I den allerede utgravde tomta bak disse herrene skal det nye PET-senteret bygges. I bakgrunnen foregår arbeidet med å rive den gamle A-fløya, som også skal bygges opp av Consto. Fra venstre: Bjørn Schøning, Consto (prosjektleder PET-senteret), UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, utbyggingssjef ved UNN Tor-Arne Hanssen, Ronny Bøckmann (avdelingsleder Consto), Håvard Johannessen (prosjektleder UNN, PET-senteret) og Roger Myklebust, Consto (prosjekteringsleder).

Bygge-hattrick i Breivika

I den allerede utgravde tomta bak disse herrene skal det nye PET-senteret bygges. I bakgrunnen foregår arbeidet med å rive den gamle A-fløya, som også skal bygges opp av Consto. Fra venstre: Bjørn Schøning, Consto (prosjektleder PET-senteret), UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, utbyggingssjef ved UNN Tor-Arne Hanssen, Ronny Bøckmann (avdelingsleder Consto), Håvard Johannessen (prosjektleder UNN, PET-senteret) og Roger Myklebust, Consto (prosjekteringsleder).

Først Pingvinhotellet. Så A-fløya. Nå er Consto AS også valgt som hovedentreprenør for byggingen av det nye diagnosesenteret (PET) i Breivika.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen (til venstre) signerer kontrakten som sikrer Consto avtalen om å bygge det nye PET-senteret i Breivika. Til høyre avdelingsleder for Consto i Troms og Finnmark, Ronny Bøckmann. Bak følger en fornøyd utbyggingssjef ved UNN, Tor-Arne Hanssen, med. Foto: Per-Christian Johansen
Arbeidet med Pingvinhotellet ble avsluttet i vår. Omtrent samtidig sikret Consto seg anbudet for den nye A-fløya. Der er arbeidet i full gang, og skal avsluttes tidlig i 2018. Innen høsten 2017 skal også PET-senteret stå ferdig.

Modernisering

I dag signerte UNN og Consto avtalen verdt drøyt 530 millioner kroner. Den sikrer entreprenøren anbudet på det nye regionale diagnosesenteret som skal gjennomføre omkring 2.500 radioaktive kreftundersøkelser i året.

– I løpet av fire og et halvt år, fra Pingvinhotellet ble påbegynt til PET-senteret og A-fløya står ferdig, har vi vært gjennom en storstilt modernisering. At Consto står bak alle prosjektene bidrar til trygghet i gjennomføringen for vår del, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Han får støtte av utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

– Vi er kjempefornøyd med samarbeidet med Consto. PET-senteret vil gi et stort løft for kreftdiagnostiseringen i Nord-Norge. At det også vil romme et forskningsmiljø i samarbeid med Universitetet, er unikt i Skandinavia. Tomta er allerede gravd ut, og Consto starter arbeidet 1. november, sier Tor-Arne Hanssen.

Viktige oppdrag

Byggingen vil foregå like over veien fra der Consto er i gang med å rive og bygge opp den nye A-fløya ved UNN Breivika. Likevel blir det ingen intern samkjøring.

– Det blir et eget team med egen prosjektledelse for PET-senteret. Her vil i snitt rundt 50 personer være involvert daglig, sier Ronny Bøckmann, avdelingsleder for Consto i Troms og Finnmark.

For selskapet, som nå har etablert seg med rundt 500 ansatte i hele Norge, betyr byggingen av A-fløya og PET-senteret kontrakter for drøyt 900 mill kroner eks mva. Totale byggekostnader for prosjektene er i overkant av 2 milliarder.

– Vi må selvfølgelig få takke UNN for tilliten de har vist oss ved disse prosjektene. Så store offentlige oppgaver sikrer Consto som selskap trygghet og stabilitet de neste årene, legger Bøckmann til.

For å lande avtalen har UNN endret litt på de opprinnelig prosjektskissene for PET-senteret, blant annet den visuelle fasaden.

– Men det vil fortsatt bli et flott og moderne bygg, sier Constos Bjørn Schøning, prosjektleder for PET-senteret.

 

Fakta PET-senteret:

* I 2017 vil pasienter i Nord-Norge få sitt eget PET-senter for avansert diagnostikk av kreft.

* Teknologien gir bedre diagnostikk ved flere kreftformer og kan også brukes ved diagnostisering av sykdom i sentralnervesystemet og hjerte-karsystemet.

* UNN startet med PET-diagnostikk i 2010 i midlertidige lokaler i Breivika. Det fremtidige PET-senteret vil øke antall undersøkelser fra 500 pr. år i dag, til 2.500. Dette skal dekke behovet for kreftdiagnostikk i Nord-Norge.

* Senteret vil også inneholde forskningsarealer for UiT, Norges arktiske universitet og produksjonslokaler for Sykehusapotek Nord HF sin virksomhet i Tromsø. Lokalene er også tilrettelagt for forskning undervisning i UNN.

* PET-senteret har en arealramme på 4. 212 kvadratmeter.

* Kostnadsramme på 536 millioner kroner.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.