Dette er årets prisvinnere

Bjørn Skogen og Kim Mortensen ble onsdag tildelt henholdsvis forsknings- og utdanningsprisen ved UNN.

prisutdeling
Bjørn Skogen (til venstre) fikk årets forskerpris ved UNN av direktør Tor Ingebrigtsen, mens Kim Mortensen (til høyre) fikk årets utdanningspris. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Skogen er overlege og professor ved immunologi og transfusjonsmedisin, mens Mortensen har sitt daglige virke som overlege ved avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Duoen fikk sine priser i forbindelse med direktørens halvårlige allmøte ved UNN Breivika, og mottok hver sin gavesjekk på 25.000 kroner til videre arbeid med forsknings- og utdanningsarbeid.

– Dette var en stor overraskelse. Men det er jo hyggelig at arbeidet er lagt merke til. Og at andre synes det er bra, setter jeg pris på, konkluderte Bjørn Skogen.

Den erfarne overlegen fikk prisen for sitt mangeårige arbeid som forsker og forskningsmiljøbygger. Bjørn Skogen har ifølge begrunnelsen en stor evne til å skape samarbeid mellom ulike profesjoner: fra basalforskere til kliniske spesialiteter som immunologi/transfusjonsmedisin og gynekologi. Han er også involvert i flere prosjekter knyttet til EU, blant annet et EU-finansiert samarbeidsprosjekt hvor det screenes prøver fra kvinner i risikogruppen innenfor tilstanden Føtal/Neonatal alloimmun Trombocytopeni (FNAIT). Dette vil gi en verdifull biobank for forskning i framtiden.

I front for utdanning

Kim Mortensen har vært sentral i planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning i sin avdeling. Mortensen har blant annet bidratt til å etablere en simuleringsenhet med treningsrack for kikkehullskirurgi. Han har i tillegg bidratt til årlige basalkurs i bryst- og bukhulekirurgi for norske kirurger, og sørger for at UNN i fremtiden kan arrangere kurs i basal kirurgisk teknikk (BSS) basert på Royal College of Surgeons` utdanningskurs.

– Kim Mortensen har bidratt til viktig pionerarbeid i informasjonsformidling til pasienter med bukspyttkjertelkreft og deres pårørende gjennom sitt bidrag i utviklingen av nettportalen «Mine behandlingsvalg», heter det i begrunnelsen.

– Dette kommer som et resultat av den satsingen som er gjort ved UNN de siste årene med kikkhullskirurgi og gastoskopi. Med tanke på pasientbidrag og ”Mine behandlingsvalg” må jeg takke Anne Lager for bidragene hennes i dette arbeidet, sa Mortensen, som er en del av gastrokirurgisk avdeling som sørger for at UNN er best i landet på overlevelse ved endetarmskreft.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.