Driftsleder Gry Andersen overrakte blomster og serverte kake til de ansatte da medisinsk og kirurgisk sengepost ved UNN Narvik ble delt nylig. - Vi ser allerede en arbeidsglede og en stor vilje til å få dette tiltaket til å fungere godt, sier konstituert seksjonsleder Karin Samuelsen (foran til høyre). Foto: Fremover

Deling av sengepost – en lykkelig skilsmisse

Driftsleder Gry Andersen overrakte blomster og serverte kake til de ansatte da medisinsk og kirurgisk sengepost ved UNN Narvik ble delt nylig. - Vi ser allerede en arbeidsglede og en stor vilje til å få dette tiltaket til å fungere godt, sier konstituert seksjonsleder Karin Samuelsen (foran til høyre). Foto: Fremover

UNN Narvik har gått fra en stor sammenslått sengepost til én medisinsk og én kirurgisk. Og plutselig står sykepleierne i kø for å få jobbe her igjen.

I et styrevedtak for seks og et halvt år siden ble medisinsk og kirurgisk sengepost ved UNN Narvik slått sammen for å spare penger. Da tiltaket ble iverksatt opplevde sengeposten en stor kompetanseflukt blant sykepleiere, med påfølgende underbemanning.

Seksjonsleder Karin Samuelsen kan fortelle om flere “følgefeil” som gjorde oppgaven med å drive en stor og samlet sengepost både vanskelig og kostbar.

- Vi er veldig godt fornøyd med delingen tilbake til to sengeposter, fastslår sykepleierne Camilla Skavik Dahl (nærmest) og kollega Grete Eriksson. De jobber på medisinsk sengepost ved UNN Narvik. Foto: Per-Christian Johansen

– Resultatet ble at vi ikke klarte å spare inn noe, blant annet fordi vi fikk store utgifter på å hente inn vikarer da mange sykepleiere sa opp jobbene sine, forteller Samuelsen.

I tillegg har nye oppgaver og mer øyeblikkelig hjelp gjort driften mer og mer utfordrende.

– I sum ble det rett og slett for mye og for mye forskjellig under samme sengepost. Det gjorde det vanskelig å få system på ting, og spesielt sykepleierne opplevde et ekstremt stort fagspenn som de måtte forholde seg til, oppsummerer Samuelsen.

Den felles sengeposten hadde 35 senger og mellom 60 og 70 ansatte.

– Heller ikke fra ledersiden var vi rigget til å kunne ivareta en så stor samlet personalgruppe, mener Samuelsen.

Hun forteller at alt av ledere ved UNN Narvik har formidlet utfordringene med den store felles sengeposten i alle kanaler for å nå fram.

Vinterfeststemning

Derfor innledet UNN Narvik i år Vinterfestuka med en egen fest: En lykkelig skilsmisse! Fra og med mandag 18. mars ble den store sengeposten igjen splittet i to, til én medisinsk og én kirurgisk.

– Når man ser at ting ikke fungerer etter intensjonen, er det viktig å kunne endre kurs, sier konstituert klinikksjef Karl Ivar Lorentzen ved NOR-klinikken.

Både han og Samuelsen kan fortelle at endringen har medført en veldig positiv energi i hele sykehuset, og spesielt de nye sengepostene. UNN Narvik mener med dette grepet å få til bedre pasientforløp, i tillegg er sengepostene igjen populære arbeidsplasser. 33 relevante søkere meldte seg til sykepleierstillinger for den nye sengeposten for kirurgi/ortopedi.

– Når sykepleierne må være “poteter” så går det etter hvert en grense for hva de kan gape over. Mindre enheter og tydeligere grenser, gir et større eierskap og trivsel blant de ansatte, og ikke minst muligheten til å bli mer kompetent på det fagområdet du er satt til å dekke, sier Lorentzen.

Anne Marthe Foshaug Jenssen, leder ved kirurgisk avdeling ved UNN Narvik, bidro i forbindelse med snorklippingen da sengepostene ved UNN Narvik gikk fra én felles, til to separate. Foto: Merete Kristiansen

– Vi ser allerede en stabilitet, en arbeidsglede og en stor vilje til å få dette tiltaket til å fungere godt, supplerer Samuelsen.

Et av målene er å fortsatt ha god kontakt mellom personalgruppene på de ulike sengepostene.

Vil ha tydeligere funksjonsfordeling

Styret ved UNN har tillatt denne endringen under forutsetning av at kostnadene til drift ikke økes. Dette mener de to lederne skal være mulig å få til.

Det er en ny giv ved hele sykehuset, ja i hele Narvik. Nytt sykehus er under prosjektering, som gir mange nye muligheter til å tenke nytt og annerledes.

– For meg er det viktigste nå at hele UNN, hele helseforetaket, trekker i samme retning. At vi sammen kan utnytte synergier som er til beste for pasienten. Det som gjenstår å få på plass er tydeligere funksjonsfordeling og en tydeligere profil for de ulike lokasjonene. Vi må planlegge for framtida, ei framtid hvor UNN klarer å binde sine tre sykehus godt sammen. UNN Narvik kan være et komplett nisjesykehus. Det er ingen god pasientsikkerhet i at alle sykehusene skal gjøre alt. Vårt felles pasientgrunnlag er begrenset. Men vi kan fordele funksjoner hvor det enkelte sykehus skal være høykompetent på sine tildelte områder, mener Karl-Ivar Lorentzen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.