Nyheter fra Pingvinavisa

Nytt webverktøy hjelper utsatt pasientgruppe

Nytt webverktøy hjelper utsatt pasientgruppe

Et nytt verktøy innen psykisk helse, spesielt virkningsfullt på unge i en fastlåst situasjon, er nå tilgjengelig på nett. Det sørger et samarbeid mellom Ungdomspsykiatrisk seksjon og Helsekompetanse ved UNN for gjennom en nyutviklet veileder om den terapeutiske metoden KYR (Komplementær ytre regulering).

Prøverørstrillingen som nå hjelper andre med befruktning

Prøverørstrillingen som nå hjelper andre med befruktning

I 1989 så Birgitte dagens lys i en trillingfødsel etter assistert befruktning ved gamle RiTø. Nå bistår hun andre med å bli foreldre, som bioingeniør ved fertilitetspoliklinikken UNN Tromsø.

Forskningsmål: Forebygge sykdom blant ansatte i lakseindustri

Forskningsmål: Forebygge sykdom blant ansatte i lakseindustri

En av Norges viktigste næringer, oppdrettsnæringen, er arena når Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge leder et nytt nasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å forebygge astma- og allergiplager blant de som slakter og videreforedler laks og ørret.

Rykket ut til dødelig meslingepidemi

Rykket ut til dødelig meslingepidemi

Mens resten av oss feiret jul og nyttår, sto disse tre UNN-ansatte midt i en meslingepidemi på Samoa. Her måtte de håndtere at flere barn og babyer døde i sengene rundt dem, hver eneste dag.

Se flere nyheter på pingvinavisa.no (758)