Pingvin­bloggen

Universitetssykehuset Nord-Norge vil gjennom Pingvinbloggen tilrettelegge for meninger og ytringer fra skribenter som har noe å meddele Pingvinavisas lesere. Vi oppfordrer spesielt medarbeidere i UNN til å bruke Pingvinbloggen for å dele faglige saker, men også tema fra hverdagen i sykehusene våre. Vi vil også publisere relevante blogg innlegg fra andre publikasjoner med godkjennelse fra blogger.

Vi ønsker en fri og åpen debatt, men ber samtidig om at alle som vil kommentere blogg innlegg, utviser god folkeskikk.
Ved spørsmål eller kommentarer til blogg innlegg, send en e-post til pingvinen@unn.no

Cathrin Carlyle, leder av UNNs brukerutvalg og Einar Bugge, konstituert Kvalitets- og utviklingssjef, UNN

Det er resultatene for pasienten som teller!

”For å skape pasientens helsetjeneste må vi møte utfordringene på en annen måte enn før”, innledet Helse- og omsorgsminister Bent Høie sin sykehustale med ved inngangen til 2015. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er vi godt i gang med å jobbe annerledes og vi er aller mest opptatt av å levere tjenester som gir gode resultater for pasientene. Fordi det er resultatene for pasienten som teller!

Les mer
Kommunikasjonssjef Universitetssykehuset Nord-Norge

En stille helserevolusjon

Revolusjon er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.  Endringsprosessen på tampen av 2015 handlet om at pasienter fikk mer innflytelse i kontakten med helsevesenet gjennom innsikt i egen pasientjournal, samt bedre muligheter for å medvirke i medisinske beslutninger gjennom tilrettelagte, elektroniske verktøy.

Les mer
Kommunikasjonssjef Universitetssykehuset Nord-Norge

«Hvordan være en lyttende kollega som stiller opp for andre når det er noe som butter imot?»

– Hei, har du et par minutter? Du nøler litt og kjenner et lite sug i magen. Et par minutter blir fort til ganske mange flere. Du har egentlig hodet fylt med egne gjøremål. Noen venter på at du skal bli ferdig med en oppgave.  Og du ønsker samtidig å være en god kollega eller leder. Hva gjør du?

Les mer
Administrerende direktør

Åpenhet og engasjement

Den nye digitale Pingvinavisa skal videreføre en lang tradisjon i UNN. Det handler om å fortelle gode historier, presentere resultater, løfte frem kvalitetsarbeid, forskningsnyheter og utviklingsprosjekter som skaper stolthet og engasjement blant medarbeidere, ansatte og tillitsvalgte i UNN.

Les mer