Her gjennomfører overlege i gynekologi, Kim Roger Rydeng (til høyre), et nytt keisersnitt ved UNN Tromsø. For ham og kollegene er keisersnitt et rutineinngrep, som dog også kan være av stor hastegrad. Ved UNN Tromsø brukes det keisersnitt ved rundt 20 prosent av fødslene hvert år. Foto: Per-Christian Johansen

Det spesielle med fjorårets keisersnitt ved UNN var to sett med trillinger

Her gjennomfører overlege i gynekologi, Kim Roger Rydeng (til høyre), et nytt keisersnitt ved UNN Tromsø. For ham og kollegene er keisersnitt et rutineinngrep, som dog også kan være av stor hastegrad. Ved UNN Tromsø brukes det keisersnitt ved rundt 20 prosent av fødslene hvert år. Foto: Per-Christian Johansen

I 2018 ble det født 1.353 barn ved UNN Tromsø. Av disse ble nesten 300 forløst med keisersnitt, blant annet to trillingpar og 14 tvillingfødsler.

Så snart et barn er forløst med keisersnitt overtar jordmødrene den videre oppfølgingen. Her representert ved jordmor Merete Strand. Foto: Per-Christian Johansen
Kim Roger Rydeng er overlege i gynekologi, og synes det er like flott hver gang et barn blir forløst med keisersnitt. Foto: Per-Christian Johansen
Det er mange involverte i operasjonsteamet når et keisersnitt skal gjennomføres. Anestesileger og operasjonssykepleiere er blant disse. Foto: Per-Christian Johansen
Av risikohensyn gjennomføres alle trillingfødsler med keisersnitt. Ved UNN Tromsø hører imidlertid trillinger med til sjeldenheten. Totalt har det vært ti trillingfødsler ved UNN de 14 siste årene. Disse fordeler seg på årene 2005 (1), 2007 (1), 2008 (1), 2010 (3), 2012 (2), 2018 (2).

– Trillingfødsler er ikke vanlig, men i fjor hadde vi altså to av disse, bekrefter jordmor Inger Helene Langås.

Risikofødsel

– Når en gravid bærer frem trillinger, er det en ekstra stor risiko underveis i svangerskapet. En normal fødsel kan bli komplisert og er vanskelig å overvåke. Derfor benyttes alltid keisersnitt, forklarer seksjonsoverlege ved føde/barsel Åse Torunn Revholt Pettersen.

Fødende med trillinger får ekstra tett oppfølging gjennom svangerskapet. Dette skjer ved Kvinneklinikken UNN Tromsø for pasienter fra hele landsdelen. Forløsning av trillinger skjer oftest mellom uke 30 og 34 i svangerskapet, mens et normalt svangerskap beregnes til 40 uker og tre dager.

Ved trillingfødsel i uke 30-34 vil babyene i de fleste tilfellene være mellom 1.000 og 1.500 gram. Dette medfører også et opphold ved nyfødt intensiv ved UNN de første ukene etter forløsning.

– Keisersnitt ved flerlingfødsler gjøres med ordinært snitt, og varigheten skiller seg ikke spesielt fra et ordinært keisersnitt med ett barn involvert (ca 40-45 minutter). Barna tas ut i den rekkefølgen de ligger i livmoren, og merkes umiddelbart etter fødsel, forklarer Revholt Pettersen.

20 prosent med keisersnitt

Årlig gjennomføres det rundt 280 keisersnitt ved UNN Tromsø. Dette utgjør 20 prosent av alle fødsler.

– Det er et fåtall førstegangsfødende som ønsker eller anbefales keisersnitt, men det benyttes i noen tilfeller der fødselen går veldig langsomt eller ved andre komplikasjoner som medfører behov for akutt forløsning, sier Åse Torunn Revholt Pettersen.

Kim Roger Rydeng har vært overlege i gynekologi ved UNN siden 2016, og gjennomfører flere titalls keisersnitt årlig. Han var ikke involvert i fjorårets to trillingfødsler, men har forløst flere tvillingpar.

Bruk av keisersnitt ved tvillingfødsler skjer statistisk i mellom 40 og 50 prosent av tilfellene. I fjor ble 14 av 29 tvillingfødsler ved UNN Tromsø gjennomført med keisersnitt.

– Fin opplevelse hver gang

– Under utdanningen er keisersnitt et av de første inngrepene man lærer seg å gjøre selvstendig fordi det ofte blir benyttet i jobben som gynekolog. Det er svært relevant for vaktsituasjoner som krever rask forløsning. Bruk av keisersnitt blir jo debattert innimellom, og medfører noe økt risiko for den fødende både på kort og lang sikt. Blant annet økt risiko for større blødninger enn normalt, og også for infeksjoner. I hovedsak har man god tid til å gjøre de nødvendige forberedelsene før et keisersnitt, men i enkelte situasjoner kan det være kritisk med rask forløsning. Personlig synes jeg opplevelsen er like fin hver gang vi løfter ut et nytt barn, sier Kim Roger Rydeng.

Selve inngrepet ved keisersnitt gjøres i henhold til faste prosedyrer.

– Vi lager et snitt på rundt 10 centimeter, og må deretter gjennom flere vevslag av samme størrelse for å komme inn i buken. Dette er det ingen forskjell på ved flerlingfødsler. Men det kan være litt mer utfordrende å ta ut barna når det er snakk om flere. Etter at den første er tatt ut, får den neste bedre plass og kan snu på seg. Da må vi jobbe litt ekstra for å få barnet riktig ut, med hodet først, legger Rydeng til.

For en førstegangsfødende som benytter keisersnitt, kan det ved neste anledning være fullt mulig å gjennomføre en normal vaginal fødsel. Etter to keisersnitt, er hovedregelen å forløse senere svangerskap med planlagt keisersnitt. Dette av hensyn til tidligere inngrep som eksempelvis kan ha svekket livmorveggen.

Fødsler ved UNN Tromsø 2018:

  • Det født 1.353 barn på UNN Tromsø i fjor, 27 flere enn i 2017.
  • Av disse var 704 er gutter og 648 jenter.
  • Det var 29 par tvillinger (mot 32 i 2017) og 2 par trillinger.
  • Flest fødsler pr døgn var det 10. april (11).
  • Det ble født syv barn utenfor institusjon, såkalt transportfødsler eller ikke planlagte hjemmefødsler.
  • Fødestuen Midt-Troms (Finnsnes) hadde i fjor 72 fødsler og Sonjatun (Nordreisa) 17 fødsler.

Les også: Fint sommervær gir babyboom på våren

Flere av de siste årene har det vært svært hektisk på fødeavdelingen ved UNN Tromsø på våren. Det som en følge av fint sommervær året i forveien. I 2014 ble det eksempelvis født 42 babyer i løpet av én uke i april måned. - Det var travelt. Periodevis måtte vi prioritere å «slukke der det brant mest”, oppsummerte jordmor Antigune Abazi.

Les mer her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.