Billedkarusell av ansattes UNN-opplevelser

I billedkarusellen nedenfor finner du bilder med korte beskrivelser av UNN-ansatte i forbindelse med ulike aktiviteter, både i jobbsammenheng ved alle våre lokalisasjoner, og av sosial karakter. Ønsker du et bilde publisert? Send det til pingvinen@unn.no

 • Psykisk helse og rusklinikken arrangerte 21. februar det niende læringsnettverket i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Læringsnettverket arrangerer to samlinger hvert år, samt to skypemøter. På første samling hvert år er det posterutstilling, hvor enhetene får presentert sitt arbeid for nettverket. I år var det Akuttpost Tromsø som gikk av med seieren for beste poster. Enheten har jobbet systematisk med ledelsesforankrede dialogmøter som tvangsreduserende tiltak. Fagutvikler Karin Kaasa tok imot prisen på vegne av enheten.

 • Psykisk helse og rusklinikken arrangerte det 9. læringsnettverket i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, 21. februar 2019. Klinikksjef Tordis Høifødt åpnet dagen for ca. 50 påmeldte deltakere fra klinikkens 33 enheter. Hovedtema for dagen var arbeidsglede og indikatorer i pakkeforløp.

 • 23/3-19: UNN-Q-lele fra Tromsø var på besøk i Narvik og spilte sammen med gode kolleger ved UNN Narvik. Gjengen øvde fredagen, og spilte rundt i sykehuset lørdag 23. mars. Foto: Harald Harnang

 • 23/3-19: UNN-Q-lelebandet med ansatte fra UNN i både Narvik og Tromsø gjennomførte musikkvandring ved UNN Narvik i forbindelse med vinterfestuka. Foto: Harald Harnang

 • 21/3-19: Musikk sprer glede i arbeidshverdagen ved UNNs sykehus, og mange av artistene er egne ansatte Denne uka har denne gjengen holdt konsert i forbindelse med Vinterfestuka i Narvik. Fra venstre: Trond Reindholdtsen, Karl Johan Storø, Astrid Rydland Aasen, Odd Helge Tustervatn, Lars Olav Dahle og Tore Jensen.

 • 21/3-19: Astrid Rydland Aasen er ny kulturkonsulent ved UNN Narvik, og er i full gang med å spre musikalske toner i sykehuset. Her i forbindelse med forberedelser til lunsjkonsert under Vinterfestuka i Narvik. Til venstre leder for kulturavdelinga, Råger Ellingsen og til høyre Odd Helge Tustervatn.

 • 15/3-19: Etter medieoppslag om pasient som etterlyste DAB-radioer ved kreft sengepost UNN Tromsø, har interessen for å bidra vært stor. Blant annet har NRK Troms bevilget tre radioer, til glede for de ansatte. Foto: Per-Christian Johansen

 • 30/1-19: Det jobbes med ny organisering av somatikken ved UNN Narvik. Bak fra venstre ser vi Anne Berit Winther, Rita Liljebakk Jensen, Carl-Axel Ingebrigtsen, Ellen Johannessen, Christina Hansen og Eirin Føre. Foto: Ove Laupstad

 • 25. januar -19: Heidi Hienn (til høyre) har fått spesialistgodkjenning i indremedisin. Det må feires med kake, som overlege Alida Mocibob avdekket sist uke. Vi gratulerer med godkjenningen, og regner med kaka smakte godt.

 • 14. og 15. november ble det avviklet verneombudsseminar i UNN i Narvik og Tromsø. På agendaen sto blant annet: verneombudets rolle og oppgaver, KVAM-strukturen i UNN, varslinger, praktisk bruk av Eco-online og Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Stemningen var det åpenbart ingen ting på utsette på. Foto: Einar Rebni

 • Verneombudene i UNN jobbet på seminaret i Narvik og Tromsø i november med blant annet sin egen rolle og oppgaver og KVAM-strukturen i UNN. Foto: Einar Rebni

 • Avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen holdt foredrag da NOR-klinikken avviklet sin forskningsdag nylig. Tema var: "Pågående, planlagte og mulige forskningsprosjekter forankret i nevrokirurgisk seksjon i UNN". Foto: Eirik Mikkelsen

 • Det var totalt 16 foredrag på NOR-klinikkens forskningsdag. Her står til venstre medisinstudent Ragnar Leiros og til høyre Gunnstein Bakland, revmatolog. Foto: Eirik Mikkelsen

 • 19/11-18: May-Liss Ingebrigtsen, seksjonsleder for sterilsforsyninga og spesialutstyr, fikk en ekstra oppmerksomhet da dagkirurgen ved UNN Tromsø ble offisielt åpnet. Hun har vært med i prosessen siden planleggingen startet for syv år siden, og ble trukket frem av klinikksjef Eva Hanne Hansen (til venstre).

 • 14/11-18: I dag var det markering for Inger Lise Pettersen som har jobbet 25 år som hjelpepleier ved Blod- og endokrinologisk post ved UNN Tromsø. Hun satte stor pris på oppmerksomheten fra kollegene og ledelsen ved Hematologen. Foto: Frode Abrahamsen

 • 12/11-18: De ansatte ved Akuttmottak- og Obspostavdelingen ved UNN Tromsø feiret i går en vel gjennomført ferieavvikling med kake i personalmøtet. Bakgrunnen var god drift i sommermånedene, som også ga en økonomisk gevinst og lavere sykefravær. Vi gratulerer, og kommer tilbake med utfyllende sak på Pingvinavisa senere.

 • Mangeårig gynekolog og overlege Hans Krogstad, som i vår pensjonerte seg etter 40 års innsats ved UNN Harstad, fikk nylig tildelt Årets Forbildepris for god veiledning/undervisning under årsmøtet i Norsk Gynekologisk Forening i Oslo. Vi gratulerer så mye. Foto: Kvinneklinikken

 • Sølvi Haugen har gjort en fantastisk innsats for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 68-åringen har jobba ved Barnehabiliteringen sida 1990, men begynte sin karriere på sykehuset allerede i 1974. Hun er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, og har blant annet jobba mye med barn som har cerebral parese. 19. oktober 2018 vanka det både gaver og velfortjente godord da det ble markert at hun gikk over i pensjonistenes rekker. Til høyre kollega Sissel Hotvedt. Foto: Jørn Resvoll

 • Etter 42 år i tjeneste gikk Tore Falung av med pensjon 1. oktober 2018. Falung har vært ansatt på sykehuset siden 1977, i mange år formann i transporttjenesten i Tromsø. Under en tilstelning på Pingvinhotellet 28. september mottok han «Medalje for lang og tro tjeneste» av Helga Jentoft. Foto: Jonar Kristensen

 • 6/9-18: De ansatte ved ortopedisk poliklinikk gjennomførte nylig hjerte- og lungeredningskurs før innflytting i den nye A-fløya. Foto: Hebe Kvernmo

 • 6/9-18: Ansatte har vært på omvisning i nye lokaler i A-fløya. Fra venstre: Ergoterapeut Anette Gamst (bak), sykepleier Wigdis Sørensen, ergoterapeut Kristin Melby Olsen og ergoterapeut Linn Beate Wiik. Foto: Hebe Kvernmo

 • 18/9-18: I forrige uke ble den nye ambulansestasjonen i Ersfjord i Berg kommune på Senja åpnet. Stasjonen er plassert i idylliske omgivelser.

 • 13/9-18: Vi deltok på Karrieredagen ved UiT med stand bemannet av Personal (Stabssenteret) og Avrusning Tromsø, Psykisk helse og rusklinikken. På bildet er fra venstre: Vibeke Nybakken og Siri Hillestad (avrusning PHRK) og Camilla Vik (Personal). Foto: Kirsti Altmann

 • I 2019 kommer det i Norge et tilbud om screening av alle 55-åringer for tykktarmskreft. Som en forberedelse til dette, er det startet et program for å bedre den tverrfaglige samhandlingen på sykehusenes gastrolabenheter. I starten av september deltok leger og sykepleiere fra gastrolab ved både UNN Harstad og UNN Tromsø på et kurs i "trening av endoskopiteamet" som ble arrangert på Simuleringssenteret på Ullevål sykehus. Her ble det trent på bruk av simulering av ulike situasjoner som kan oppstå på en gastrolab som akutt blødning, respirasjonssvikt hos sederte pasienter og funn av alvorlig kreftsykdom. Kurset ga nyttig erfaring som vi kan ta oss med til teamene som jobber med endoskopi ved UNN. Fra venstre Andrè Karlsen (Harstad), Elisabeth Blomli (Tromsø), Magne Buset (Harstad) og Jan-Magnus Kvamme (Tromsø). Foto: Birgitte Seip

 • 27/6-18: Forberedelsene med å tilrettelegge for nytt sykehus i Narvik går sin gang. Nå er maskinene klare til å starte arbeidet med ny tunnel fra E6 og opp til Furumoen. Foto: Tor-Arne Hanssen

 • 17/6-18: Denne spreke gjengen fra Laboratoriemedisin i UNN har deltatt på Midnight Sun Marathon med et viktig budskap på brystet: "Er du min type?

 • 6. juni 2018: "Hva er viktig for deg?"-dagen ble markert i Harstad. Teamet var på ulike avdelinger i sykehuset og informert personalet om viktigheten av å stille pasientene dette spørsmålet.

 • 6. juni 2018 ble "Hva er viktig for deg?"-dagen arrangert i hele landet. Grete Åsvang og Marit Ingeborg Røssvåg var blant de mange som spurte pasienter hva som er viktig for dem. Foto: Jørn Resvoll

 • 6. juni 2018: Ansatte ved ortopedisk avdeling på UNN Tromsø foran pasientenes "Hva er viktig for deg?"-tre. Pasientene har skrevet hva som er viktig for dem på lappene som henger på treet. Foto: Jørn Resvoll

 • 8/5-17: 12 kursdeltagere og én kursholder deltok på første kurs for UNNs nye frivilligkorps som ble gjennomført 8. mai. En flott gjeng. Neste gang ønskes mannfolkene velkommen! - Vi håper å være på plass med frivillige som er synlige i sykehuset i ankomstområdene og som kan gjøre korte besøksvennoppdrag mot slutten av denne måneden. Vi setter opp nytt kurs rett etter sommeren så flere som er interessert i å bidra må gjerne ta kontakt, sier frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen. Les mer her: https://unn.no/om-oss/frivillighet-i-unn

 • 9/5-18: Vi har mange spreke ansatte ved UNN. Denne gjengen fra sikkerhetspsykiatri rehabilitering deltok sist helg på Holmenkollstafetten 2018. Sprekt gjort :-) Foto tilsendt fra Hugo Paulsen.

 • Det var stor oppslutning om avslutningsmarkeringa for Hans Krogstad ved UNN Harstad.

 • 18/4-2018: Den flotte lokale arrangementskomiteen for sykepleiekongressen i Tromsø, i første rekke rettet mot de med interesse for ortopedi. Deltakere fra hele landet. Foto: Hebe Kvernmo

 • De ansatte på rehabiliteringsavdelinga ved UNN Harstad har fått blomster fra fornøyde pårørende. Det settes pris på. På bildet: Enhetsleder Marit Eilertsen (til venstre) og Karen Birgitte Vik. Foto: Jan Frode Kjensli

 • I Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken jobbet de aktivt for å skape interesse og god deltakelse i forbindelse med ForBedring 2018. Det har resultert i hyggelige kakemarkeringer i enkeltavdelinger, blant her ved døgnenheten ortopedisk sengepost i Tromsø. Flere avdelinger i klinikken vil få kaker i løpet av nærmeste fremtid. Foto: Torill Davida Nilsen

 • Torsdag 5. april 2018: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (til venstre på bildet) besøkte UNN for å bli informert om Helse Nord og UNNs nye prosjekt om legemiddelsamstemming. Konstituert adm. direktør Marit Lind ønsket velkommen sammen med klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg. Hanne Frøyshov (stående til venstre) fortalte om prosjektet på vegne av Helse Nord, som Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling har vært pilot for i UNN. Mer om besøket som egen sak her på Pingvinavisa. Foto: Per-Christian Johansen

 • 060318: Hurra for anestesisykepleier Lisbeth Maurstad som i dag ble verdensmester i vintersvømming. Hun la bak seg 25 meter butterfly i iskaldt vann (1 gr.) på knapt 18 sekunder. Mesterskapet samler rundt 2.500 deltakere fra 39 land i Tallin, Estland. Foto: Egil Pettersen

 • Sykepleiere på ortopedisk håndpoliklinikk og leger ved håndenheten trener på gipsing. Sykepleierne overtar i stadig større grad over ansvaret fra legene for gipsingen ved UNN Tromsø. I overføringen av aktiviteten er det samtidig sett på hvordan gipsingen kan gjøres enda bedre, blant annet ved bruk av instruksjonsfilmer laget av kommunikasjonsavdelinga. Foto: Hebe Kvernmo

 • Elever fra Prestvannet skole underholdt med sang i vestibylen ved UNN Tromsø i Breivika i forbindelse med Samenes nasjonaldag 6. februar. Foto: Inger Lise Ebeltoft

 • Her ser du ni av totalt 13 lærlinger som i perioden 2015-17 har gjennomført lærlingtiden som ambulansefagarbeidere i UNN. 10. januar i år fikk de utdelt de synlig bevisene i form av fagbrev. Fra venstre: Camilla V. Karlsen, Magny Sørensen, Malene Hanssen, Malin Steinsvik, Kristine Gjervan, Ragnhild Frost, Erika Karlsen, Merete Benonisen og Lone Samueljord. Foto: Lasse Evensen

 • Mangeårig overlege ved Områdegeratri (OGT) Finnsnes, Adri Vermeer, gikk av med pensjon i november 2017. Han ble behørig takket av blant kolleger, og også med sin kone Bjørg Nilssen til stede før jul. Adri takker her for gode ord og gaver. Foto: Åse Nordli

 • 17. desember (2017) gikk den tradisjonsrike julekonserten ved UNN Tromsø i Breivika av stabelen. Det var fullt i vestibylen da UNNs egne krefter stilte på scenen. Tidligere pasienter og ansatte ved UNN bidro med vakker musikk og sang. Barn og voksne sto på scenen og sang stemningsfulle julesanger til glede for alle som var tilstede. Her representert med sanger Hans Prøsch. Foto: Nina Moe-Nilssen

 • 13/12-17: Julekonsert ved UNN Harstad. Ida Louise Pedersen bidro med flott sang. Foto: Jan Frode Kjensli

 • 13/12-17: Julekonsert ved UNN Harstad, Sjur Hovland i aksjon. Foto: Jan Frode Kjensli

 • 13/12-17: Julekonserten ved UNN Harstad tiltrakk seg godt med tilhørere i kantina. Foto: Jan Frode Kjensli

 • Det begynner så smått å gå seg til i den nye A-fløya. I dag var denne gjengen med på befaring i nye A9, og fikk prøvesitte det nye møblementet. Foto: Guri Albriktsen

 • 29/11-17: Rolf Arne Iversen holder foredrag om sepsisbehandling (blodforgiftning) ved UNN Harstad. Temaet er aktuelt i hele UNN i forbindelse med mottak av den aktuelle pasientgruppen. Foto: Jan Frode Kjensli

 • 29/11-17: Det var stort oppmøte på foredraget Rolf Arne Iversen holdt om sepsisbehandling (blodforgiftning) ved UNN Harstad. Foto: Jan Frode Kjensli

 • Ungdomsrådet ved UNN var tidligere i høst på sin første reise for å møte ungdomsråd ved andre sykehus. Turen gikk til hovedstaden, og Oslo universitetssykehus (OUS) og A-hus. Der ble det gjennomført felles helgesamling med godt faglig innhold. (15/9-17)

 • Her er ungdomsrådet i UNN sammen med representanter fra ungdomsrådene ved OUS og A-hus i Oslo. UNNs ungdomsråd var på besøk for å utveksle nyttige erfaringer. (15/9-17)

 • 1/11-17: Etter 38 år ved ortopedisk poliklinikk blir Ragnhild Ernstsen nå pensjonist i en alder av 71 år. Dette ble markert i avdelingen tidligere denne uka. Ernstsen fikk for tre år siden Norges Vels Fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste ved sykehuset. Det kan du lese mer om ved å søke opp artikkel på navnet hennes her på Pingvinavisa.

 • Også inne på avdelingene ved UNN i Breivika ble det holdt konserter med UNN-q-lele-gruppene fra Tromsø og Narvik lørdag 10. juni. Totalt fikk pasienter og pårørende ved ni avdelinger besøk.

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: I forbindelse med jubileet (1987-2017) er tidligere medisinsk utstyr, og kontorutstyr, hentet frem og gjort til en utstilling ved sykehuset. Nysgjerrig? Se utstilling i auditoriet like ved kantina. Klikk også til neste karusellbilde for flere historiske bilder. Alle foto: Råger Ellingsen

 • Onsdag fikk hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling ved UNN Tromsø tildelt forbedringsprisen for første tertial 2017 fra Helse Nord. Her er noen av de ansatte på podiet i forbindelse med overrekelsen. Foto: Tor Ingebrigtsen (25/10-17). Du kan lese mer om bakgrunnen for prisen på pingvinavisa.no: https://www.pingvinavisa.no/vant-pris-for-fornoyde-pasienter/

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: I forbindelse med jubileet (1987-2017) er tidligere medisinsk utstyr, og kontorutstyr, hentet frem og gjort til en utstilling ved sykehuset. Nysgjerrig? Se utstilling i auditoriet like ved kantina. Alle foto: Råger Ellingsen

 • Kvam-gruppa på D1.7 i Breivika gjennomfører sosiale arrangementer som en del av arbeidsmiljøtiltakene. Høstens aktivitet ble lagt til bowlinghallen (23/10-17). Foto: Frode Abrahamsen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Sykehusrevyen slo til med latterkuler i kulturhuset fredag kveld. "Kan du komme hit og snakke litt med meg??" #pasientkommunikasjon Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Fra sykehusrevyen, "jakten på det ledige toalettet..." Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Sykehusrevyen 40 fin og fjong feiret 40-årsjubileet til sykehuset i Harstad fredag 6. oktober. Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • Første uken i april var diakon Line Bakke (til høyre) på plass ved UNN Harstad. Der ble hun ønsket velkommen av blant andre Ingun Fossland, leder for prestetjenesten ved UNN. Øvrige på bildet er fra høyre Arne Håkonseth (prost ved Trondenes prosti), Magne Klingsheim (sykehusprest UNN Tromsø), og Råger Ellingsen (leder for kulturavdelinga ved UNN). Foto: Jan Frode Kjensli

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Et nytt orgel ble innviet i kapellet i forbindelse med jubileet ved sykehuset. Her spiller organist Harald Lind Hansen og trompetist Ole Thomas. Foto: Råger Ellingsen

 • Bjørg Steiro, seksjonsleder ved rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet UNN Harstad, kunne 6. april 2017 presentere det nye etterlengtede treningskjøkkenet som pasienter vil nyte godt av i opptreningen fremover. Her sammen med dyktige kolleger som kostet på seg litt ekstra hygge i forbindelse med åpningen. Foto: Råger Ellingsen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Marit Sandvik og Øystein Nordvoll lekte seg gjennom både nordnorske og brasilianske rytmer på fredagens lunsjkonsert i Harstad. Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Kantina disker opp med jubileumsmeny denne uka. Torsdag var det pizza, og kanelboller til dessert. Og i morgen blir det hjemmelaget hamburger. Guttene og jentene på kjøkkenet behersker kunsten med å stelle pent med de ansatte :-) Fra venstre: Edith Samuelsen, Stina Johnsen, Ole Morten Jensen, Mona Nordahl og kjøkkensjef Solfrid Lyså. Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Musikkvandring med god stemning i avdelingene på UNN Harstad. Til venstre Bjørn Borgersen og til høyre Lars Inge Pedersen. Foto: Råger Ellingsen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Onsdag var det lygarkveld med Børge Ytterstad på piano, som fortalte morsomme anekdoter fra et langt liv som sykehuslege og inviterte gjestene i kantina til å dele sine egne historier. Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Børge Ytterstad akkompagnert av Kjell Svendsen på bass og Thorstein Julsrud på trommer bød gjestene på standard-jazz av godt gammelt merke. Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • Lørdag 25. februar ble 100-årsjubileet for Longyearbyen sykehus (UNN) markert. Da var det også tid for grilling og pølsefest for både ansatte og innbyggerne i Longyearbyen.

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Pianisten Milos Gouka underholdt med balkanske danselåter i auditoriet i Harstad på torsdag. Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • Urologi, endokrin- og plastikkirurgisk avdeling har hatt et todagers lærings- og mestringskurs for kvinner som skal gjennomføre rekonstruksjon av bryster (Deep Inferior Epigstric Perforator), samt deres pårørende. Dette er et kirurgisk inngrep hvor kvinner får rekonstruert bryst av eget vev etter at de har fjernet brystet som følge av kreft eller arvelig kreftgen. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger og er implementert i behandlingsforløpet. Det skal avholdes to nye kurs til før jul. Kursledere har vært sykepleierne Veronica Dahlelv (helt til venstre) og Helene Sørensen (til høyre). Medisinsk ansvarlig for kurset er lege Louis De Weerd. Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved rådgiver Kristin Lernes takker for samarbeidet. Foto: LMS

 • UNN HARSTAD 40 ÅR: Milos Gouka med familien etter sin klassiske pianokonsert i auditoriet. Foto: Råger Ellingsen

 • Torsdag 23. februar 2017 ble den nye sterilforsyninga offisielt åpnet ved UNN Tromsø. – Den mest moderne sterilforsyninga i landet, fastslår de ansatte.

  Torsdag 23. februar 2017 ble den nye sterilforsyninga offisielt åpnet ved UNN Tromsø. – Den mest moderne sterilforsyninga i landet, fastslår de ansatte. Her foretar avdelingsleder Snorre Manskow Sollid den offisielle åpningen. Foto: Sterilforsyninga

 • Besøkende i forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for Longyearbyen sykehus fikk prøve ut både krykker og rullestol.

 • Festsprellene ved UNN Harstad, som støtter oppunder Festspillene i Nord-Norge, går sin gang med daglige konserter ved sykehuset. Her er det øre-nese-hals-lege Hans Prøsch som bidrar bak pianoet, sammen med "husorkesteret". Foto: Jan Frode Kjensli, 29. juni -17

 • UNN har denne uka (uke 36/-17) deltatt med helsepersonell sammen med kolleger fra Nordlandssykehuset i et felles helseteam fra Helse Nord på Øvelse Barents Rescue 2017 i Petrozavodsk i Karelen i Russland. Hensikten med øvelsen er samarbeid over landegrensene mellom landene i Barentsregionen. Barents Rescue-øvelsene har vært arrangert hvert andre år siden 2001. Fra Universitetsykehuset Nord Norge deltok: Olaf Jacobsen, Solveig Johnsen, Knut Sæbbe, Marit Nyhus, Susanne Bengtsson, Finn Olav Lind, Line Pettersen, Sissel Jansen, Ronny Higraff, Lars Røslie. Fra Nordlandsykehuset deltok: Stig-Arild Stenersen, Kåre Nordland, Andreas Rendal, Jim Helge Andersen, Mette Sivertsen, Ingunn Nessestrand, Håvard Jansen, Steinar Paulsen, Trine Lein, Trond Elden, Trine Erntsen.

 • I forrige uke ble den nye ambulansestasjonen i Nordreisa åpnet. Da ble det tid til litt ekstra feiring med kake for de ansatte.

 • Ved UNN Harstad gjennomføres det egne festspill, som en markering i forbindelse med de ordinære Festspillene i Nord-Norge. Daglig er det kulturelle innslag ved sykehuset, som her ved Anders og Emilie Fosshaug. Foto: Jan Frode Kjensli, 28. juni -17

 • Det nye ungdomsrådet ved UNN, som skal fungere i perioden 2017-19, har hatt sitt første møte. Her er noen av representantene stilt opp til felles fotografering. Foto: Per-Christian Johansen

 • RELIS Nord-Norge ved UNN er det nordligste av de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene. Nå oppsøker de fastleger fra hele landsdelen, som får besøk av RELIS med påminnelser og tips om «Riktigere bruk av antibiotika». Her er de på vei til Hattfjelldal kommune i Nordland. På landsbasis er nærmere 2000 fastleger besøkt i KUPP-kampanjen (Kunnskapsbasert oppdateringsvisitter). Foto: Trude Giverhaug, RELIS ved UNN

 • Lørdag 10. juni var UNN-q-lele-gruppene fra UNN i Tromsø og Narvik samlet til felles aktiviteter i Tromsø. Her spiller de i vestibylen ved UNN i Breivika.

 • Som miljøsertifisert sykehus jobber UNN med en rekke tiltak for å påvirke miljøet positivt. Fredag 2. juni ble Verdens miljødag (som er i pinsen, mandag 5. juni) markert på forskudd med stands og arrangement i vestibylen ved UNN Breivika. Bak arrangementet sto blant andre foretakshovedverneombud Tove Mack (til venstre) og kulturmedarbeider Inger Lise Ebeltoft. Foto: Per-Christian Johansen

 • Seminar for Verneombud i UNN, tirsdag 30. mai 2017 på Fyrhuset ved UNN Åsgård. Paul-Martin Hansen, leder for Bedriftshelsetjenesten i UNN, snakker om hvordan det jobbes med Medarbeiderundersøkelsen og oppfølgingen av den. Foto: Inger Lise Ebeltoft

 • Seminar for Verneombud i UNN, tirsdag 30. mai 2017 på Fyrhuset ved UNN Åsgård. Ole Martin Andersen, rådgiver lederstøtte og organisasjonsutvikling snakker om Medarbeiderundersøkelsen. Foto: Inger Lise Ebeltoft

 • Fredag 12. mai 2017 var det katastrofeøvelse i Narvik som inkluderte alle nødetater. Her fra massetilstrømningen til mottaket ved UNN Narvik.

 • Rådgiverne på Lærings- og mestringssenteret i UNN har deltatt på innførings- og fordypningskurs i Motiverende intervju. Arrangør har vært KORUS NORD og UiT Narvik. Fra venstre: Christine Trondal, Kristin Lernes, Eli Nordskar, Wenche Gressnes, Monica Balswick, Anne-Jorid Strømholt og Elin Ann Bergfald.

 • Denne spreke gjengen fra Stabssenteret i UNN sørget for deltakelse med til sammen fire lag i stafetten Tromsdalen Rundt 26. april 2017. Stafetten består av seks etapper på til sammen om lag seks kilometer. Totalt deltok i overkant av 40 lag, der også andre klinikker i UNN var representert. Foto: Råger Ellingsen

 • Etter et halvt år med planlegging og forberedelser kunne det fra 20. mars 2017 starte en "ny tidsregning" ved UNN Harstad. En systematisk tilnærming til Pasientsikkerhetsprogrammet sine tiltakspakker (fall, sår, ernæring, legemiddelsamstemming, SVK, KAD og PLO) ble iverksatt på Medisinsk avdeling. Personalet var svært positive til å innføre nye arbeidsrutiner for pasientens beste. Her er gjengen fra Medisin A. Spesielt hyggelig var det at flere av de ansatte (i sivile klær til venstre på bildet) kom innom for å delta på markeringen.

 • Seksjonssykepleier ved Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet Harstad, Ann-Kjerstin Dybvik, holder oversikt og utfører oppgaver i Gat. Foto: Jan Frode Kjensli

 • Optiker Finn Madsen ved Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet Harstad justerer apparatet før synsundersøkelse. Foto: Jan Frode Kjensli

 • I forbindelse med pasientsikkerhet og læringsnettverket i Psykisk helse- og rusklinikken, gikk Liv Renland og Hilde Storsveen fra Døgnenheten ved Silsand, Senter for psykisk helse og rus Midt –Troms, i år av med seieren under kåringen av beste poster for sitt forbedringsarbeid. De har gjort en strålende jobb med legemiddelsamstemming på sin enhet.

 • Sammen med musikkterapeut Marte Lie Noer var Råger Ellingsen fra kulturavdelinga innom barneavdelinga UNN Tromsø sist uke for å underholde i forbindelse med vaffelkaféen som arrangeres annen hver uke. Foto: Inger Lise Ebeltoft

 • Mandag 27. februar var det avslutningsselskap for avdelingsleder Snorre Manskow Sollid ved anestesi- og operasjonsavdelingen. Etter 19 år ved UNN skal den opprinnelige nevrokirurgen nå over i rollen som assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen.

 • Mange barnefamilier hadde tatt turen for å oppleve Longyearbyen sykehus fra innsiden under Åpen dag lørdag 25. februar 2017.

 • Tirsdag 21. februar ble de ansatte ved nevro-, hud, og revmatologisk avdeling satt på en ekstra prøve da brannalarmen gikk og en realistisk brannøvelse ble iverksatt. Sengepost og poliklinikk ble evakuert, og heisene på D5 ble sperret for bruk. Brannvesenet bidro i gjennomføringen. Foto: Per-Christian Johansen

 • PINGVINREVYEN 2017: - Vi er klar til innsats. Her ser du tre av de som skal bidra "backstage" med tilrettelegging for aktørene. - Det er bare kjempemorsomt å være med på revyen. I fjor sto jeg på scenen selv, mens jeg i år bidrar bak scenen. Revyen er en fin arena for å treffe andre ansatte ved sykehuset og bidrar arbeidsmiljømessig i en stor organisasjon, sier Michelle Isabell Hokland (i midten). Hun jobber til daglig som kontorleder ved Barne og ungdomsklinikken. Her sammen med sykepleier Aasa B. Pahlberg (til høyre) og Åshild Aspenes (ikke UNN-ansatt). Foto: Jan Fredrik Frantzen

 • REGIONAL PASIENTSIKKERHETSKONFERANSE I: 64 UNN-ansatte var blant de rundt 300 deltakerne på den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017 i Bodø. Lærerike dager 15. og 16. februar. Her lege Pernille Haraldsen fra UNN Narvik (til venstre) og pasientsikkerhstkoordinator Tonje Drecker. Foto: Mette Fredheim

 • REGIONAL PASIENTSIKKERHETSKONFERANSE II: Flere UNN-deltakere i Bodø. Fra venstre: Overlege Tove Nystad i Barne- og ungdomsklinikken, klinikksjef Elin Gullhav ved Barne- og ungdomsklinikken og rådgiver Finn Morten Helland ved Barne- og ungdomsklinikken. Foto: Mette Fredheim

 • UTDANNINGSMESSA 2017 I: 9. og 10. februar ble utdanningsmessa "Ta Utdanning" avviklet i Tromsøhallen. UNN var selvfølgelig til stede for å profilere yrker og utdanningsmuligheter i helsevesenet. Her representert med Regine Torsvik (til venstre) og Nine Synnøve Sæther fra Laboratoriemedisin.

 • Det ble veldig god stemning da UNN-q-lele-deltakerne ved UNN i Narvik besøket kolleger ved UNN i Tromsø lørdag 10. juni 2017. Her fra spilling inne på en av totalt ni avdelinger. Foto: Harald Harnang

 • UTDANNINGSMESSA II: Det var stor interesse for UNN sin stand under utdanningsmessa "Ta Utdanning" i Tromsøhallen. Foto: Kirsti Altmann

 • UNN-ansatte satte pris på godværet sist uke. De erstattet innendørs styrketrening for pasienter tilknyttet Medikamentfritt behandlingstilbud i Psykisk helse- og rusklinikken med en fjelltur. Her er sosionom Cicilie og sykepleier Ann Heidi på vei opp til Fjellheisplatået via sherpatrappa i Tromsdalen. Både pasienter og personale kosa seg :-) Foto: Marianne Madsen Viberg, fysioterapeut ved Medikamentfritt behandlingstilbud, fredag 30. juni 2017.

 • UTDANNINGSMESSA III: Også ambulanseavdelingen var til stede for å profilere seg under utdanningsmessa "Ta Utdanning" i Tromsøhallen februar 2017. Foto: Kirsti Altmann

 • SOSIALE FAGDAGER: I fjor høst hadde Fysioterapiseksjonen fagdager på Senja. En flott tur med godt faglig og sosialt innhold. Dyktige kolleger foreleste om tema som ME, akutt slagbehandling og fysioterapi ved ECMO-behandling, og gruppearbeid løftet kunnskap om medisinsk koding. Vi bodde i Kråkeslottet i Bøvær med selvhushold, noe som bidro til godt samarbeid og lagbygging. En topp tur med topp gjeng! Foto: Kim Reier Nielsen Martinsen