Forebyggende familieteam utenfor rusklinikken

Forebyggende familieteam veileder sårbare familier med små barn. Harriet Nyseth, klinisk barnevernspedagog (t.v.), Karin Prestøy Moen, psykologspesialist, Kristin Myrli Kvistad, barnesykepleier og Tone Benedict Edwardsen, spesialsykepleier innen psykisk helse. Foto: Hege Iren Hanssen

Barnefamiliens unike hjelpere

Forebyggende familieteam utenfor rusklinikken
Forebyggende familieteam veileder sårbare familier med små barn. Harriet Nyseth, klinisk barnevernspedagog (t.v.), Karin Prestøy Moen, psykologspesialist, Kristin Myrli Kvistad, barnesykepleier og Tone Benedict Edwardsen, spesialsykepleier innen psykisk helse. Foto: Hege Iren Hanssen

Når livet butter imot for en småbarnsfamilie, finnes det hjelp i UNN. For «Lars» ble Forebyggende familieteam ved UNN Åsgård en livbøye da krisen ramma. - Med hånda på hjertet; uten dem hadde jeg ikke vært her i dag.

Han er en stødig stemme gjennom telefonen og rundt han høres barnelatter.

– For å sette det i perspektiv, det var en periode jeg ikke hadde lyst til å være mer, sier pappaen, han vi kaller «Lars».

Hva han egentlig heter betyr ikke noe i denne sammenheng. Det som betyr noe er at han fikk hjelp da krisen ramma familien.

Blir lett kasteball

Små eller større problemer kan i perioder gjøre det vanskelig å være mamma, pappa, barn, eller partner, og da kan det tverrfaglige teamet ved Psykisk helse- og rusklinikken bidra med veiledning, støtte og oppfølging.

Illustrasjonsbilde, far holder hender med to små barn. Bilde tatt bakfra
Tilbudet ved UNN Åsgård ble "ei hand å holde i" for familiefaren "Lars". I tillegg til å være der for små barn og deres foreldre, har Forebyggende familieteam en veiledende funksjon for andre i helsevesenet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

– Når man står i en livskrise, som jeg og min familie gjorde, så betyr det ufattelig mye å ha et sted der det er kontinuitet i oppfølginga. I en sånn situasjon blir man lett en kasteball i systemet, og det er vanvittig belastende på nytt og på nytt måtte åpne seg og fortelle sin livshistorie, forteller «Lars».

For de med små barn

Fire smilende helsearbeidere tar imot i en av korridorene i det gule ruspoliklinikk-bygget på UNN Åsgård. En klinisk barnevernspedagog, spesialsykepleier innen psykisk helse, barnesykepleier og psykologspesialist er de som utgjør Forebyggende familieteam.

Akkurat nå er det rundt 50 familier som på samme måte som «Lars» får hjelp av teamet. Dette er et tilbud til sårbare familier med barn fra 0-6 år, familier som har utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus.

– De fleste som kommer til oss blir henvist fra helsesykepleiere, jordmødre eller fastlege. Men de kan også ta kontakt sjøl, forteller Tone Benedict Edwardsen, spesialsykepleier innen psykisk helse.

Gratistilbud

Med kun to ukers frist fra noen tar kontakt til oppstart, har hun og de tre kollegaene et unikt tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten. Familieteamet ble etablert i 2014 som en del av Helse- og omsorgsdepartementets satsing på «Barn som pårørende».

– Vi er også et gratistilbud, noe som også har betydning for mange av pasientene våre. For det er ikke til å stikke under en stol at vi jobber med mange av de som strever mest med økonomien, sier klinisk barnevernspedagog Harriet Nyseth.

Fire personer som smiler og ler, leker på gulv og bak dem
Det tverrfaglige teamet tar i mot familier på kontoret, men reiser også på hjemmebesøk. Fra venstre klinisk barnevernspedagog Harriet Nyseth, psykologspesialist Karin Prestøy Moen, spesialsykepleier innen psykisk helse Tone Benedict Edwardsen og barnesykepleier Kristin Myrli Kvistad. Foto: Hege Iren Hanssen

Det viktigste for det forebyggende teamet er å følge opp barna i familiene så tidlig som mulig. De skal fange opp mulig psykisk uhelse hos de små, og de har også oppfølging av gravide.

– I tillegg har vi et særlig ansvar for langsiktig oppfølging av barn av mødre under LAR-behandling, sier Edwardsen.

Ofte sammensatte utfordringer

Utfordringene i en familie kan spenne fra fødselsdepresjon til komplekse tilstander innen avhengighet og psykiatri.

– Vi har også hatt saker hvor det er ungene som sliter, og de voksne som preges av det. For eksempel saker fra nyfødt intensiv, hvor barn har svevd mellom liv og død, med de utfordringer det gir foreldre, forklarer Nyseth.

Forebyggende familieteam er et supplerende tilbud til det spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan tilby, og de kan også bidra til at familiene får riktig hjelpetilbud.

– Vi har en koordinerende funksjon, understreker psykologspesialist Karin Prestøy Moen.

Stort geografisk område

Dukkehus, lekebiler og bamser på kontorene avslører at noen av samtalene med Forebyggende familieteam gjennomføres der. Men de drar også på hjemmebesøk.

– Vi er en regional tjeneste, og skal dekke et stort geografisk område fra Ofoten og nordover. Selv om vi i dag har flest tromsøfamilier, så ønsker vi i større grad å nå ut til hele området, understreker barnesykepleier Kristin Myrli Kvistad.

Noen av de som får hjelp av Forebyggende familieteam ved UNN, blir fulgt opp over flere år og gjennom flere småbarnsperioder. Andre klarer seg raskt på egen hånd.

– Det jeg syns er mest givende med denne jobben er å få lov til å hjelpe foreldrene med å bli den forelderen de har lyst til å være, sier Kristin.

De andre tre i teamet nikker.

– Det at vi kan gjøre omså en liten forskjell, sier Tone.

Avgjørende forskjell

For «Lars» ble forskjellen større enn som så.

– Uten dette tilbudet tror jeg heller ikke min relasjon til ungene hadde vært den samme. Jeg fikk råd og hjelp slik at de kunne skånes og jeg kunne forstå deres behov. Familieteamet ble ei hand å holde i.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.