Utenfor det som en gang het Harstad sykehus ble flagg med UNN-logo heist. «Et symbol på en felles og enhetlig organisasjon,» sa noen. «Et symbol på Tromsø-imperialisme,» sa andre. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Da Harstad og Narvik ble en del av Sykehus-Tromsø

Utenfor det som en gang het Harstad sykehus ble flagg med UNN-logo heist. «Et symbol på en felles og enhetlig organisasjon,» sa noen. «Et symbol på Tromsø-imperialisme,» sa andre. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ikke alle ekteskap blir inngått som følge av dyp kjærlighet. Sammenslåingen av sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik har ikke fungert like bra for alle.

Fakta:

Begivenhet: Helseforetaket Hålogalandssykehuset besluttes nedlagt. Sykehusene i Harstad og Narvik blir en del av UNN, mens Stokmarknes blir en del av Nordlandssykehuset i Bodø.

– Nå avstandene blir store innenfor en organisasjon, er det slett ikke uvanlig at toppledelsen blir blind for suksesshistoriene ute i organisasjonen, mener Børge Ytterstad. Foto: Privat
Det store og vanlige problemet når en liten organisasjon blir «slukt» av en stor, er at suksesshistoriene ved den lille ofte blir oversett. Pensjonert professor Børge Ytterstad har et veldig konkret eksempel fra sykehuset i Harstad.

Glemt suksesshistorie

– Skaderegistreringen som vi drev med i Harstad fra 1985 var en enorm suksess. Ved å registrere alt av skader på pasienter som kom inn til sykehuset, gjorde vi oss i stand til å drive målrettet forebygging, både innenfor trafikkulykker, lårhalsbrudd og brannskader på barn. Brannskadene klarte vi jo nesten å eliminere, og ved hjelp av presis registrering kunne vi også være i stand til å identifisere risikofaktorer. Vi kunne gå i dialog med Statens vegvesen, og vi kunne gi anbefalinger om endringer i utsatte kryss eller rundkjøringer, forteller han.

– Og så?

– I de tre siste årene er dette arbeidet stoppet opp, og den ene stillingen denne registreringen krevde er inndratt – begrunnet med «omstilling». Jeg tror ikke dette er et resultat av at man ikke forstår viktigheten av godt forebyggingsarbeid, men jeg tror det er en ganske vanlig konsekvens av at ledelsen med makt til å ta beslutninger befinner seg langt unna de delene av organisasjonen som har enestående suksesshistorier, mener han.

Han er kritisk til tidspunktet, for dette skjer i en periode der de fleste byene i Nord-Norge har vedtatt «veipakker», der en felles ambisjon er at innbyggerne skal sykle mer.

– Sykling er fabelaktig for folkehelsa, men hvis vi som samfunn skal høste helsegevinsten av dette, er vi samtidig avhengig av å få redusert antall små og store ulykker blant syklistene. Politiet registrerte jo bare tre prosent av det vi gjorde, så behovet er stort for å kunne følge utviklingen, sier han.

Ressurslekkasje på hurtigbåten

– Er det ingenting positivt med å bli slått sammen med Tromsø?

– Jeg beklager fortsatt at det ikke var mulig å lykkes med Hålogalandssykehuset som eget helseforetak, sier Olav Helge Førde. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Jo, bevares! Det vil alltid være åpenbare fordeler ved å bli en del av et større faglig miljø, og det har vi fått etter sammenslåingen. Jeg har selv ingenting imot Tromsø eller UNN. Jeg tok utdannelsen min der, og har mange gode kolleger i Tromsø. Samtidig tror jeg at veldig mye verdifull tid de siste årene er tilbrakt på hurtigbåten mellom de to byene, så jeg er usikker på hvor stor den økonomiske gevinsten har vært.

– Hvorfor lyktes det ikke å videreføre Hålogalandssykehuset?

– Hålogalandssykehuset var et konkret eksempel på metaforen tidligere statsminister Per Borten brukte: Å lede en koalisjon er som å bære staur – de spriker i alle retninger. Reisevirksomheten var stor, fordi mange ledere hadde faglig ansvar for alle de tre sykehusene – og derfor måtte reise mye for å kunne drive oppfølging. Hålogalandssykehuset var ingen vellykket konstruksjon, mener han.

Mangel på vilje til å lykkes

Olav Helge Førde var den første styrelederen i Helse Nord, og beklager fortsatt at det ikke var mulig å etablere et eget helseforetak i Hålogalandsregionen.

– Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms et naturlig samarbeidsområde, og for meg er det åpenbart at vi burde hatt et egen helseforetak i det som er den sterkest befolkede regionen i Nord-Norge. Det var mange styreledere og mange direktører involvert, men ingen klarte å skape noe godt samarbeidsklima. Det var for få som ville dette nok, og dessverre var det for mange som aktivt motarbeidet at Hålogalandssykehuset skulle lykkes, sier han.

Knut Schrøder mener UNN ikke kunne håndtert sammenslåingen av Tromsø, Harstad og Narvik med en annen innstilling enn å prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Knut Schrøder var sykehusdirektør da UNN ble utvidet til også å omfatte Harstad og Narvik. Han bemerker at vanskelighetene til Hålogalandssykehuset ikke bare handlet om organisasjonen, men også om manglende vedlikehold over tid – som hadde gjort bygningsmassen, særlig i Narvik, fullstendig nedslitt.

– En fusjonsprosess er preget av sterke følelser, men fra UNNs side kunne vi ikke gå inn i dette med noe annet perspektiv enn å prøve å gjøre det beste ut av situasjonen, sier han.

Det ble støy i løpet av fusjonsprosessen, men alt er jo relativt, og UNN-fusjonen var ikke den eneste fusjonen som ble gjennomført på denne tiden. Narvik-baserte OVDS og Tromsø-baserte TFDS fusjonerte til det nye Hurtigruten ASA omtrent samtidig, og noen år tidligere hadde hele Norge kunnet følge tvangsekteskapet mellom Tromsø Sparebank og Sparebanken NORD, som ble til dagens SpareBank 1 Nord-Norge. Disse fusjonene involverte ikke på langt nær like mange medarbeidere som da de tre sykehusene ble slått sammen til én organisasjon, men støynivået der var enda høyere.

– I dette perspektivet må vi jo kunne si at sykehusfusjonen gikk nådig for seg. Det kan man si, uten at man bagatelliserer utfordringene eller følelsene som var knyttet til disse prosessene, sier Schrøder.

ÅRET 2006

Dette skjedde:

 • En meteor slår ned i Reisadalen i Nord-Troms; det største meteorittnedslaget i Norge i moderne tid.
 • Under et skandinavisk statsministermøte i Longyearbyen, besluttes det å bygge Svalbard globale frøhvelv.
 • Norge og Danmark oppnår enighet om grenselinja mellom Svalbard og Grønland.
 • Russland stanser all import av fersk norsk laks etter påstander om farlig høyt innhold av bly og kadmium.
 • Den islamistiske organisasjonen Hamas vinner valget til den palestinske nasjonalforsamlingen.
 • Siv Jensen overtar som formann i Frp, som i 28 år har vært ledet av Carl I. Hagen.
 • Saddam Hussein henrettes i et militærfengsel i Irak.
 • Montenegro erklæres som selvstendig stat.


Disse filmene så vi:

 • Casino Royale (James Bond)
 • Da Vinci-koden
 • The Departed
 • Mission: Impossible III
 • Pirates of the Carribbean: Dead Man’s Chest
 • The Queen


Disse platene kjøpte vi:

 • Lind, Nilsen, Fuentes, Holm: Hallelujah Live
 • Justin Timberlake: FutureSex/LoveSounds
 • Jamie Foxx: Unpredictable
 • Rascal Flatts: Me and My Gang

Dette var årets hits:

 • «Bad Day» (Daniel Powter)
 • «Temperature» (Sean Paul)
 • «You’re Beatiful» (James Blunt)
Fakta:

Begivenhet: Helseforetaket Hålogalandssykehuset besluttes nedlagt. Sykehusene i Harstad og Narvik blir en del av UNN, mens Stokmarknes blir en del av Nordlandssykehuset i Bodø.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.