Fingrene på venstrehånda til Nils Hugo Skoglund er nå på plass igjen etter ulykken før jul, og kontroller og trening hver 14. dag ved UNN har gitt gode resultater. Arret på underarmen viser hvor erstatningsblodkar ble hentet fra i forbindelse med den omfattende operasjonen. Foto: Per-Christian Johansen

Håndkirurgene ved UNN berget fingrene til Nils Hugo

Fingrene på venstrehånda til Nils Hugo Skoglund er nå på plass igjen etter ulykken før jul, og kontroller og trening hver 14. dag ved UNN har gitt gode resultater. Arret på underarmen viser hvor erstatningsblodkar ble hentet fra i forbindelse med den omfattende operasjonen. Foto: Per-Christian Johansen

23. november i fjor var uhellet ute. Snekker Nils Hugo Skoglund fikk hånda inn i kappsaga og flere fingre ble hardt skadet. Over hele landsdelen herjet ekstremværet ”Ylva” og skapte trøbbel for flytrafikken. Da ble overlegene på håndtraumesenteret ved UNN Tromsø redningen.

Nils Hugo Skoglund viser frem den skadde hånda, som har vært godt beskyttet og støttet opp etter operasjonen ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen
Overlegene Heidi Hanssen (til venstre) og Hebe Kvernmo ved håndtraumesenteret ved UNN sørget for operasjonen som berget fingrene til Nils Hugo Skoglund. Foto: Per-Christian Johansen
Håndterapeut Randi Ylvisaker og hennes kolleger bistår pasienter med opptrening av funksjonalitet etter ulykker. Her sammen med Nils Hugo Skoglund. Foto: Per-Christian Johansen
Ulykken skjedde på jobb i Lakselv. Der kom Skoglund seg raskt til helsesenteret, og hånda ble pakket inn. Deretter gikk turen til Tromsø. Hit kom han seg med hjelp fra Widerøe, etter at ambulanseflyene ble hindret av ekstremværet.

Vel fremme på UNN viste det seg raskt at skadeomfanget var så alvorlig at Rikshospitalet i Oslo – som har landsfunksjon for avkappede fingre – måtte kobles inn. De ønsket pasienten sørover. Men det satte «Ylva» en stopper for. Ingen fly kunne ta av fra Tromsø retning hovedstaden.

10-timers operasjon

Overlege Heidi Hanssen ved håndtraumesenteret på UNN hadde tatt imot pasienten. Hun kontaktet kollega Hebe Kvernmo. Det var behov for flere erfarne hender til å utføre operasjonen i Tromsø.

Etter vel 10 timer på operasjonsbordet sa kirurgene seg fornøyde. De hadde berget fingrene på venstrehånda til Nils Hugo Skoglund.

– Jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd. Jeg skulle kappe en eikelist, og da den begynte å hoppe på saga tok jeg tak bak bladet. Plutselig kom hånda i kontakt med sagbladet, og fingrene ble kappet. Jeg fikk raskt tak i en arbeidskollega som kjørte meg til helsesenteret i Lakselv, sier Nils Hugo Skoglund.

I hans tilfelle fungerte samhandlingen mellom ulike helsetjenester optimalt da ulykken var ute. I tillegg kan han altså sende en ekstra takk til Widerøe. Ambulanseflyene kunne ikke ta seg ned til Lakselv grunnet uværet, men heldigvis hadde Widerøe avgang til Tromsø denne formiddagen.

– Det ble ordnet slik at jeg kom med som vanlig passasjer hos Widerøe. I Tromsø sto ambulansen klar ved ankomst og jeg ble kjørt til UNN, forklarer Skoglund.

– Kjempejobb

Etter flere runder med kontroller og trening ved UNN de siste månedene, er han strålende fornøyd.

– Det er gjort en kjempejobb. Nå er målet å komme tilbake i ordinær jobb så snart som mulig. Jeg ser lyst på mulighetene for det nå, sier finnmarkingen, som etter ulykken blant annet har fått hjelp fra håndkirurgiske terapeuter ved UNN til opptrening av funksjonaliteten i fingrene.

– Det har vært veldig nyttig. Jeg har vært tilbake til oppfølging flere ganger og fått god hjelp, sier Nils Hugo Skoglund.

Nær amputasjon

Hebe Kvernmo, som er fagleder for håndkirurgien ved UNN og professor i håndkirurgi/ortopedi ved Universitetet i Tromsø, betegner skaden som en stor håndskade.

– Tommelen var nær amputert, og det var omfattende skader på to av de øvrige fingrene også. En slik sag slår og river. Flere av beina var slått i flere stykker. Bøyesenene, følenervene og blodkarene var revet over. Reparasjonsarbeidet krevde spesialkompetanse, mikrokirurgisk operasjonsverktøy og lupebriller.

– Hva er viktig ved slike store håndskader?

– Først av alt er det viktig å stoppe blødningen på skadestedet. Dernest å organisere en rask transport til oss her ved UNN. Dette er spesielt viktig når hånda ikke er sirkulert, siden man har et begrenset tidsvindu å reparere skaden på. Vi ser en del ganger at det kan være vanskelig å bedømme sirkulasjonsstatus riktig på skadestedet og ting kan dessuten endre seg underveis, slik at alle større håndskader bør sendes til UNN omgående. Ved totalt avkappede fingre eller hender kan Rikshospitalet kontaktes direkte, sier Kvernmo.

Håndenheten ved UNN:

* Håndenheten ved UNN er håndtraumesenter for hele Helse Nord, og fikk i 2017 europeisk akkreditering.

* Håndenheten var tidligere en del av plastikkirurgisk avdeling i UNN, men ble i fjor en del av ortopedisk avdeling. Den består av fem håndkirurgiske overleger og tre-fire assistentleger i rotasjon som en del av spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi.

* Overlegene dekker en døgnkontinuerlig bakvakt for håndskader.

* Ved UNN opereres ca. 450 håndskader årlig. Av disse er ca. 10 prosent «store» eller «ganske store». En tredel av skadene oppstår i forbindelse med arbeidsulykker. To tredeler av pasientene er yngre enn 30 år. I tillegg behandles mange for senfølger etter skader.

* Rekruttering er et satsingsområde. Håndenheten er derfor opptatt av å gi god opplæring og utdanning, samt ha et godt arbeidsmiljø, for neste generasjons håndkirurger.

Europeisk akkreditering

Sammen med kollegene er hun stolt og glad over å kunne demonstrere den faglige kapasiteten som bidrar til at UNN har status som europeisk akkreditert håndtraumesenter.

– Håndkirurgien er veldig spesialisert. Selv tilsynelatende mindre skader kan gi betraktelige sosiale og økonomiske konsekvenser. Det karakteristiske for fagområdet er at det i høy grad inkluderer kompetanseområder fra flere spesialiteter. Den avanserte håndkirurgien har derfor blitt en sentralisert oppgave, som Helse Nord har lagt til UNN. Vi har fulgt opp vedtaket og funksjonsavtalen er tydelig på hvilke tilstander som skal og bør henvises til UNN og hvilke tilstander som kan og bør behandles lokalt. Vi har også utarbeidet en felles metodebok i håndtering av håndskader og etablert et tverrfaglig håndkirurgisk forum i Helse Nord med både håndkirurgiske treningsterapeuter og kirurger som møtes jevnlig, sier Hebe Kvernmo.

Nils Hugo Skoglund lover at han skal være ekstra forsiktig med bruk av elektrisk sag i fremtiden, og sender oppfordringen om det samme til andre.

– Tidligere har det kanskje vært slurvet litt med sikkerheten. Heretter vil jeg være mer forsiktig, avslutter snekkeren fra Karasjok.

 

Håndenheten ved UNN:

* Håndenheten ved UNN er håndtraumesenter for hele Helse Nord, og fikk i 2017 europeisk akkreditering.

* Håndenheten var tidligere en del av plastikkirurgisk avdeling i UNN, men ble i fjor en del av ortopedisk avdeling. Den består av fem håndkirurgiske overleger og tre-fire assistentleger i rotasjon som en del av spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi.

* Overlegene dekker en døgnkontinuerlig bakvakt for håndskader.

* Ved UNN opereres ca. 450 håndskader årlig. Av disse er ca. 10 prosent «store» eller «ganske store». En tredel av skadene oppstår i forbindelse med arbeidsulykker. To tredeler av pasientene er yngre enn 30 år. I tillegg behandles mange for senfølger etter skader.

* Rekruttering er et satsingsområde. Håndenheten er derfor opptatt av å gi god opplæring og utdanning, samt ha et godt arbeidsmiljø, for neste generasjons håndkirurger.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.