samhandlingsprisen

Seksjonsleder Per Wilhelmsen ved habiliteringsseksjonen på UNN og Berit Eriksson fra Narvik kommune (til høyre) mottok samhandlingsprisen på Scandic Ishavshotellet i Tromsø onsdag formiddag. Her sammen med prisutdeler Kari Holthe. Foto: Per-Christian Johansen

Belønnet for systematisk og målrettet samarbeid

samhandlingsprisen
Seksjonsleder Per Wilhelmsen ved habiliteringsseksjonen på UNN og Berit Eriksson fra Narvik kommune (til høyre) mottok samhandlingsprisen på Scandic Ishavshotellet i Tromsø onsdag formiddag. Her sammen med prisutdeler Kari Holthe. Foto: Per-Christian Johansen

Habiliteringsseksjonens systematiske arbeid i samarbeid med kommunene, primært hjemme hos pasienter med utviklingshemming, endte i dag med en belønning på 50.000 kroner.

Samhandlingsprisen ble i år delt ut for åttende gang i regi av UNN og kommunene som inngår i lokalsykehusområdet. Vinneren ble habiliteringsseksjonen, med sine totalt 30 medarbeidere tilknyttet UNN i Tromsø, Harstad og Narvik.

– Dette er selvfølgelig svært hyggelig og en glede for oss. Prisen går til alle de som utgjør et felles team i vår organisasjon, sier seksjonsleder Per Wilhelmsen, som mottok prisen i forbindelse med den årlige samhandlingskonferansen i regi av UNN.

Berit Eriksson, til daglig i virke ved tildelingskontoret i Narvik kommune, mottok prisen på vegne av primærhelsetjenesten. De samarbeider tett med habiliteringsseksjonen ved UNN Narvik, og er svært fornøyd med samhandlingen de opplever.

– Uten samhandling ville det vært vanskelig å gi et godt tilbud til pasientene. De ansatte ved habiliteringsseksjonen, spesielt da i Narvik, er derfor en viktig støttespiller for oss, fastslår Eriksson.

Brukermedvirkning og koordinerte tjenester

Det er overordnet samarbeidsorgan (OSO) som er jury for samhandlingsprisen. Nyvalgt leder Kari Holthe overrakte prisen, og trakk frem den ambulerende virksomheten til habiliteringsseksjonen og arbeidet rettet mot spesielt utviklingshemmede.

– En viktig arbeidsoppgave er knyttet til ivaretakelse av utviklingshemmedes rettsikkerhet i forhold til bruk av makt og tvang. Det er en særdeles viktig og lovpålagt rolle å bidra til at tvangsbruken mot de mest funksjonshemmede minimaliseres og alternative løsninger prøves. Brukermedvirkning er også en sentral metodikk i tilnærmingen og ansattes motto er at det finnes ingen pasienter som ikke kan kommunisere, men det finnes hjelpere som ikke forstår hva pasienten formidler. Ressursene og kompetansen i habiliteringstjenesten, i tillegg til primærhelsetjenestens lokale kunnskaper og nærhet til brukeren, bidrar til gode løsninger både for brukerne og andre involverte parter, fremgikk det i begrunnelsen fra Kari Holthe og OSO.

– Vi jobber tett med pasientene ute i kommunene der pasientene bor, og ønsker å bistå med gode og koordinerte tjenester. Det får vi til gjennom samarbeidet med kommunene, sier Per Wilhelmsen.

Samarbeid på tvers

Han ser også utviklingsmuligheter for fremtiden, og retter en utfordringen til Helse Nord.

– Jobbing og samarbeid på tvers mellom teamene i helseforetakene kan utvikle oss ytterligere. Det må RHF-et tilrettelegge for, fastslår Wilhelmsen.

Samhandlingskonferansen samlet totalt rundt 150 deltakere fra UNN og kommunene i lokalsykehusområdet. I tillegg var representanter for samhandlingsavdelinger i øvrige helseforetak i nord til stede som både deltakere og foredragsholdere. Det var også hentet inn foredragsholdere fra eksternt hold, blant annet tidligere idrettspresident og lege Karl Arne Johannessen, samt representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.