– Bra for hele sykehuset

Ved siden av at UNN allerede hadde innført Lean-metodikk i en del pasientforløp, mener Fag- og forskningssjef Einar Bugge at et tydelig ledelsesfokus er en viktig årsak til pakkeforløpenes suksess i UNN.

Han viser til at resultatene har blitt rapportert direkte til en egen overordnet koordineringsgruppe i sykehuset, ledet av viseadministrerende direktør, bestående av blant andre klinikksjefer og brukerrådslederen.

– Pakkeforløpene er utviklet sentralt i tett samarbeid med fagmiljøene. Det at de er faglig godt forankret har gjort dem enklere å ta i bruk for våre fagmiljøer, sier han.

Bugge påpeker at det ikke bare pasientene som opplever pakkeforløpene som en fordel, også for organisasjonen er det enklere å jobbe med pakkeforløp. De ansatte har klare rutiner de skal følge.

– Innføringen av pakkeforløp er helt klart positivt både for organisasjonen og de ansatte. Samtidig reduserer pakkeforløpene risikoen for at det gjøres feil underveis, eller at pasienter faller mellom to stoler og ikke får den oppfølgingen de skal ha.

Justert ressursbruk

Fag- og forskningssjefen sier at pakkeforløpene har avdekket en underkapasitet på enkelte områder. For eksempel har radiologi og patologi i noen grad fått tilført flere ressurser for å kunne ta unna pakkeforløpene til riktig tid.

– Så er det selvsagt en risiko for at dette fokuset på én gruppe, genererer økt ventetid for pasienter som står utenfor pakkeforløpene. Så langt har vi ingen klare indikatorer på at ventelistene har økt på andre områder, men vi har heller ikke gode verktøy til å overvåke dette på samme måte som vi overvåker pakkeforløpene. Dette er noe vi må ha fokus på i tiden som kommer, sier Einar Bugge.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.