KVAM prisen 2023 NEHR gruppebilde

Stolte prisvinnere kunne denne uka glede seg over at satsinga på arbeidsmiljø og kvalitet blir lagt merke til og belønnet. F.v. Bjørn Kvammen, Hanne Karen Aslaksen, Lill Johanne Johansen, Sølvi Røymo Skedsmo, Karoline Dreyer Kavli, Lilly Klaussen, Hanne Sætermo, Tarjei Robertsen, Monica Lian, Andreas Rosenberger, Ragnhild Hakkebo, Katrine Øien, Laila Strand Sivertsen, Ola Iversen og Mia Haugen. Foto: Solveig Jacobsen

Dedikert KVAM-arbeid kurerer gruff

KVAM prisen 2023 NEHR gruppebilde
Stolte prisvinnere kunne denne uka glede seg over at satsinga på arbeidsmiljø og kvalitet blir lagt merke til og belønnet. F.v. Bjørn Kvammen, Hanne Karen Aslaksen, Lill Johanne Johansen, Sølvi Røymo Skedsmo, Karoline Dreyer Kavli, Lilly Klaussen, Hanne Sætermo, Tarjei Robertsen, Monica Lian, Andreas Rosenberger, Ragnhild Hakkebo, Katrine Øien, Laila Strand Sivertsen, Ola Iversen og Mia Haugen. Foto: Solveig Jacobsen

Nevro-, hud og revmatologisk avdeling (NEHR) jobber systematisk og målrettet med kvalitet og arbeidsmiljø, selv om de er store og med mange fagområder. Derfor vant de – aldeles fortjent – årets KVAM-pris.

Prisen på 50 000 kroner deles hvert år ut til en avdeling eller enhet som har jobbet spesielt godt med arbeidsmiljø, kvalitet og pasientsikkerhet. En glad avdelingsleder Laila Strand Sivertsen tok sammen med kolleger imot prisdiplom og blomster på direktørens halvårlige møte i UNN Tromsø.

Tilbake på sengeposten er stemninga god, og Sivertsen får tid til en pust i bakken mellom to møter.

– Denne utmerkelsen betyr veldig mye for oss. Det er en fin anerkjennelse av jobben vi har gjort. Og så er det kjempegøy at de har fått med flere prosjekter i begrunnelsen. Det viser at vi jobber bredt og systematisk over hele linja, sier hun.

kvam prisen nehr bugge sivertsen 1
Prisen ble delt ut av viseadministrerende direktør Einar Bugge på allmøte i UNN Tromsø 13. desember. F.v. Einar Bugge, Linn Hofsøy Steffensen, Laila Strand Sivertsen, Mia Haugen og Katrine Øien. Foto: Per-Christian Johansen

Aktivt og helhetlig arbeid

Juryen fremhever at avdelinga har oppnådd fremragende resultater i enkeltprosjekter, men også et godt arbeidsmiljø og lavere sykefravær:

  • Aktivt og systematisk HMS-arbeid i hele avdelingen
  • Nytenkende utvikling og forankring av KVAM-hjulet
  • Simuleringstrening som bidrar til effektiv, trygg og god akuttbehandling av hjerneslag, og resultater i nasjonalt toppsjikt
  • Gode resultater innen prehospital diagnostikk og trombolysebehandling ved hjerneslag
  • Systematisk arbeidstidsplanlegging med positiv effekt på ventelister
  • Redusert sykefravær.

Hva er hemmeligheten?

Sentralt i NEHR-avdelingas vinneroppskrift står KVAM-hjulet – et enkelt årshjul som viser hvilke områder de skal jobbe med hver måned. Her tar de opp tema som er viktige for et godt arbeidsmiljø, god kvalitet og pasientsikkerhet. Det kan være psykososialt arbeidsmiljø, avvik, vold og trusler, ferie, rusfritt arbeidsmiljø med mer.

– Vi jobber med faktorer i arbeidsmiljøet eller pasientbehandlingen som ikke nødvendigvis fungerer dårlig, men som kan bli et problem. Det å ta opp ting i fredstid gjør at du er bedre rustet hvis det faktisk skjer noe, poengterer Laila.

NEHR er en stor avdeling med fire forskjellige fag og rundt 180 personer. Det krever godt samarbeid å få dem til å prestere godt sammen. Sivertsen forklarer:

– Vi er jo fire fagområder som egentlig ikke har så mye med hverandre å gjøre, men vi klarer likevel å drifte avdelinga sammen. Hver måned tar vi opp KVAM-hjulet i lederteamet, og diskuterer hvordan hver seksjon kan jobbe med månedens tema. Absolutt alle er involvert i dette arbeidet.

KVAM prisen 2023 NEHR Monica Lian og Laila Strand Sivertsen
Rådgiver Monica Lian (t.v.) og avdelingsleder Laila Strand Sivertsen. Foto: Solveig Jacobsen

Tydelig ledelse

– Arbeidsmiljø og kvalitet er jo noe alle skal jobbe med, men som ofte er vanskelig å prioritere i den hektiske hverdagen. Hvordan har dere fått det til?

– Mange av våre ledere er en slags «spillende trenere», som samtidig med lederjobben må jobbe mye klinisk med pasientbehandling. Da er det veldig lett å bli tatt av drifta, slik at man ikke får gjort noe annet. Men man må prioritere å være leder, sier Laila.

Rådgiver Monica Lian har vært sentral i KVAM-arbeidet i 10 år, og sier seg enig i vurderingen.

– Tidligere var avdelinga ledet på omgang av ulike avdelingsoverleger, som hadde mange faglige oppgaver. Vi har opplevd stor forbedring etter at vi fikk en dedikert avdelingsleder for fem år siden. Laila er litt streng, men vi er veldig fornøyde, smiler Monica.

Tydelige forventninger er en nøkkel, ifølge Laila.

– Vi har jobbet mye med å avklare forståelsen og forventningene til lederrollen. Jeg har en helt klar forventning om at mine ledere følger opp arbeidet med kvalitet og arbeidsmiljø. I starten var det kanskje ikke alle som prioriterte det, men nå er alle involvert. Alt følges opp, konstaterer hun.

– Premien er doblet siden i fjor, til 50 000 kroner. Hva skal dere bruke dem på?

– Ledere, tillitsvalgte og verneombud har allerede fått oppfordring om å tenke på akkurat det, så nå venter vi spent, sier Laila.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.