Bedre pasientopplevelser med mer effektiv drift

Tor Ingebrigtsen hadde ett hovedbudskap under innledningen til ledersamlingen ved UNN: Mer effektiv drift til det beste for pasienten, som samtidig skal gi økonomisk gevinst for sykehuset.

UNN-direktøren er tydelig i sitt budskap for 2015. Målet er å gjøre UNN til et enda bedre sykehus for pasientene, og alle med lederansvar må bidra gjennom blant annet aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og enda bedre pasientforløp som er tilrettelagt og forberedt i forkant.

– UNNs visjon er at det er resultatene for pasientene som teller. Det skal vi få til gjennom bedre opplevelser under sykehusoppholdet. Det skal være kvalitet og trygghet som preger oss. Vi gjør allerede mye bra, men også de beste kan bli bedre, fortalte Tor Ingebrigtsen til de nærmere 500 UNN-lederne fra Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen.

Ventelistefokus

Han mener nøkkelen for å lykkes ligger i det interne arbeidet. Både organiseringen og gjennomføringen.

– Vi må jobbe hardt med forbedringsarbeid. Selv om vi er gode på mange områder, er det også områder vi har stort forbedringspotensial, sier Ingebrigtsen, og viste blant annet til fristbrudd og lange ventelister på enkelte områder.

Nettopp ventelistene skal gjennomgås grundig de neste månedene. Nye krav innføres fra høsten, og da er det nødvendig å ha ting på stell overfor pasientene. Styret vedtok allerede på forrige møte i januar å iverksette tiltak rundt dette.

Nøkkelområder

UNN-direktøren ønsker også å forsere arbeidet med å se en bedre sammenheng mellom rus- og psykiatribehandlingen, forbedre operasjonskapasiteten og se på de interne rutinene knyttet til pasienter som ofte blir sittende lenge på akuttmottaket.

Den mye omtalte uroen ved røntgenavdelingen skal også prioriteres løst slik at det ikke går ut over ventetiden og behandlingen for pasientene.

Ledersamlingen ved UNN foregår i Tromsø i dag og i morgen, med resultatrettet ledelse som hovedtema.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.