og skal også bidra til en bok om barn som pårørende i akuttsituasjoner som kommer neste år.

– Det er veldig nyttig med fagdager som denne. Så er det viktig at vi som deltakere tar med oss lærdommen og deler med kolleger. Da klarer vi å holde fokus på temaet fortløpende, sier Rigmor Botnmark.

Lederansvar

Trude Kristensen ved medisinsk sengepost i Narvik var også med på fagdagen. Hun har jobbet som barneansvarlig siden 2010, og vært koordinator ved UNN Narvik det siste året. Der har de i løpet av 2015 også fått etablert et eget pårørenderom med lekekrok for barn.

Kristensen mener det er ledernes ansvar å legge til rette for et godt tilbud for barn som pårørende.

– Vi er rundt 15 personer ved UNN i Narvik som jobber som barneansvarlige, og prøver å møtes jevnlig. Da er det viktig at ledelsen prioriterer dette i sin planlegging. Det viser seg at behovet er stort for at barna blir sett når det oppstår sykdom i familien, sier Trude Kristensen, som også håper legene kommer mer på banen i fremtiden.

– Barn som pårørende er noe alle på et sykehus har ansvar for å følge opp, og oppgavene er som kjent lovpålagte, legger hun til.

På den nasjonale konferansen for barneansvarlige, mandag 30. november, presenterte for øvrig Helsedirektoratet en ny rapport om temaet som avslørte et stort forbedringspotensial i arbeidet med «Barn som pårørende».

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.