Lillan Haugen er den nye foretakstillitsvalgte for Yngre legers forening ved UNN. Foto: Jørn Resvoll

– Det ble for vanskelig å se på at ingen representerte oss

Lillan Haugen er den nye foretakstillitsvalgte for Yngre legers forening ved UNN. Foto: Jørn Resvoll

Lillan Haugen (37) er ny foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved UNN.

Fakta:

Yngre legers forening (Ylf) er en fagforening/yrkesforening for leger i utdanningsstilling, bl.a. leger i spesialisering (LIS, tidligere kalt assistentleger og turnusleger), stipendiater og andre leger i akademiske stillinger på lavere nivå.

Det er en av syv yrkesforeninger i Den norske legeforening. Med 9834 medlemmer (2018) er det den neste største foreningen tilsluttet Den norske legeforening.

Kilde: Wikipedia

Det siste halvannet året har Ylf stått uten foretakstillitsvalgt ved UNN. Nesten like lenge har Norsk overlegeforeningen mangla samme funksjon, noe Lillan Haugen mener har vært svært uheldig.

– I lang tid nå har ikke legene vært representert i de organer det er normalt at vi skal være. Slik det ser ut så langt har ikke dette skapt noen store utfordringer, men det kan komme til syne senere.

Spurt flere ganger

Med mange års erfaring fra tillitvalgtarbeid, følte Haugen til slutt at hun ikke lenger kunne se på at Ylf ikke hadde foretakstillitsvalgt. Hun ble spurt flere ganger om å ta på seg vervet, og til slutt sa hun ja.

– Jeg må innrømme at jeg følte en viss forpliktelse, i og med at jeg har drevet med tillitsarbeid lenge. Og da saken om en mulig sammenslåing med Finnmarkssykehuset kom på banen, ble det umulig å si nei. Dette er en sak som potensielt kan ha store konsekvenser for de yngre legene, så det er viktig at vi er med på prosessen.

Ved en eventuell sammenslåing er Haugen spesielt opptatt av at utdanning av leger ikke skal bli dårligere enn den er i dag. Funksjonsfordelinga innen flere fag gjør at mange LIS-leger allerede i dag må innom flere sykehus i UNN-systemet for å få den erfaringa som kreves. Ylf frykter dette kan bli enda mer krevende etter en sammenslåing.

– Det er viktig at vi høster erfaring fra tidligere sammenslåingsprosesser, for eksempel da Narvik og Harstad ble en del av UNN. Og jeg vil gjerne ha innspill fra mine legekolleger, også overlegene.

LES OGSÅ: Den nye UNN-direktøren har allerede etabler kontakt med Den norske legeforeningen

Ekstra mange oppgaver

Foreløpig har ikke overlegeforeningen fått på plass en egen foretakstillitsvalgt, noe som betyr at Haugen får ekstra mange oppgaver i tida som kommer. Hun vil være den eneste som skal uttale seg fra Legeforeningen lokalt, noe som kan være krevende.

– Overlegene har bedre kjennskap til tidligere prosesser, og kjenner foretaket bedre enn det jeg gjør, så jeg oppfordrer dem til å komme på banen. Det er viktig at også de har en egen foretakstillitsvalgt.

Haugen fikk sitt nye verv 11. februar, og er frikjøpt 50 prosent. Hun har allerede fått erfart hvor mye som må gjøres, men er fornøyd med dialogen med UNN-ledelsen så langt.

– Jeg har møtt den nye direktøren ved et par anledninger, og har fått et godt inntrykk. Jeg har ingen grunn til å frykte dårlig behandling på den måten andre foretakstillitsvalgte har gitt uttrykk for tidligere. Det er flere nye i UNN-ledelsen, og det virker som alle er interessert i å ha en konstruktiv dialog for å stake ut en ny kurs.

Lillan Haugen har tidligere bodd både i Finnmark og Nordland, men har tilbragt det meste av sitt voksne liv i Tromsø. For halvannet år siden endret hun spesialitet fra barne- og ungdomspsykatri til kirurgi, og jobber for tida i K3K-klinikken, der hun går vakter på gastrokirurgisk avdeling.

Fakta:

Yngre legers forening (Ylf) er en fagforening/yrkesforening for leger i utdanningsstilling, bl.a. leger i spesialisering (LIS, tidligere kalt assistentleger og turnusleger), stipendiater og andre leger i akademiske stillinger på lavere nivå.

Det er en av syv yrkesforeninger i Den norske legeforening. Med 9834 medlemmer (2018) er det den neste største foreningen tilsluttet Den norske legeforening.

Kilde: Wikipedia

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.