Ber om hjelp og tålmodighet fra røntgenpasienter

I løpet av høsten vil Universitetssykehuset Nord-Norge ta i bruk et nytt røntgensystem som vil bedre samhandling mellom sykehusene i Helse Nord. Før den tid ber sykehuset om forståelse fra pasientene for at ventetidene vil øke.

røntgen
Hege Bratbak, seksjonsleder ved røntgenavdelingen i UNN og Kurt Bøckman Gschib, radiograf og teamleder for innføringen av det nye røntgensystemet ved UNN, kommer med en sterk oppfordring til pasienter og fastleger knyttet til henvisninger de nærmeste månedene. Da vil kapasiteten ved UNN være sterkt begrenset. Foto: Per-Christian Johansen
I perioden fra slutten av august til 1. oktober er det planlagt lavdriftsperiode som berører pasientflyten på røntgenavdelingen betydelig. Dette gjelder ved UNNs sykehus i både Tromsø, Narvik og Harstad.

– Oppfordringen er derfor at pasienter utviser tålmodighet i forhold til tildeling av time og utsendelse av svar. Dersom de opplever ventetiden som uforsvarlig i forhold til helsetilstand, ber vi om at alle henvendelser til røntgenavdelingen går via fastlege. De kan dessuten be fastlegen henvise dem til andre aktører, også private som eksempelvis Curato. I Tromsø vil Curato ha et ekstra røntgentilbud fra 15. august, sier seksjonsleder Hege Bratbak ved røntgenavdelingen ved UNN.

Endring gir bedre oversikt

Hun poengterer at akutthendelser, kreftpasienter og barn bli prioritert i lavdriftsperioden.

– Den reduserte driften er helt nødvendig i forbindelse med innføring av én røntgenjournal og felles bildearkiv for sykehusene i hele Nord-Norge. Når UNN kobles på 1. oktober, vil alle sykehusene i Helse Nord være tilknyttet det nye felles røntgensystemet. Røntgenavdelingene på UNN vil også etter 1. oktober ha noe redusert kapasitet grunnet nødvendig innkjøring. Men vi har bemannet opp for å komme raskest mulig i gang igjen, sier Bratbak og Kurt Bøckman Gschib, radiograf og teamleder for innføringen av det nye systemet ved UNN.

røntgenbeskrivelser
Radiologer og radiografer ved UNN kan se frem til å få et samkjørt røntgensystem for hele Helse Nord i løpet av høsten. Fra venstre: Radiograf Lisbeth Hansen, overlege Amra Djerzic og Pia Zadig (lege i spesialisering). Foto: Per-Christian Johansen
– Den nye regionale løsningen vil bidra til at pasientene får et bedre og sikrere pasientforløp i fremtiden. Med felles bildearkiv kan leger i hele Helse Nord se bildene, uavhengig av hvor de er tatt eller hvor legene befinner seg. Pasienter vil kunne unngå forsinkelser, og eventuelt slippe å gjenta undersøkelser ved overflytting mellom sykehus, sier Bøckman Gschib.

Medisinsk forsvarlig

Alle som allerede har fått innkallelse til røntgen i august og september vil få gjennomført sine undersøkelser som oppsatt.

– Vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle får utført de røntgenundersøkelser de har blitt henvist til av sin fastlege, innenfor medisinsk forsvarlig ventetid, påpeker Bratbak.

UNN Tromsø er det største sykehuset i Nord-Norge, og er dermed forpliktet til å ivareta en del regionale funksjoner som for eksempel akuttberedskap. Røntgenlegene ved UNN gjør individuelle vurderinger av alle rekvisisjoner til røntgenundersøkelser.

Mer om innføringen av én røntgenjournal og felles bildearkiv ved Nord-Norges elleve sykehus.

For mer informasjon vedrørende Fritt behandlingsvalg, gå inn på www.helsenorge.no eller ring 800 43 573 for råd og veiledning.

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.