Bedre hverdag for ansatte og pasienter

Frem mot 2018 skal mye funksjonalitet testes og etter hvert tas i bruk. Sluttresultat: DIPS arena.

Hilde Haukås Rognli, sykepleier ved gastrolaben på medisinsk klinikk, er i gang med å teste ut de nye funksjonene i DIPS arena. Foto: Per-Christian Johansen
Hilde Haukås Rognli, sykepleier ved gastrolaben på medisinsk klinikk, er i gang med å teste ut de nye funksjonene i DIPS arena. Foto: Per-Christian Johansen
Hensikten er å etablere et helt nytt journalsystem ved UNN. Dette skal sikre høyere kvalitet i pasientbehandlingen ved at systemene understøtter de ansattes arbeid på en effektiv og sikker måte.

Forberedelsene har pågått i omtrent ett år, og i slutten av august i år ble prosjektorganisasjonen etablert. Nå er de første testmodulene satt i gang ved UNN, og frem mot 2018 skal mye funksjonalitet fra leverandøren testes og justeres før implimentering i nye DIPS arena.

– Det er en stor jobb som skal gjøres, men vi har kommet godt i gang allerede. I tiden fremover skal vi drive opplæring og testing, og dokumentere funksjonalitet til leverandøren. Etter hvert som ting blir justert og klargjort, vil vi sette det ut i drift. På sikt skal DIPS arena overta for nåværende DIPS-versjon, forklarer prosjektleder Eli Larsen ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Pilotering i gang

Ved gastrolaben på medisinsk klinikk ved UNN Breivika har de nå startet piloteringen av modulen ”daglig koordinering” innenfor DIPS arena. Der er det sykepleier Hilde Haukås Rognli som står i spissen for pilotprosjektet, som foreløpig involverer rundt syv personer.

– Vi startet 18. november og har fått testet det en del allerede. Funksjonelt gjør det arbeidsdagen enklere og bidrar til at vi sparer tid i koordineringsarbeidet med pasientene, sier Hilde Haukås Rognli.

Frem til i dag har alle registreringer og endringer blitt gjennomført manuelt. Det har medført mye ekstraarbeid, spesielt når det har kommet endringer på den enkelte pasients behandling.

I DIPS arena kan ting enkelt endres og flyttes på, uten at opplysninger først må slettes for så å opprettes på nytt.

Sikrere system

– Fortsatt er det en del mangler og ting som kan utbedres. Men det regner vi med justeres på bakgrunn av erfaringer med piloteringen, sier Rognli.

Hun har vært engasjert i DIPS-prosjektet det siste året, og tror absolutt på en enklere hverdag når alle brikker faller på plass.

Blant annet vil dette systemet fremstå sikrere fordi vi kun oppretter pasientens navn og personnummer én gang. I dag må vi slette opplysninger, registrere på nytt og deretter gjennomføre endringer, sier Rognli.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.