Her er kurspionerene i UNN når det gjelder nettbaserte lærings- og mestringskurs. Fra venstre: Enhetsleder Eva Grønning og ergoterapeutene Solveig Mørk, Torfinn Jensen og Tommy Hågensen. Psykolog Maylinn Davidsen, vernepleier Monika Øksnes og ergoterapeut Anne-Guri Andreassen har også deltatt i arbeidet med å utvikle avdelingens LMS-tilbud over nett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Da koronaen kom ble video løsningen

Her er kurspionerene i UNN når det gjelder nettbaserte lærings- og mestringskurs. Fra venstre: Enhetsleder Eva Grønning og ergoterapeutene Solveig Mørk, Torfinn Jensen og Tommy Hågensen. Psykolog Maylinn Davidsen, vernepleier Monika Øksnes og ergoterapeut Anne-Guri Andreassen har også deltatt i arbeidet med å utvikle avdelingens LMS-tilbud over nett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

På rekordtid i vår klarte denne gjengen å flytte sine lærings- og mestringskurs fra fysiske samlinger og over på videokonferanse. Nå ser de muligheter for å kunne hjelpe enda flere pasienter og pårørende via teknologiske løsninger.

Enhet for fysikalsk medisinsk poliklinikk og Ambulant rehabiliteringsteam har holdt tre ulike pilotkurs på nett, og gjengen bak kan nå oppsummere erfaringer som foreløpig er av det sjeldne slaget her til lands. Få andre, verken i Helse Nord eller resten av landet, har klart å flytte sine lærings- og mestringskurs over til nettundervisning så raskt.

Nettkursene er utført i tett samarbeid med Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.

Ergoterapeut Tommy Hågensen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

‒ Vi ser absolutt en mulighet for å kunne utvide tilbudet vårt slik at vi når flere, samtidig som vi ser hvilke deler av kursene som krever muligheten til å fysisk sitte i samme rom. Spesielt er det vanskeligere med erfaringsutveksling pasientene imellom når de bare snakker med et skjermbilde, forteller ergoterapeut Tommy Hågensen.

Viktig supplement for pasienter

Det å møte andre i samme situasjon, lære om diagnosen, kunne diskutere utfordringer og finne energi til mestring av hverdagen, er hovedmålet til lærings- og mestringskursene. Samlet i et møterom er det en annen dynamikk, og hver deltager kjenner mer på utfordringen om å bidra aktivt.

Det meste blir annerledes når man sitter hjemme foran en skjerm. Da er det lettere å ramle ut, i dobbel forstand. Både i form av ustabilt internett, men også fordi det er vanskelig å se kroppsspråk og føle på hvordan resten av gruppa som deltar, reagerer på det du forteller.

Ergoterapeuten jobber ved fysikalsk medisinsk poliklinikk, og kursene de har holdt er for pasienter med diagnosen CFS-ME. Pasienter med CFS-ME lider av kronisk utmattelsessyndrom og fatigue. Bare det å bryte daglige rutiner med for eksempel en reise, kan sette dem ut av spill i timer eller dager, og derfor kan nettkurs være et viktig supplement for denne gruppen.

‒ Vi har også erfart at vi skal dele kursene på nett opp i flere økter. Vi forsøkte først to dager sammenhengende, med 2,5 timer undervisning hver dag. Det ble veldig intenst og krevende. Videre vil vi kjøre nettsamlingene en dag hver uke over tre uker. Ofte blir disse pasientene dårlige av å måtte konsentrere seg intenst over en periode, og må legge inn hvile påfølgende dag for ikke å bli enda dårligere, forklarer Hågensen.

Rekordholder

Den andre gruppen som har fått teste LMS-kurs via video, er pasienter med lettere kognitive vansker som for eksempel hukommelses-/konsentrasjonsvansker, som følge av ervervet hjerneskade.

‒ Vi klarte å gjennomføre LMS-kurset «Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade» ‒ et kurs for både pasienter og pårørende ‒ på opprinnelig dato for når det fysiske kurset skulle vært holdt, forteller Solveig Mørk, som er ergoterapeut i Ambulant rehabiliteringsteam (ART).

Solveig Mørk er ergoterapeut i ambulant rehabiliteringsteam. Bak sitter Torfinn Jensen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Det er en uoffisiell norgesrekord. Utfordringen om å forsøke å tilpasse oppfølgingskurset til nettundervisning kom like før påske, og like etter påskeferien var de først ut på LMS med Skype-basert kurs. Å klare det var en liten bragd, siden verken webverktøy eller kursinnhold i utgangspunktet var tilpasset nettbasert læring.

‒ Vi måtte legge om og ikke minst fjerne en god del av innholdet. Det var noen hektiske dager der, men vi fikk gode tilbakemeldinger på denne piloten, sier Mørk.

ART har noen erfaringer med videokonferanse til bruk i behandling når de skal snakke med pasienten en til en. Men det å arrangere kurs, er å spille i en helt annen liga.

‒ Det er en utfordring å få til god kommunikasjon mellom deltakerne. Vi hadde et fortrinn siden dette var et oppfølgingskurs og gruppen hadde møtt hverandre på LMS tidligere. Kanskje er det likevel LMS-kurs som er veldig informasjonsbasert, der du i all hovedsak lytter til foredrag som egner seg best for grupper over nett, mener hun.

Mørk håper også at det å kunne delta via nett og slippe reisevei, kan gjøre det enklere å få flere i pasient- og pårørendegruppen til å delta på kurs.

LES OGSÅ: Vellykket grep med telefonkonsultasjoner

God kanal for pårørende

‒ I pårørendekursene for personer med lette til moderate kognitive vansker er erfaringsdeling viktig, men det gikk over vår forventning. Deltakerne var veldig «på» og villige til å ta ordet. Trolig fremstår også videokurs som enklere for pårørende å delta på, kontra å måtte ta fri fra jobb og kanskje reise langt på en samling, sier ergoterapeut Torfinn Jensen.

Utfordringene ligger i å få til gruppedynamikk og holde seg til tema om å håndtere hverdagen som pårørende.

‒ Blant de erfaringene samtlige har gjort, er hvor viktig det er med forberedelser for at de som deltar skal få en trygghet til verktøyet de skal bruke. Terapeutene gjorde derfor innkalling og prøveoppkobling selv. I tillegg har vi hatt en egen «support-telefon» det gikk an å ringe til om deltakerne mistet forbindelsen underveis, forklarer enhetsleder Eva Grønning.

Enhetsleder Eva Grønning ved fysikalsk medisinsk poliklinikk. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Hun er svært fornøyd med at de har klart å opprettholde et LMS-tilbud til svært sårbare pasientgrupper.

‒ Det har vært gjort en betydelig innsats for å nå ut til pasienter i en vanskelig periode. Om andre står i startgropa i slike prosjekt, er vi tilgjengelig for henvendelser angående de erfaringene vi har gjort. Vi ser fram til å fortsette å videreutvikle og optimalisere våre tilbud. For eksempel var UNN sin videokonferanseløsning via Skype, ikke god nok til dette formålet, sier Grønning.

Utvikler nye verktøy

Rådgiver Marianne Elgåen Kirkbakk ved Lærings- og mestringssenteret ved UNN bekrefter at koronapandemien har ført til en økt etterspørsel etter nettbaserte kurs, og forteller at de nå jobber med å få på plass bedre tilpassede webverktøy for gruppebaserte kurs.

Det handler for eksempel om at flere skjermbilder skal kunne være synlig samtidig, og at deltakerne kan gå sammen i grupper og diskutere oppgaver seg imellom underveis i kurset.

Helsekompetanse, Helsetjenesteutvikling og LMS samarbeider nå med å lage en «Startpakke» for gjennomføring av kurs/grupper med bruk av IKT-verktøy. Den første opplæringen til de som vil utvikle nettkurs vil skje i slutten av september.

‒ Vi har fått meldt inn ønske om å kjøre pilotkurs fra ulike klinikker, og ved siden av kursene til Poliklinikken og ART, har vi så langt i år kjørt kurs for pasienter med sykelig overvekt, og til foreldre som har barn med ADHD/ADD over nett, forteller Kirkbakk.

Nesten som fjoråret

Allerede i høst er det planlagt nye nettkurs for pasienter med CFS-ME, i tillegg til kurs med fysisk oppmøte. Til sammen blir det 11 kurs i 2020, hvor fire blir på nett. Dette er bare to færre enn i 2019 da de holdt 13 LMS-kurs.

‒ Vi har ganske lange ventelister for denne diagnosen, så for vår del har det vært viktig å holde i gang kursvirksomheten, påpeker Hågensen.

For pasient og pårørende som skal delta på nettkurs er det noen få viktige regler som gjelder: Sitt i et rom hvor du er alene og ingen andre kan høre eller se det som skjer på skjermen. Dette av hensyn til at opplysningene som deles mellom kursdeltakerne er taushetsbelagte. I tillegg er det ikke lov å gjøre lydopptak eller ta skjermbilder av videokonferansen underveis.

LES MER om Lærings- og mestringssentrene ved UNN TromsøUNN HarstadUNN Narvik

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.