Pingvin­bloggen

Universitetssykehuset Nord-Norge vil gjennom Pingvinbloggen tilrettelegge for meninger og ytringer fra skribenter som har noe å meddele Pingvinavisas lesere. Vi oppfordrer spesielt medarbeidere i UNN til å bruke Pingvinbloggen for å dele faglige saker, men også tema fra hverdagen i sykehusene våre. Vi vil også publisere relevante blogg innlegg fra andre publikasjoner med godkjennelse fra blogger.

Vi ønsker en fri og åpen debatt, men ber samtidig om at alle som vil kommentere blogg innlegg, utviser god folkeskikk.
Ved spørsmål eller kommentarer til blogg innlegg, send en e-post til pingvinen@unn.no

Uttalelse om nybygg for rus og psykisk helse

Onsdag 19.mai skal styret i UNN velge tomt til nytt klinikkbygg for psykisk helsevern og rusbehandling. Det første alternativet vil innebære at man får et langstrakt bygg på Åsgårdtomta. Alternativ to er et kompakt bygg i Breivika. Det siste alternativet er en blanding av disse alternativene der en mulig splittelse av psykisk helse- og rusklinikken vil være et scenario.
Les mer
overlege, Barne- og ungdomsklinikken i UNN

De som er mest innafor, holdes utafor

Helsenorge har fortsatt ingen løsning for digitalt innfødte. Ungdommer har stor digital kompetanse og klare behov, men ingen tilgang. Hvorfor har ikke barn og ungdom også digitale spesialisthelsetjenester?
Les mer
Lege og førsteamanuensis UNN/UiT

Diabetes ute av kontroll

Alle med diabetes type 1 anbefales minst en årlig kontroll i spesialisthelsetjenesten, men bare omkring 60 prosent sier de har vært hos spesialist det siste året. Hva er det som skjer – eller ikke skjer?
Les mer
Erfaringskonsulent, Psykisk helse- og rusklinikken i UNN

Den tiende høsten som erfaringskonsulent

Selv om jeg har hatt fri noen uker i sommer, så har jeg innimellom tenkt på hvor psykisk helse- og rusfeltet er på vei. Innenfor rus skjer det nå spennende ting, - helse fremfor straff. Det er en hel dreining på gang. I psykisk helsefeltet skjer det også noe, - som drar i ulike retninger.
Les mer
Anestesisykepleier

Lyden av fri luftvei

Dette er historien om en nervøs Tigergutt som skal sove. Men også en historie om klinisk blikk, om å jobbe sammen i team, om gode kolleger og om å se pasienten. En historien om en innledning til narkose.
Les mer
Else-Marie Molund.
Psykologspesialist

Medikamentfri psykisk helsehjelp: "Rusavhengighet og psykiske lidelser kommer sannsynligvis aldri til å bli så enkel å behandle som at vi stiller en diagnose, tar noen bilder, gir noen medikamenter og så blir personen frisk".

I deler av fagmiljøene i psykisk helsearbeid har det den senere tid vært en del debatt om etableringen av legemiddelfrie døgnenheter i psykisk helsevern. Fra brukersiden har tiltaket vært jobbet frem over flere år. Ønsket om medikamentfrie alternativer er et uttrykk for mange utfordringer i fagfeltet.
Les mer
Rådgiver Medisinsk klinikk UNN

Ny blogg: - Jeg tror Bjarne Håkon Hanssen oppriktig ønsket å bidra til større dialog mellom forvaltningsnivåene innenfor helse, initiativ ble tatt for å sikre at tid og oppmerksomhet ble rettet mot pasienten. Hvor glad ville han være for et besøk i ”samhandlingsrommet 2016”

Du kjenner igjen marerittet; du suser av gårde på et tog, og innser at du definitivt skulle steget av på forrige stasjon. Farten øker, og det gjør din frustrasjon også..
Les mer
Cathrin Carlyle, leder av UNNs brukerutvalg og Einar Bugge, konstituert Kvalitets- og utviklingssjef, UNN

Ny blogg: "Den nordnorske befolkningen kan være trygg på at UNNs over 6.000 engasjerte, dyktige og hardt arbeidende medarbeidere gjør en stor innsats og et systematisk arbeid for stadig å forbedre behandlingskvalitet og pasientsikkerhet".

”For å skape pasientens helsetjeneste må vi møte utfordringene på en annen måte enn før”, innledet Helse- og omsorgsminister Bent Høie sin sykehustale med ved inngangen til 2015. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er vi godt i gang med å jobbe annerledes og vi er aller mest opptatt av å levere tjenester som gir gode resultater for pasientene. Fordi det er resultatene for pasienten som teller!
Les mer
Vernepleier Tromsø kommune

Ny blogg: "Å bygge bro mellom seg selv og pasient/pårørende skaper stor stolthet og trygghet. Å ikke oppleve anerkjennelse og aksept som profesjonell yrkesutøver i ettertid er en stor motpol til dette".

Alle går igjennom ulike praksiser og opplevelser som student og elev. Men hvor mange av oss føler at man hadde noe igjen for det etterpå? Trigger det lysten til å bli i helsevesenet i mange år framover? Har veiledere og kolleger der ute gjort jobben sin godt nok om en student eller lærling mister gløden og faller av lasset?
Les mer
Hilde
Kommunikasjonssjef Universitetssykehuset Nord-Norge

Blogg: "I løpet av 2015 foregikk det en stille, digital helserevolusjon som støtter opp om myndighetenes klare mål om å skape pasientens helsevesen".

Revolusjon er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.  Endringsprosessen på tampen av 2015 handlet om at pasienter fikk mer innflytelse i kontakten med helsevesenet gjennom innsikt i egen pasientjournal, samt bedre muligheter for å medvirke i medisinske beslutninger gjennom tilrettelagte, elektroniske verktøy.
Les mer
Else-Marie Molund.
Psykologspesialist

Ny blogg: "For å gi best mulig helsehjelp trenger vi så mange perspektiver som mulig. Særlig trenger vi perspektivene til de vi skal gi helsehjelp til."

De fleste av oss som jobber i UNN HF kjenner noen, eller har selv vært pasient i UNN HF. Så også jeg. De erfaringene jeg gjør som pårørende er klart verdifull i rollen min som helsepersonell. For meg er det ingen tvil at pasientperspektivene trengs om vi skal få god kvalitet på helsehjelpen vi gir.
Les mer
Else-Marie Molund.
Psykologspesialist

En historie om psykisk helsehjelp: - Er det symptomene, eller er det årsakene til symptomene, som trenger behandling?

Å få hjelpe mennesker med psykiske lidelser er utrolig fint. Noen ganger hjelper jeg til bedring, noen ganger er målsettingen å holde psykiske symptomer stabil, og noen ganger følger jeg nedturene som kommer og forsøker å gjøre de kortest og grunnest mulig. Jeg skal fortelle en historie fra da jeg arbeidet på voksenpsykiatrisk poliklinikk.
Les mer
Hilde
Kommunikasjonssjef Universitetssykehuset Nord-Norge

«Hvordan være en lyttende kollega som stiller opp for andre når det er noe som butter imot?»

– Hei, har du et par minutter? Du nøler litt og kjenner et lite sug i magen. Et par minutter blir fort til ganske mange flere. Du har egentlig hodet fylt med egne gjøremål. Noen venter på at du skal bli ferdig med en oppgave.  Og du ønsker samtidig å være en god kollega eller leder. Hva gjør du?
Les mer