Nyheter fra Pingvinavisa

Den tiende høsten som erfaringskonsulent

Den tiende høsten som erfaringskonsulent

Selv om jeg har hatt fri noen uker i sommer, så har jeg innimellom tenkt på hvor psykisk helse- og rusfeltet er på vei. Innenfor rus skjer det nå spennende ting, - helse fremfor straff. Det er en hel dreining på gang. I psykisk helsefeltet skjer det også noe, - som drar i ulike retninger. Men én ting jeg tenker er felles for disse, som egentlig er ett felt, er: Hvorfor er det fortsatt så mange som ikke får den hjelpen de trenger når de ber om den?

Astrid Weber

Astrid Weber

– En trygghet for pasientene

– En trygghet for pasientene

I nesten fem år har medisinsk genetisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø jobba knallhardt for å bli akkreditert. I sommer kom diplomet som beviser at gentester som tas av pasienter behandles på den aller tryggeste måte.

Første oppgave: Ny vestibyle i Breivika

Første oppgave: Ny vestibyle i Breivika

Se flere nyheter på pingvinavisa.no (549)