Bidrar til en bedre KOLS-hverdag

Med et økende antall KOLS-pasienter blir sykdommen tatt på alvor i UNN. Først ut med kurstilbud har Narvik vært, og hensikten er å hjelpe kolsrammede til en best mulig hverdag på hjemmebane.

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) er i ferd med å vokse til en av verdens mest dødeligste sykdommer, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). På verdensbasis anslås det at 50 millioner mennesker lever med sykdommen, mens tallet i Norge ligger på drøyt 300.000 registrerte tilfeller.

kols
Lungesykepleier Wenche Brustad leder arbeidet med oppfølging av KOLS-pasienter knyttet til UNN Narvik. Her viser hun frem hvordan luftveiene til lungene utarter seg for henholdsvis friske personer og de som rammes av KOLS. Til venstre "friske Rune" og til høyre "syke Ernst". Foto: Per-Christian Johansen
Lungesykdommen, som i all hovedsak skyldes røyking og gir problemer med å puste ut, rammer stadig flere eldre og er i vekst også i UNNs behandlingsområde.

– Vi merker økt pågang med stadig nye tilfeller av kols. Sykdommen er kronisk, og gir pusteproblemer grunnet svekket lungekapasitet. Gjennom kursing hos oss håper vi å hjelpe pasientene til bedre å kunne takle sykdommen i hverdagen, forklarer Wenche Brustad, lungesykepleier ved UNN Narvik.

Stor respons

De arrangerte sitt første kurs i fjor, og jobber nå med oppfølging av dette. Under vinterfestuka i Narvik i mars, var også kols ett av hovedtemaene. Responsen så langt indikerer at behovet for informasjon og hjelp i høyeste grad er til stede.

– Det vi legger opp til er å jobbe forebyggende og bidra til at pasientene skal føle seg trygg i hjemmet. På kursene kan de dele erfaringer med hverandre, og få innspill til blant annet ernæring og trening. Sistnevnte er et viktig tiltak for kolspasienter, blant annet tilpasning med hvor mye og hvor hardt de kan trene, sier Wenche Brustad.

Akutthåndtering

Kolspasienter får fortløpende oppfølging for sine plager, men alvorlighetsgraden er varierende. Å få god kunnskap til sykdommen kan derfor bidra til en bedre pasienthverdag.

– Ut fra alvorlighetsgraden får pasientene jevnlig oppfølging hos oss. Så prøver vi å lære dem hvordan de kan håndtere eventuelle akuttsituasjoner hjemme, sier Brustad, som også gjennomfører kurs for hjertepasienter etter samme prinsipper.

– Her er også pårørende med, og vi samarbeider også med hjerte- og lungeforeningen, legger hun til.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.