Daglig oppdatering bevisstgjør de ansatte

Gina Øyen og Gry Luneborg synes pasientsikkerhet er så viktig at de nå skaffer seg ekstra inspirasjon gjennom et Nordisk utviklingsprogram.

Gry Luneborg (til venstre) og Gina Øyen ved kvalitetstavla som de daglig benytter ved sengepostavdelingen ved UNN Narvik. Målet er måltall på 50, da får de kake fra sjefen. Luneborg har jobbet ved sykehuset i 28 år, de 14 siste som sykepleier. Øyen var ferdigutdannet for tre år siden. Foto: Per-Christian Johansen
Gry Luneborg (til venstre) og Gina Øyen ved kvalitetstavla som de daglig benytter ved sengepostavdelingen ved UNN Narvik. Målet er måltall på 50, da får de kake fra sjefen. Luneborg har jobbet ved sykehuset i 28 år, de 14 siste som sykepleier. Øyen var ferdigutdannet for tre år siden. Foto: Per-Christian Johansen
Ved UNN Narvik har de to fagutviklingssykepleierne gått i spissen for arbeidet med pasientsikkerheten. Ved sengeposten står de ansvarlig for oppfølgingen, og har blant annet etablert et spennende tiltak med daglig oppdatering av en kvalitetstavle.

Der noteres det for øyeblikket status fra dag til dag med tanke på tre sentrale fokusområder: Antall dager siden sist registrerte urinveisinfeksjon – antall dager siden siste fallskade – og antall dager siden siste trykksår.

Motivasjonstavle

– Tavla brukes som en motivasjon i arbeidet. Her samles vi hver dag for oppdateringer. Ledelsen deltar også hver mandag. Målet er å nå 50 dager uten nye tilfeller innenfor de nevnte fokusområdene. Da er vi lovet kake av sjefen, smiler Gina Øyen og Gry Luneborg.

Og kake ble det – les mer på fremover.no!

Kvalitetstavla ble etablert som et nyttig verktøy på sengepostavdelingen i oktober.

– Alle team på avdelingen er representert på tavlemøtene. Det bevisstgjør arbeidet, og gjør også at vi kan være i forkant med forebygging. Møtene gir også et ekstra faglig fokus blant de ansatte, sier Øyen og Luneborg.

Videreutvikling

I høst startet begge på et utviklingsprogram knyttet til pasientsikkerhet, kalt Nordisk forbedringsagent. Der deltar også overlege Erlend Bugge fra akuttpost sør ved UNN Åsgård.

Utviklingsprogrammet går over ni måneder og inkluderer tre fysiske samlinger, fem telefonkonferanser, samt hjemmeoppgaver som leveres elektronisk for de drøyt 30 deltakerne.

– Deltakelsen gir ekstra impulser og inspirasjon til arbeidet her ved sykehuset. Noen av oppgavene vi får, bruker vi som prosjekter på avdelingen, forklarer Øyen og Luneborg.

Begge ble litt tilfeldig engasjert av pasientsikkerhetsarbeidet.

– Vi oppdaget info på UNNs intranett for rundt halvannet år siden. Det gjorde oss nysgjerrige, og litt senere dro vi på en nasjonal pasientsikkerhetskonferanse. Da viste det seg å være et spennende fokusområde som vi nå håper enda flere avdelinger – også her i Narvik – vil rette økt fokus på, sier Gina Øyen og Gry Luneborg.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.