40.000 kvadrat til 2,2 milliarder

Nytt pasienthotell, ny A-fløy, midlertidige modulbygg, samt et flunke nytt PET-senter. Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen er inne i en omfattende periode.

Tor-Arne Hanssen
Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen har hektiske tider. Sist uke kunne han konstatere at første etasje av modulbygget C00 er på plass på sørsiden av UNN. Foto: Per-Christian Johansen
For øyeblikket pågår det hektisk aktivitet på UNNs område i Breivika. Og mer vil det bli. Midlertidige modulbygg er nå under oppføring, og skal stå klar til bruk i løpet av vinteren. De skal erstatte lokalene i den nåværende A2-fløya som skal totalrenoveres og utvides med A3 frem mot 2018.

Innenfor vestibylen på A6 er modulbygg A00 på plass i tre etasjer. Her skal leger fra A2-fløya ha sine kontorer og det blir lokaler for prøvetaking for pasienter. I tillegg skal UiT inn med en liten forskningslab.

Operasjonssaler

På sørsiden av UNN, utenfor nåværende C0, etableres C00. I overkant av 150 moduler skal på plass over tre etasjer. Den første etasjen ble ferdigstilt sist uke, og innen utgangen av februar skal hele bygget være ferdig etablert.

Her blir det dagkirurgi i til sammen fem operasjonsstuer, samt oppvåkning. I tillegg blir det poliklinikker for Hjerte- og lungeklinikken, samt K3K-klinikken. I en av etasjene blir det også laboratoriumsaktivitet.

De første operasjonene skal etter planen gjennomføres fra 27. april, og det bygges en egen kulvert med gjennomgang fra C-blokka slik at pasienter og ansatte kan gå tørrskodd til C00. I tillegg blir det vanlig inngang fra nedsiden på det nye modulbygget

– Den minste riggen har vi leid i tre år. Den største, C00, har vi kjøpt. Men begge er tenkt å være midlertidige bygg, så C00 regner vi med å selge når den nye A-fløya er ferdigstilt, sier utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

A-fløya

Den nåværende A2-fløya tømmes fortløpende, og skal være helt tom ved utgangen av april. Så snart anbudet for den nye A-fløya er avgjort i løpet av denne måneden, vil detaljene for renovering og utbygging avklares. – Fremdriftsplanen må lages i samarbeid med entreprenøren. Men vi regner med å være i gang utpå vårparten. I februar 2018 skal arbeidet være ferdigstilt, sier byggesjefen.

Oppi alt dette skal det nye Pingvinhotellet klargjøres og stå klar til prøvedrift i juni. På toppen skal det nye PET-senteret (avansert røntgen) ut på anbud. Gravearbeidene i tomta for PET-senteret starter til våren slik at alt står klart tidlig i 2017.

Totalt skal det brukes 2,2 milliarder kroner på byggeprosjektene. De to midlertidige modulbyggene koster alene 100 millioner å etablere.

– I løpet av våren vil det bli mye aktivitet og store endringer rundt den nåværende A2-fløya og på oversiden av veien ved hovedinngangen. Riggområde for både A-fløya og PET-senter skal etableres og arbeid påbegynnes. Dette vil medføre endringer med tanke på både adkomst og parkering ved hovedinngangen og på oversiden av sykehuset, sier Tor-Arne Hanssen, som i tillegg skal følge opp restaureringen av bygg 7 på Åsgård i løpet av 2015.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.